Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 04 - side 111-112

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg WILHELM HANSEN, MUSIKFORLAG fejrede den 27. oktober sit 100-års jubilæum under de festligste former. Dagen faldt meget passende på en søndag, og de store butikslokaliteter kunne derfor tages i brug som selskabssal, hvor der i formiddagens løb samledes henved 400 indbudte til sandwiches og våde varer ad libitum.

Der var musikalsk hilsen fra Statsradiofoniens symfoniorkester, hvorfra alle messingblæserne under Ernst Hye-Knudsens direktion var mødt op og spillede en for lejligheden komponeret festmusik af Niels Viggo Bentzon. Senere mødte 12 blæsere og en kontrabas fra Det kgl.

Kapel med John Frandsen i spidsen og spillede satser fra Mozarts serenade for 13 instrumenter, og endelig lod Københavns Drengekor sig repræsentere af en lille flok sangerdrenge, som lod deres klare røster svæve over al tobaksrøgen. Og så var der naturligvis taler og bjerge af gaver og blomster, som fyldte huset i flere etager.

De fire over- og underchefer, Asger, Svend, Hanne og Lone Wilhelm Hansen, har vist aldrig set så mange gæster indenfor i det gamle musikhus i Gothersgade. Men der var også sat meget ind på at markere begivenheden. En ualmindelig smuk jubilæumsbog, skrevet af Axel Kjerulf, belyser i tekst og billeder det nu verdensomspændende forlags rivende vækst fra den første spæde begyndelse i en kælder på Kongens Nytorv, og jubilæet bragte uddeling af en række legater til nordiske komponister: 1.825 kr. til Herman D. Koppel, 1.240 kr. til Finn Mortensen og 1.050 kr. til Victor Cornelius som repræsentant for den lette musik. Desuden fik den unge operasangerinde Kirsten Schnitz 620 kr. og revyforfatteren Carl Viggo Meinckc 525 kr.

For forlagets eget personale blev der oprettet et nyt pensionsfond på 200.000 kr., i hvis bestyrelse der er repræsentanter både fra musikhuset og fra trykkeriet.

Aftenen før jubilæet var der en stor fest for hele personalet, og om aftenen på selve jubilæumsdagen festede den øverste ledelse under private former sammen med lederne for forlagets udenlandske afdelinger: R. D. Gibson og David Toff fra London, Karl Breuer og Reinhold Schmitt fra Frankfurt am Main, Fridtjof Backer-Grøndahl fra Oslo og Erik Borjegård fra Stockholm.

* Dansk Komponist-Forening har tildelt Blæserkvintetten af 1932 foreningens belønningsfond med 1.000 kr. i anledning af dette ensembles 25-årige beståen, som anerkendelse for en betydningsfuld indsats ved fremførelse af danske musikværker.

Runde fødselsdage Xovember og december, se DM, nr. 3.

Januar G.: Fhv. solodanserinde Adeline Genee-Isitt, 80 år.

8.: Komponisten, prof. K. A.

Wieth-Knudsen, 80 år.

12.: Koncertsangerinden ATora Elé, 70 år.

15.: Komponisten, kapelmester Bernh. Bjerregaard-Jensen, 70 år.

16.: Komponisten Kirsten Gjørap, 70 år.

20.: Koncertmester Otto Fessel, 60 år.

26.: Operasanger Johs. Astrup, 50 år.

28.: Forfatteren, komponisten Karl B/arnhof, 60 år.

28.: Hornisten, kgl. kapelmus.

Knud Sørensen, 50 år.

Februar 3. : Klarinetisten Christian Paulsen, 75 år.

4.: Komponisten, keramikeren Hans Hjorth, 80 år.

12.: Trompetisten, f h. kgl. kapelmus. L. C. W. Lorentzen, 80 år.

24.: Fh. operasanger Alexander Larsen, 70 år.

Dødsfald Komponisten J. L. Emborg, 18.

april, 80 år.

