International Folk Music Council

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 03 - side 61-62

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

International Folk Music Council

NÅR dette nummer af DM foreligger, har International Folk Music Council afsluttet sin årlige kongres for medlemmer og korrespondenter; den har denne gang fundet sted — i dagene 23.—27. august — i København efter indbydelse af Dansk Folkeminderaad og Nationalmuseet.

Selv om IFMC tæller en del danske medlemmer, vil det næppe være overflødigt som indledning til dette nummer af DM, der fortrinsvis er helliget folkemusik, kort at gøre rede for denne sammenslutnings formål og historie.

IFMC er i sit udspring præget af den stærke og dybtgående interesse, der i England i mere end et halvt århundrede har været for den nationale folkemusik, en bevægelse hvis første og største navn var Cecil Sharp, grundlæggeren af English Folk Dance Society. Og det var en international folkedans-festival i London i 1935 med Cecil Sharp House, engelske folkedanseres og -sangeres højborg som centrum, der gav stødet til IFMC's oprettelse. Men knap var arbejdet kommet i gang, før anden verdenskrig afbrød det, og da trådene igen kunne samles, valgte man, i stedet for folkedans alene, at udvide selskabets virkeområde til folkemusik i videste forstand.

En forberedende komité med deltagere fra 28 lande samledes i London i september 1947, og her blev IFMC grundlagt. Som præsident valgtes den store engelske komponist Vaughan Williams, hvis musik er så nær forbundet med engelsk folkemusik, og som den ene af de to vicepræsidenter valgtes den hjemlige kender og elsker af folkedans og folkemusik, skovrider Poul Lorenzen.

Siden 1948 har IFMC hvert år afholdt faglige kongresser og konferencer, ofte i forbindelse med store folkedanseopvisninger. Den første fandt sted i Basel, derefter fulgte Venedig 1949, Bloomington, Indiana 1950, Opatija, Jugoslavien 1951, London 1952, Biarritz 1953, Sao Paolo, Brasilien 1954, Oslo 1955, Trossingen og Stuttgart 1956. Kongressen i København i år var på den måde IFMC's 10. kongres. Næste år skal den efter planen finde sted i Liège.

Gennem sit virke søger IFMC dels at interessere de kredse, som i umiddelbar danse- og sangglæde dyrker folkedans og folkesang; af al kraft søger den at bevare ægte folkemusik, hvor den endnu er at finde, og understøtte bestræbelserne for dens genoplivelse på forsvarligt grundlag, hvor den er forsvundet eller ved at forsvinde. Dels ser IFMC det som sin opgave at samle folkemusikforskere som gennem deres indsats på forskellige fronter bidrager til at klarlægge folkemusikkens historiske og teoretiske problemer. IFMC's drivende kraft er dens honorære sekretær, miss Maud Karpeles, som ikke alene varetager de daglige forretninger fra kontoret i London, men også redigerer Journal of the International Folk Musik Council, som indeholder de vigtigste af de foredrag, der holdes på kongresserne, foruden et meget stort antal anmeldelser af folkemusik-litteratur.

Den giver således rigelig valuta for foreningskontingentet, der årligt andrager et engelsk pund sterling.

NILS SCHIØRRING

FORUD for afholdelsen af den internationale folkemusikkongres i København fik DANSK MUSIKTIDSSKRIFT ved elskværdig imødekommenhed fra arrangørerne overladt manuskriptet til Thorkild Knudsens opsigtsvækkende foredrag, som gengives på de følgende sider in extenso. Møderne, der samlede sig om forskellige emnegrupper som folkemusikens toneartsforhold, den episke folkedigtnings musik og melodianalysens teknik, vil blive genstand for refererende omtale i førstkommende nummer af NORDISK MUSIKKULTUR.