Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 03 - side 84-87

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen MUSIKLIVET — vår sang« (kvartalsskrift, udgivet af Sveriges Körförbund) har haft den morsomme idé at bede pianisten Erik Werba, der bl. a. som akkompagnetør for Irmgard Seefried har et alsidigt kendskab til international musikkultur fra adskillige koncertrejser, fortælle iagttagelser om, hvorledes man forskellige steder i Europa fortolker Mozart. Til gengæld kan vi ikke dy os for at citere følgende fornøjelige linier: »Danmark: Statsradiofonien i Köpenhamn har en Fritz Busch Tradition som förpliktar och visar sin verkan aven vid Mozarttolkningar. Orkester n har sin glanspunkt i stråkarna. Att kungen själv gärna dirigerar och det med påfallande skicklighet, ar bekant. Att det kungliga intresset inverkar sardeles gynnsamt på orkesterns nivå är inte bara en självklarhet. Hans råd har avgörande inflytande på repetitionsverksamhet, gastdirigent- och solistengagement. Även på operan är landets öuerhuvud gañía gast. Dar följer han med partituret i hånden högst intresserad tilldragelserna på scenen. I pausen kan sen ett litet brev komma infladdrande i någon sångares loge — som tack för en sarskilt fin prestation i en aria eller i en ensemble. Man maste bara finna sig i ait Mozart — som överallt i Skandinavien — sjimgs på landets sprak. Det är i danskans fall, som klingar mucket guttural, kanske beklagligt. Men den bristen uppvags genom det faktum, att teaterpubliken kan känna och visa füllt deltagande. Mest divergerande mot vår uppfatning är framställningsstilen i »Figaros bröllop«. Skillnaden mellan de seriösa och komiska partierna understryks mycket stärkt: parret Bartolo Marcelina har jag ännu aldrig upplevt så spexigt, från kostymeringen til detalj effekt er i framställningen, som på Det kongelige Teater.

Publiken skratter har villigt, blir gärna rörd och låter sig ryckars med.« Anderledes er det på Kungliga Teatern i Stockholm, fortsætter artiklen, men vi slutter den svenske læseprøve og overlader fortolkningsproblemerne til den sagesløse læser.

* Norsk Rikskringkastings tidligere musikchef, Hugo Kramm, har nu trukket sig tilbage i »nåde og med pension«. Som hans efterfølger har man valgt programsekretær Kristian Lange, der har været knyttet til norsk radio i 20 år. Meddelelsen vil glæde alle Kristian Langes danske venner, der kender ham som et ualmindeligt fornøjeligt menneske med et umådeligt initiativ, der nok skal komme kringkastingen til gode. Han var en tid norsk redaktør af det i Danmark udgivne »Nordisk Musikkultur« og fik derigennem en særlig tilknytning til danske forhold.

* På Igor Strawinskys 75-årsdag den 17. juni fik den nye ballet »Agón« sin koncertmæssige uropførelse under komponistens ledelse. Den sceniske førsteopførelse (med koreografi af Balanchine) er planlagt til slutningen af november i New York.

* Markus Lehmanns komiske opera-enakter »Der kleine Bahnhof« (libretto af Peter Steinbach) uropførtes på Städtischen Bühnen Friburg/Breisgau.

* Rudolf Wagner-Regeny skriver på opfordring af den hessiske undervisningsminister en opera som åbningsforestilling for det nye statsteater i Kassel.

* Ved festlighederne i anledning af Freiburg-universitetets 500-år udnævntes seniorchefen for Schott's musikforlag, dr. jur.

Ludwig Strecker, til æresdoktor ved det filosofiske fakultet.

* Willy Burkhards orkestervariationer »Till Ulenspiegel« uropføres i efteråret af Rudolf Michl ved en ungdomskoncert i Saarländischen Rundfunk.

* Et brev fra Beethoven til hans forlægger Artaria er solgt til mindehuset i Bonn for 6000 DM.

* Opfinderen af den konkrete musik, Pierre Sshaeffer, er blevet henvist til chefstillingen for den franske radios oversøiske udsendelser.

* Rolf Liebermanns nye opera »Fruentimmerskolen« (efter Moliere) uropførtes ved musikfestspillene i Salzburg.

* R al p Vaughan Williajns' 8.

symfoni er af musikanmelderringen i New York blevet kåret som den forløbne sæsons betydeligste orkesterværk. Som den bedste opera betegnedes Carlisle Floyds »Susanne«, der er bygget over amerikansk folkemusik.

