Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 01 - side 29-29

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musik - Udlandet ved Vagn Jensen I forbilledlig god tid har ledeleseii af Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique udsendt en folder om konkurrencerne i violin, der finder sted i maj 1959 og klaver maj 1960.

Solister mellem 17 og 30 år indbydes til at deltage og kan få nærmere oplysninger om skæringsdatoen og betingelserne ved henvendelse til sekretariatet, Palais des Beaux-Arts, 11 Rue Baron Horta, Bruxelles (Tel. 12.10.02). I hver konkurrence uddeles 12 priser på fra ca. 1400 til ca. 20.000 kr., så der kan nok være grund til at begynde på de bundne opgaver! Andre forestående internationale konkurrencer meddeles nedenfor.

Kompositionskonkurrence om et orgelværk Organisationskomiteen for den 8. internationale orgelimprovisationskonkurrence i Haarlem, Holland, foranstalter også iår en international kompositionskonkurrence om et orgelværk: en partita over »Veni Creator«, varighed ca. 15 minutter.

Manuskripter, der stiles til Secretariaat Commissie Internationaal Improvisatie Concours Haarlem, Stadhuis Haarlem, inden 1. maj 1958, skal være skrevet læseligt med blæk og forsynet med et mærke. Medsendes skal en lukket konvolut med komponisten navn og adresse samt returporto til manuskriptet.

Bedømmelseskomiteen består af H. H. Badings, Alb. de Kirk og M. Geering Bakker, hvis afgørelse er inappellabel.

Det bedste værk præmieres med 500 fl. og uropføres ved afslutningskoncerten på improvisationskonkurrencen i Concertgebouw i Haarlem og sendes i radio NCRV og Wereldomroep.

Genève-konkurrencen Den 14. internationale musikkonkurrence på konservatoriet i Genève finder sted fra 20. september til 4. oktober d. å., omfattende sang, klaver, cembalo, violin, fløjte og basun.

Adgangen for tilmeldelse, der må ske inden 15. juli til Secrétariat du concours, Conservatoire de musique de Genève, som også modtager forespørgsler og udleverer brochurer og blanketter, står åben for enhver musiker mellem 15 og 30 år. Foruden medaljer og diplomer uddeles en samlet præmiesum af 13.800 frs.s Konkurrencen, der ifjor samlede 222 deltagere fra 34 lande, organiseres af konservatoriet i samarbejde med Radio-Genève og l'Orchestre de la Suisse Romande.

Østrigsk Musikakademi på Verdensudstilling Under dette års Verdensudstilling i Bruxelles arrangerer den østrigske stat et internationalt musikakademi i sin pavillon under medvirken af en række fremstående kunstnere og pædagoger fra Wien og Salzburg. Det drejer sig om interpretationskurser over østrigsk musik (hertil regnes foruden indfødte klassikere også f. eks. Beethoven og Brahms) i fagene klaver, sang, violin, opera og kammermusik, hvortil kommer specialkurser for orkester-ledelse (dirigentkursus), horn- og blæserkammermusik, cembalo og cembalo-kammermusik samt Wiener-skolen (Schönberg, Berg, Webern).

Et fuldt kursus varer 21 dage; man kan imidlertid tegne sig for 7 ad gangen, og opmærksomheden henledes på, at aktive deltagere på kursus har fri adgang til at hospitere på parallelle rækker. Specialbrochure med nærmere oplysninger kan iøvrigt rekvireres fra det herværende østrigske gesandtskab.