uden titel

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 02 - side 29-29

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

NORDISK MUSIKKULTUR REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarshavende), Vagn Jensen EKSPEDITION: Hammerensgade 3, Kbhvn. K. Telf. BY 726 KONTORTID: 10-12 (lørdag lukket). Redaktørerne træffes hver onsdag. - GIRO-KONTO: 3474 FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, Kbhvn. K, C. 558 32. ÅRGANG 1957 N R.

2 Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab (dansk sektion af ISCM), Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM (NM) udkommer med 8 numre om året. Angående abonnement og løssalg, se omslagets 3. side.