uden titel

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 04 - side 99-99

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING i samarbejde med DET UNGE TONEKUNSTERSELSKAB «5 foredrag af Professor Jürgen Uhde om »Der Weg der neuen Musik« (med tolk) Lørdag den 7. december kl. 19,30 »Gibt es eine Erneuerung aus Ursprungskräften« Bela Bartók: Suite op. 14 og Mikrokosmos Søndag den 8. december kl. 13,30 »Das problem des musikalischen Fortschritts« Alban Berg: Op. 1 Sonate Arnold Schönberg: Op. 19 Klavierstücke Anton Webern: Op. 27 Variationen Søndag den 8. december kl. 19,30 »Die Frage nach der Tradition in der neuen Musik« Strawinsky: Klavierstücke von 1915/17 Hindemith: Sonate 1938 * Lørdag efter foredraget vil der være fælles tebord.

Te, l stk. med ost og en kage ialt kr. 2,15.

De, der ønsker at deltage heri, hedes meddele dette til Mp F's kontor senest fredag d. 6. december (BYen 4021 kl. 9—13) Mp F's og Du T's medlemmer har gratis adgang til alle foredragene (Medlemskort bedes forevist) Ga»stekort à kr. 2,50 eller kr. 6,— for alle 3 foredrag ved indgangen Foredragene afholdes i The Britisk Community Centre, Rosenvængeis Allé 32 (5 min. fra Trianglen) I novembernummeret af MUSIKPÆDAGOGS N skriver Gunnar Heerup : »Hvis De vil lære et rigt menneske, en stor pædagog og eri fremragende kunstner at kende, skal De gå til Jürgen Uhdes kursus om den moderne musiks problemer. Jürgen Uhde er professor i klaverspil ved Konservatoriet i Stuttgart og har skrevet en særdeles instruktiv bog om Bartók's »Mikrokosmos«.

Jeg traf ham ved ISME's kongres i Lindau i 1955, hvor han holdt instruktionskursus, jeg lærte ham at kende og inviterede ham til at give koncert og holde foredrag her i København. Det viste sig, at han havde nære forbindelser til Danmark, der er hans sommerferieland, og hvor han havde holdt kursus på Askov.

De mennesker, der har hørt ham tale (på et meget klart og letforståeligt tysk) og spille, det sidste ofte sammen med hans ypperlige elev Renate ""Werner på et eller to flygler, har været lykkelige for det. Uhde forener en kunstners umiddelbare begejstring med videnskabsmandens indtra^ngende forståelse og pædagogens evne til klart at forklare. Ingen vil gå fra Uhdes kursus uden at have hentet en berigelse, som ingen anden ville kunne have givet ham.« * »Gymnamusa« afholder lørdag d. 7. dec. kl. 16 en kammermusikmatine i Odd Fellow palæets mindre sal, hvor Jürgen Uhde og Renata Werner spiller værker f. 2 klav. af Mozart, Strawinsky og Brahms Du Ts medlemmer har gratis adgang mod forevisning af medlemskort