Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 04 - side 109-111

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet Ved Vagn Jensen Klaverkonkurrencen ved Ungdomsfestival — med kinesisk perspektiv DE internationale konkurrencer indenfor forskellige kunstgrene, der bliver afholdt i forbindelse med Ungdoms- og Studenterfestival, er utvivlsomt de mest omfattende der forekommer. Ved den sjette festival i Moskva nu i august måned var der således 21 konkurrencer med ialt 3109 unge deltagere, fra 47 forskellige lande. Beklageligvis var der ingen danske deltagere i konkurrencerne denne gang, men tre danske musikfolk deltog i juryernes arbejde: Gunnar Heerup ved korkonkurrencen, Holger Gilbert Jespersen ved konkurrencen for blæseinstrumenter og undertegnede ved klaverkonkurrencen.

Bortset fra det storstilede helhedsarrangement og den feststemning der hersker under festivalugerne, adskilte selve konkurrencerne sig naturligvis ikke meget fra andre internationale konkurrencer. Arbejdet i juryerne var både meget interessant, meget anstrengende og mod slutningen af sidste runde meget spændende. Når der alligevel her skal meddeles lidt om klaverkonkurrencen, er det da heller ikke så meget på grund af forløbet som på grund af resultatet. Der deltog 30 pianister fra 14 forskellige lande, niveauet var gennemgående meget højt, og kravene var både strenge og omfattende (Bach, Beethoven, store romantiske værker, nutidig musik og et antal virtuosstykker). De tre sejrende var den 16-årige Alice Mitchenko fra Sovjetunionen, Milena Mollova (Bulgarien) og Gou Chene Ine fra Kina. Især den sidste vakte både forbløffelse og begejstring.

Man har sjældent eller aldrig hørt Chopins cis-moll scherzo bedre spillet, eller oplevet Liszts Venezia e Napoli serveret med større elegance og sikkerhed.

Denne unge kineserinde ville hævde sig i en hvilkensomhelst koncertsal i verden.

Ved tidligere internationale konkurrencer har kinesiske deltagere indgydt både respekt og beundring for deres arbejde med europæisk musik, men man har alligevel tydeligt kunnet mærke, at den var fremmedartet for dem — de gengav den med en mer eller mindre stærk kinesisk »accent«, som i sig selv var både pudsig og sympatisk, men som unægtelig fortegnede værkerne. I Moskva i år hørte man imidlertid tre kinesiske pianister, der spillede ganske uden fremmed accent, hvis man da ikke vil regne klarhed, intelligens, fin stilsans og dyb respekt for musikens kunst for særlige kinesiske karaktertræk. Og der var ikke tale om noget letkøbt kopieringskunststykke. Stoffet var fuldstændig tilegnet og behersket, og gengivelserne var overbevisende personligt prægede.

Andre jurymedlemmer har haft lignende oplevelser i de andre konkurrencer. Der er her tale om en tilegnelsesproces af et omfang og i et tempo, som nærmest synes ufatteligt. Man kan bare prøve at forestille sig, at en hel række danske musikere i løbet af mindre end ti år skulle kunne tilegne sig kinesisk musik og gengive den, så det virkede ganske naturligt og ægte på et kinesisk publikum ! Et spørgsmål er, hvad konsekvenserne af en sådan udvikling vil blive for Kinas egen musikkultur. Udviklingen vil naturligvis ikke ske uden konflikter, men utvivlsomt vil følgen blive en gensidig påvirkning, som ihvertfald ikke kan undgås, og på lang sigt en gensidig berigelse og gensidig inspiration, som lader ane store og lovende perspektiver, også for den europæiske musiks fremtid.

O le Willmnsen.

* Efter indbydelse fra den franske sektion afholdes den 32.

ISCM-festival (1958) i Strasbourg under forsæde af Henri Martelli.

Den internationale jury består iøvrigt af Wolfgang Fortner, Alois Haba, Goffredo Petrassi og Matyas Seiber (på kongressen i Zürich genoptoges Czechoslovakiet og Polen i selskabet).

* Ved Biennalen i Venezia udmærkedes Georges Rouquier's dokumentariske film om Arthur Honegger.

* Endnu 10 år efter indstiftelsen har Danmark ikke sluttet sig til de 19 lande, som gennem fælles prisuddeling (Prix Italia) søger at stimulere også den musikalske radio- ogfjernsynskunst.

Heller ikke er vi med på listen over de lande, hvis radiostationer er gået ind på tilsammen 50 koncerter med udvekslingsprogrammer efter IMC's (det internationale musikråd) mønster.