* Under generalmusikdirektør Karl Elmendorffs forsæde er der i Wiesbaden blevet dannet et Deutsche Jean Sibelius-Gesellschaft«.

* Donizettis opera »Anna Boleyn« er efter 113 års hvile blevet opført i Bergamo med Marina Cucchio i titelrollen.

* Hamburgische Staatsoper gav den 4. og 5. maj med Mozarts »Cosi fan tutte« et første gæstespil på Folketeatret i Oslo.

* Den unge Wagners opera »Das Liebesverbot« opførtes i maj som festforestilling på Städtischen Bühnen Dortmund. Der foreligger ingen beklagelser over, at den hører til literaturens sjældnest fremførte.

* Pianisten Egon Petri, der siden 2. verdenskrig har været gæsteprofessor ved amerikanske universiteter, vender i efteråret tilbage til Europa for at lede et mesterkursus ved musikakademiet i Basel.

vêt en fjernsyns-opera »Maria Golovin«, en kærligheds- og jalousiehistorie, som ensemblet senere tager på turné med gennem staterne.

* I anledning af Cleveland Symphony Orchestras 40-års jubilæum har dets leder George Szell bestilt nye værker hos bl. a.

Boris Blacher, Gottfried von Einem og William Wallon.

* Hermann Heiss har skrevet »Zehn Konfigurationen für Orchester nach Bildtiteln von Paul Klee«.

* Samtidig med musikpædagogen Fritz Jodes 70-årsdag den 2. august lagde en række fremtrædende musikpersonligheder i Tyskland grunden til en Fritz Jöde-stiftelse. Professor Erich Valentin fra München blev enstemmigt valgt til præsident.

* Heinz Wallberg har i Nordwestdeutsche Rundfunk dirigeret uropførelsen af Walter Girnatis' klaverkoncert og en cembalokoncert af Rudolf von Oertzen.

* New York Philharmonie Society har valgt Dimitri Mitropoulos til chefdirigent sammen med Leonard Bernstein og Franco Autori.

* Heinz-Reinhart Zilcher har tilrettelagt en udgave af Haydns cellokoncert i originalinstrumentationen.

* Henri Sauguets nye ballet »Kameliadamen« med koreografi af Tatjana Gsowsky vil blive præsenteret under oktoberfestlighederne i Berlin sammen med Mary Wigmans version af Strawinskys »Sacre«.

* I Leningrad er offentliggjort en hidtil ukendt komposition af Haydn, et lille divertimento for to horn fra 1761, der siden 1861 havde forputtet sig i Set. Petersborgs offentlige arkiv.

* Nationalorkestret i Madrid har under Paul Kleckis ledelse uropført Joaquín Rodrigos »Concerto Serenata« for harpe og orkester. Samme sted har Ataúlfo Argenta førsteopført Cristóbal H alf f ters »Missa Ducal«.

* Hermann Kropatscheks ballet »Das Labyrint« (koreografi Kurt Steigerwald) er uropført i Dortmund.

* For første gang i Metropolitan-operaens historie har en sanger overtaget to roller i en Wagner-forestilling. Det skete, da George London måtte sende sygemelding, og Hermann Uhde derfor ved en fremførelse af »Parsifal« sang både Klingsors og Amfortas parti.

* Kapelmester Hans Zanotelli fra statsoperaen i Hamburg er blevet udnævnt til generalmusikdirektør i Darmstadt.

* Den 82-årige amerikanske arkitekt Frank Lloyd er udpeget til at forestå rejsningen af et operahus i Bagdad.

* Ved den internationale arkitektkonkurrence om en operabygning i Sydney sejrede den danske arkitekt Jørn Utzon.

* Der er i Wien dannet et Ungarsk Philharmonisk Orkester af flygtende musikere under ledelse af Zottan Rosznayai. Violinisten Yehudi Menuhin, der netop er blevet valgt til præsident for en »Asian Music Circle«, har straks tilbudt sin solistiske medvirken.

* Kort før sin død (1953) foretog Sergei Prokofiev en revision af sin 4. symfoni, der blev til i Paris i 1930 efter opfordring fra Koussevitzky i anledning af Boston-symfonikernes 50-års jubilæum. Den nye versin præsenteredes i januar af Moskvas philharmoniske orkester under ledelse af Gennady Rozhdestvensky.