Fh. kapelmester Marko Jankovic, 10. juli.

Pianisten Hans Almdal, 16. juli, 70 år.

Operettesangerinden Willi Zwic A'z, august.

Kapelmester Erik Tiixen, 28. august, 55 år.

Koncertmester Niels Broesbøl, 28. august.

Musiker Anker Christensen, 30.

august.

Violinist Leonard Hoffmann (anm. 7. sept.) Violinist Hjalmar Lind (anm.

13. sept.) Musiklærer Leo Biitow (anm. 17.

sept.) Musiklærerinde Josephine A. J.

Nielsen Nimskov (anm. 19.

sept.) Operasanger Hans Chr. Andersen, 7. oktober, 53 år.

Musiker E. Ludv. Olsen, 12. oktober.

Musiker Carl Olaf Nielsen, 21.

oktober.

Legatansøgninger NOVEMBER: Inden 25/11: Frøken Valborg Reinhard t-Andersen3 s legat for trængende sanglærere og sanglærerinder uddeler i år 7 portioner à kr. 300.— på testatrices fødselsdag d. 8. decbr.

Ansøgninger med oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold og med eventuelle referencer indgives til legatets bestyrer, landsretssagfører Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K., tlf. Ctr. 3026.

Vedrørende november, se i øvrigt DM, nr. 3.

DECEMBER: Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat.

Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Etatsraad Isac Salomón Salomonsen og hustrus mindelegat. Det kgl.

danske Musikkonservatorium, H. C.

Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Oberst, baron Gustav Wedell Wedellsborgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jörgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. kapel og disses enker). Kgl. koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Inden 31/12: Emil Bangs mindelegat.

Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

— : Peter Fyhns mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonomiske forvaltning.

(Skema).

— : Enkefru Anna Ida Maluine Petersens legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Organist J. M. Zeises legat (for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/juli). Kontorchef M. P.

Kjærsgaard, Vodroffsvej 49, Kbh. V.

JANUAR: Inden 5/1: Direktør Th, Thrane og hustrus legat (for pianistinder under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/1 : Danmark-Amerika-fondet.

Nytorv 9, Kbh. K.

- : Th. Alf r. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Kronprinsesseg. 30, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/1: Geheimekonferensraadinde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

— : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse. — Postfack 1527, Göteborg, I.

— : Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesfond (for ordin. medlemmer og disses efterladte). Hrs.

Helsteds kontor, Rådhusstræde l, Kbh. K. (Skema).

—• : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K.

(Skema).

FEBRUAR: Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

— : Simon Ar on Eibeschütz's legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kongensgade 6, Kbh. K. (Skema).

— : Emanuela Schröders legat (sangere el. sangerinder, 18—30 år). Hrs.

H. H. Bruun, Bredgade 38, Kbh. K.

(Skema).

Inden 28/2: Sophus Andersens legat.

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården el. disses enker). Chefen for Livgarden.

Inden 28/2: Københavns Musiker- og Orkester forenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer el. disses enker). Vendersg. 25, Kbh. K. (Skema).

— : Assistent Aage Landaus legat (for sangstuderende). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

— : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger eller musiker, mandlig el.

kvindelig). Lrs. Chr. Hauer, Bredgade 45, Kbh. K.

- — : Emmerich Jacob Müllers legat.

Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

— : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse). Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

— : Fru Maria Schärrs musikerlegat.

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. •— Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Møller.— Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

Århus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, II. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Minerva 1412.

* Angående Jürgen Uhde's kursus, se annoncen s. 99.

* Mp F er med i arrangementet af Karl Birger Blomdahl-aftenen tirsdag d. 19.

november kl. 20,30 (se Du Ts annonce s. 108). Medlemkort forevises.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Jan Maegaard, træffes efter aftale. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

* Vedrørende selskabets koncerter og medlemsarrangementer, se annoncerne s. 99 og 108.