Herudover vil Belgien, Czechoslovakiet, Frankrig, Holland, Italien, Japan, Luxembourg, Polen, Rumænien, Sverige, Schweiz, Ungarn, U. S. A og Yugoslavien sende mindst eet af følgende ekstra anbefalede værker: Ritornella for Orchestra af Ingvar Lidholm (Sverige), Fourth Concerto for Strings af Goffredo Petrassi (Italien), Concerto for Strings af Hilding Rosenberg (Sverige), Dance Suite af Karl Birger Blomdahl (Sverige) og String Quartet af Irving Fine (U. S. A.).

* Med dannelsen af nye nationale musikkomiteer i Czechoslovakiet, Israel, Peru og Venezuela er disse lande blevet optaget i International Music Council, som nu er oppe på et medlemstal af 30.

* International Federation of Musical Youth (Jeunesses musicales) afholder sin 13. kongres fra 12.—21. juli 1958 i Bruxelles inden for verdensudstillingens ramme.

* Alle tænkelige former for dyrelyde fra en løves brøl til en græshoppes sang i sommernatten vil blive indregistreret på lydbånd i et særligt bibliotek, der tilhører det internationale videnskabelige selskab, International Committee on Biological Acoustics, meddeler UNESCOs nyhedstjeneste ordret: Ved hjælp af moderne båndoptagere kan man optage og registrere praktisk talt alle dyrelyde. Båndoptageren kan køre for sig selv uden at ses eller skræmme dyrene i naturen. Hermed har man fået helt nye muligheder for at studere fugle, insekter og endog »de stumme fisk«. Meningen er, at man på dette internationale institut vil deponere en mængde materiale, der er optaget i de senere år, men som ikke har kunnet gøre nytte fuldt ud, fordi det hverken har været samlet på eet sted eller er blevet sorteret.

Det nye lydbibliotek, som befinder sig på Cornell University i U. S. A., vil hvert år udgive et katalog over tilgængeligt materiale, så at forskere verden over kan betjene sig af det.

* Francis Burt's opera »Volpone« står som uropførelse på Württembergische Staatstheater Stuttgarts sæsonplan. I Dortmunder Opernhaus forbereder man sig på to nyheder, »Nana« af Manfred Gurlitt med libretto af Max Brod efter Zola's roman og »Yu Nu« af Erich Riede.

* Igor Strawinskys nye balletmusik »Agón« er af Los Angeles Festival Orchestra under komponistens ledelse indspillet for amerikansk Columbia, koblet med hans »Canticurn Sacrum«.

Sidstnævnte værk ad honorem Sancti Marci Nominis er sammen med Strawinskys koralvariationer over Bach's »Vom Himmel hoch da komm' ich her« indspillet for Vega i Paris af Robert Craft, koblet med Anton Webern's Cantatas op. 29 og 31 under Pierre Boulez' direktion.

* Operaselskabet i Santa Fe, New Mexico, har hos Igor Stråwinsky bestilt en nye opera til sæsonen 1959/60.

* I Mannheim er uropført Joseph Haas' Schiller-hymne »Die Worte des Glaubens« for baryton, bl.

kor og orkester. I Aachen en »Concerto für Orchester« af Frank Michael Beyer, andetsteds en strygekvartet af samme. En »Konzert für Streichorchester af Walter Gieseler præsenteredes i Düsseldorf, og i München uropførtes Karl Michael Komma's klaverkoncert.

* Under opsyn af komponisten er Henk Badings radio-opera »Orestes«, som ikke alene betjener sig af solister, kor og orkester, men også af mekaniske og elektriske klangeffekter, præsenteret i Bayerischen Rundfunk.

* Ved miisikdagene i Donaueschingen, hvor Strawinsky dirigerede sit »Agon«-partitur, uropførtes »Due Canti af Wilhelm Kilmayer, »Nachtstück und Arien auf Gedichte von Ingeborg Bachmann« af Hans Werner Henze, »Impromptu für Orchester« af Wolfgang Portner, »Varianti per violino solo, archi e legni« af Luigi Nono, »Petit Cantate« af Gilbert Amy og »Concerto pour piano et orchestre« af Michel Cinj. Desuden fik Elliott Carters »Variations for Orchestre« europæisk førsteopførelse, og tre ensembler spillede eksperimentel jazz.

* Serafino Mantovanellis opera »Attilio Rególo« (1940, efter Metastasio) er uropført på Teatro Lirico i Milano.

* Ernst Krenek skriver musik til den amerikanske førsteopførelse af Eugene lonescu's komedie »Stolene«, som Det kgl. Teater har haft i tankerne.