* 4 amerikanske og l tysk filmselskab konkurrererer om rettighederne til Kürt Weils »Laser og pjalter«. Hans enke står fast på kravet om 100.000 $, og imens har Samuel Goldwyn besluttet at ofre et millionbeløb på Gershwins »Porgy«.

* Capitol har tegnet en exclusiv kontrakt med Leopold Stokowsky og Los Angeles Philharmonie Orchestra om en serie optagelser af det 20. århundredes mesterværker.

* Fra Jugoslavien meldes om uropførelser af Milko Kelemen (»Jeux« for baryton og strygeorkester samt en »Concerto Giocoso«), Stanojlo Rajicics 3. klaverkoncert og Primoz Ramouz' Sørgemusik samt Mihovil Logars opera »Podondirena tikva«.

* Francis Poulencs første grand opera »Le Dialogue des Carmélites« og en ny ballet af Auric/ Lifar står på Pariseroperaens repertoireplan.

* Byen Alicante i Spanien har hædret sit bysbarn, komponisten Oscar Espía mecí oprettelsen af en kunstnerpris, bærende hans navn. Den er i år tilfaldet hans unge kollega Jesus Guridi for en fantasi for klaver og orkester, betitlet »Hommage a Walt Disney«. Værket er blevet uropført af byorkestret i Barcelona under ledelse af Eduardo Toldra og med Pilar Bayon som solist.

* Til januar debuterer Samuel Barbér som operakomponist og Gian-Carlo Menotti som instruktør ved Metropolitans verdenspremiere på den lyriske opera »Vanessa«. Det blir operahusets første amerikanske helaftener siden Howard Hansons »Merry Mount« i 1934. Menotti har iøvrigt skrevet librettoen til sin kollega, og titlen, som er navnet på operaens romantiske hovedperson, har man fundet i en fortegnelse over tilladte amerikanske pigenavne.

* Paul Hindemiths længe bebudede opera »Die Harmonie der Welt« (libretto af komponisten efter astronomen Kepplers livshistorie) vil blive uropført ved festspillene i München. Hindemith skal selv dirigere, alternerende med Ferenc Fricsay.

* Columbia Records har udsendt 4 Lp-plader, omfattende Anton Weberns samlede værker.

* Et 3-satset værk for harpe, cembalo og orkester, »The Sweet Psalmist of Israel«, af den netop 60-årige Paul Ben-Haim, i kommission for Koussewitzky Foundation, uropførtes af den israelske philharmoni under ledelse af George Singer.

Musikkonkurrencer * Sang. Concours International de Chant afholdes fra 14. til 20.

oktober i Toulouse for sangere og sangerinder mellem 18 og 30 år. Nærmere oplysninger kan erholdes mod indsendelse af frankeret kuvert til sekretariatet, Donjon du Capitole, T.

* Sang. Klaver. Internationales Festival Viotti afholdes i Vercelli fra 30. september til 31. oktober. Prospekt mod returporto til »Societa del Quartetto«, V.

* Direktion. Byen Leipzig har indstiftet en Arthur Nikischpris. Henvendelse til den kommunale kulturforvaltning.

Dødsfald Komponisten Rudolf Retit, USA, 7. februar, 71 år.

Komponisten Franz Meyer Ambros, Leipzig, 2. maj, 75 år.

Operasangeren Ezio Pinza, USA, 9. maj, 65 år.

Komponisten Robert Oboassier, Schweiz, 9. juni, 56 år.

Pianisten Stanislaw Spinalski, Paris, 12. juni, 56 år.

Pianisten Karl Ulrich Wolf, Schweiz, 12. juni, 35 år.

Operasangerinden Maria Savage, New York, 28. juni, 92 år.

Komponisten Ede Poldini, Schweiz, 29. juni.

Saxofonisten Jimmy Dorsey, New York, 53 år.

Komponisten Henri Février, Paris, 8. juli, 81 år.

Musikforskeren Rudolf Gerber, Göttingen, 58 år.

Professor Albert Smijers, Utrecht, 65 år.

Komponisten Kurt Baron von Wolff-Wolfurt, München, 76 år.

Komponisten Sem Dresden, Haag, 76 år.

Umiddelbart før redaktionens slutning meddeltes det fra London, at professor Edward Joseph Dent den 23.

august døde i sit hjem, 81 år gammel.

Professor Dent var blandt stifterne af Det internationale selskab for nutidig musik (1SCM), dets første præsident, senere ærespræsident.

Nekrolog vil fremkomme i næste nummer af tidsskriftet.