Musiklivet - Udlandet

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 03 - side 73-75

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen Internationale musikkonkurrencer Komposition. Societa Italiana Música Contemporánea, den italienske sektion af ISCM, har i samarbejde med G. Ricordi & Co., Suvini Zerborii og Universal Edition samt R.A.I. - Radiotelevisione Italiana udskrevet en international kompositionskonkurrence, opdelt med præmier i følgende kategorier: 1) Kor (med eller uden solister) og orkester (besætning efter ønske) — præmie 500.000 lire.

2) Solo og orkester (fri besætning) — præmie 500.000 lire.

3) Symfoniorkester (ingen begrænsning) — Olivetti-præmien 500.000 lire.

4) Kammerorkester (max. besætning 35) — Accademia Filarmónica Romani a-præmien 350.000 lire.

5) Vokal, instrumental eller komb. ensemble (besætning 6—11) — Amici della Música di Perugia-præmien 250.000 lire.

6) Kammermusik (l—6 medv.) — Feltrineili Editore-præmien 250.000 lire.

Idet der skal henvises til den 6-sprogede brochure angående nærmere detaljer, kan der her gøres opmærksom på, at der ikke er tale om nogen alderseller nationalitetsbegrænsning, at manuskripter, helst i mindst 2 expl. kan indsendes under navn eller mærke, at værker, der tidligere har været opført, godt må indleveres, blot de ikke foreligger trykt (endnu; særlige regler for komponister, der er bundet af aftaler med andre end de tre deltagende forlag), at texter affattet på andre sprog end italinske, fransk, spansk, engelsk, tysk og russisk må oversættes til et af disse, samt at uropførelsesretten reserveres den italienske radio.

Indleveringsfristen udløber pr.

3Î. december 1958. Adressen, er S.I.M.C., Segreteria del Concorso, Via S. Pantaleox 66, ROMA (Italien) .

Sang. Den 5. internationale sangkonkurrence i Toulouse finder sted på Théâtre du Capitole fra 5. til 12. oktober med en samlet præmiesum af 2.000,000 fres. — Desuden vil der blive formidlet forskellige engagementer, bl. a.

en tourné for Jeunesse Musicales de France samt grammofonindspilninger. Sangere og sangerinder mellem 18 og 30 år skal henvende sig til Secrétariat du Concours International de Chant, Donjon du Capitole, Toulouse (Frankrig) inden 20. september.

Kor. Den 2. internationale korolympiade (for amatørkor) afholdes i Paris fra 9. til 16. november, efterfulgt af et internationalt musikkursus for korledere fra 17. til 30. s. m. Herom fås nærmere underretning fra Federation Musicale Populaire, 30 Rue des Petites-Ecuries, PARIS X.

Violoncel. Den 2. internationale Pablo Casals-konkurrence afholdes fra 19. til 27. januar 1959 i Xalapa, Veracruz med uddeling af tre førstepriser, tre anden og to tredie, henholdsvis 1.000, 800 og 600 dollar hver, hvortil kommer koncertengagementer og grammofonkontrakter. Åben for enhver cellospiller, født mellem 1. januar 1929 og 1944, som iøvrigt må indhente tilmeldelsesblanket m. v. fra Concurso Internacional Pablo Casais, General Secretario Fernando Diez de Urdanivia jr., Apartado Postal 1242, México 1, D.F. Tilmeldelsen slutter 1. december i år.