* Radio Wien har efter Heinrich Sutermeisters dirigentdebut i studiet bedt ham lede uropførelsen af sin sidste opera »Titus Feuerfuchs«.

* Peters i New York har udsendt Buxtehudes kantate »Aperite mihi portas«.

* Søren Kierkegaards studie over Don Juan er indgået som led i Atlantis-Musik-Bücherei.

* Et orkesterværk, »Litania Instrumentalis«, af Klaus Huber, blev uropført i Bilthoven.

* UNESCO-musikkongressen har gjort sig til talsmand for dannelsen af et internationalt grammofon-, film-, radio- og fjernsynsarkiv, der kunne samle materiale og erfaringer fra alle interesserede nationer.

* Under Wiener Festwochen har European Association of Music Festivals holdt sin årlige generalforsamling. Det foregik på rådhuset med borgmestermodtagelse, og foreningen, som genvalgte Denis de Rougement til formand, optog to nye medlemmer, Athen og Stockholm, blandt de 19 andre fra 9 lande.

* Så har Stockholms Konsertförening orkester fået navneforandring til Stockholms filharmoniske orkester.

* Og Eugene Ormandy er blevet medlem af U. S. A.s nationale UNESCO-kommission.

Konkurrencer * Klaver. Violin. International »T j a j ko f ski -konkurrence« for pianister mellem 18 og 30 år afholdes i marts/april 1958 i Moskva (ophold og hjemrejse betalt) under forsæde af bl. a. Sjostakovitsj, Kabalefski, Gilels og Oistrakh med medaljer i ædelmetaller og sammenlagt over 200.000 rubler i præmier foruden koncerttilbud og grammofonindspilninger. Skreven ansøgning til komitéen for Tjajkofski-konkurrencen, 15 Neglinnaya Street, Moscov inden 31.

december d. å. Nærmere oplysninger bl. a. omfattende bundne opgaver) ved henvendelse til Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen, St. Kongensgade 92, Kbh.

K, telefon BY 422.

* Klaver. Violin. International »George E11 escu-konkurrence« for pianister og violinister op til 33 år pr. 31. december d. å. afholdes fra 5. til 15. september 1958 i Bukarest, hvortil ansøgningsblanket må indsendes, så den er sekretariatet, 141 Calea Victoriei, Bucharest i hænde senest 1. juni 1958. Nærmere oplysninger (bl. a. omfattende bundne opgaver) ved henvendelse til Den rumænske Folkerepubliks gesandtskab, Strandagervej 27, Hellerup, telefon HE 8124.

* Musikvidenskab. International »Scarlatti-konkurrence« om det bedste arbejde over komponisten D.S.'s liv og værker i anledning af 200-året for hans død. Nærmere oplysninger kan indhentes fra Gazetta Musicale di Napoli, Galleria Umberto I, 50, Napoli.

* Opera. I anledning af forlaget G. Ricordi's 150-års jubilæum udskrives en international konkurrence om en 1-akts opera til 3.000.000 lire, udgivet af Ricordi og præsenteret på La Scala i sæsonen 1958/59. Afleveringsfrist 31. juli 1958. Nærmere oplysninger kan erholdes fra G. Ricordi & Co., Via Berchet 2, Milano.

* Klauer. 4. internationale »Alfredo Casella-konkurrence« for pianister mellem 15 og 32 år afholdes 15.—23. april 1958 på Accademia Musicale Napoletana.

Ansøgningsblanket returneres til sekretariatet, Largo Giulio Rodino nr. 29, Napoli inden 31.

marts 1958, hvorfra også nærmere oplysninger (bl. a. omfattende bundne opgaver).

* Klaver. 4. internationale »Maria Canals-konkurrence« for pianister indtil 35. år afholdes fra 13.—20. april 1958 på Års Novamusikakademiet i Barcelona. — Nærmere oplysninger (bl. a. omfattende bundne opgaver) fås fra sekretariatet, 90 Rambla Cataluña, Barcelona, hvortil anmeldelse må ske inden 30. januar 1958.

Dødsfald Komponisten Richard Mohaupt, Karlsruhe, 3. juli, 53 år.

Kapelmester Loáis Levy, Slough, London, 18. august, 63 år.

Violinisten Albert Sammons, Southdean, Sussex, 24. august, 71 år.

Hornisten Dennis Brain, Hatfield, London, 1. sept., 36 år.

Komponisten Arno Knapp, Lübeck, september, 44 år.

Operasanger Gösta Björling, Stockholm, 9. oktober, 45 år.

Komponisten Natanael Berg, Stockholm, 14. oktober, 78 år.

Komponisten Ralph Benatzky, Zürich, 17. oktober, 73 år.