Sådan siger de ..

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 03 - side 62-62

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Sådan siger de ...

Thi hvad kan give en ærligere eller sømmeligere tidkort end sådanne smukke viser, som ere både så artigt sammen sæt, og indeholde så sælsom eventyrske stykker, når man dem ikkun læser, da drage de med magten et menneskes tanker fra al anden ulyst og melankoli. At jeg nu intet vil tale om den subtilige og søde melodi, som de s junges med, af dennem som vide tonen til dennem, hvilket i sig selv fryder et menneskes hjerte, når de ellers kvædes med en ren kvindestemme eller stærk karlrøst. Så at dersom nogen er glad, da forøge de hans glædskab udi ærlige gæstebud og samkvem.

ANDERS SØRENSEN VEDEL (1591) * Visselig må jeg bekende mit eget barbari: Jeg hørte aldrig den gamle vise om Percy og Douglas, uden at jeg følte mit hjerte bevæget mere end af en trompet.

Sir PHILIP SIDNEY (1595) * omkvæd af denne slags har gerne en vis vægt. De må nemlig ikke være tomme, overflødige eller fremmede for emnet, men kan just meddele fremstillingen stor ynde, kraft, skønhed og vid. Thi de rummer ikke sjældent hele sagen, dens hovedtanke eller også en omstændighed, der belyser indholdet. Omkvædet fremgår da af visens idé, af dens udgang eller af den stemning, som digteren særlig tilsigter. Eller også af en enkelt strofe, fra hvilken det da må udspringe så naturligt, som bækken strømmer af sin kilde.

HANS MIKKELSEN RAVN (1(549) * De gamle i deres sammenkomster eller kredssange spurgte fanden efter takten, de beholdt blot melodien og udvidede takten efter stavelserne. Jeg tror også at den slags sange fra begyndelsen er blevet til ex tempore. To kor af unge mennesker synger de første fire linier — gamle soldebrødre svarer da med omkvædet. FR. HÆFFNER (isi4) Deres grundfordom er, at De anser disse melodier for enfoldige naturbørns produkt.

Ak, var jeg blot så enfoldig! Nej, kære herre! ophavsmændene var store genier, var Bach'er, Händel'er, Leo'er, Schulz'er osv., deres melodier er uovertræffelige, og man finder ikke den slags bedre hos de største mestre som jeg nævnte. De må virkelig skelne mellem invention og komposition! PETER GRØNLAND (til A. A. Afzelius 1818) V isernes offentlige fremførelse for kunstkenderes næser er egentlig en stranding på det tørre. Dog hellere det, end at de skulle nedsynke i en glemsel, der ellers ikke er langt borte. L. c. WIEDE (isoo) v erdens betydelige digte er langt b e ty deliger e end de betydeligste viser; men ingen digter har nogensinde formået at konkurrere med folketraditionen på dens eget felt. Kunsten kan skabe skønheder, der langt overgår konkyliernes, og kan eventuelt reproducere disse nøjagtigt; men den kan ikke skabe eller eftergøre havets susen i dem.

FRANCIS B. Gl'MMERE (1907) D et er den almindelige mening, at det er en temmelig let opgave at skrive en komposition over folkemelodier, fordi komponisten slipper for en del af arbejdet: at opfinde temaer. Denne tankegang er ganske fejlagtig .. .

Den kendsgerning, at adskillige af vor tids komponister hentede inspiration i gammel folkemusik var en hindring for udviklingen af tolv t o ne musik e n. Jeg tror derfor ikke, at anvendelsen af folkemusik er den eneste redning for en komponist idag. Men jeg kunne ønske, at vore modstandere havde en lige så frisindet mening om folkemusikens betydning.

BELÅ B ARTO K (1932)