Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 04 - side 96-96

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen Den 11. november 1955 blev Det Internationale Gustav Mahler Selskab grundlagt i Wien. Initiativet til oprettelsen af dette selskab kom fra Wiener filharmonikernes ledelse. Bruno WALTER, som var Gustav MAHLER'S ven og mangeårige medarbejder, overtog ærespræsidiet. Han er den personlighed, der er mest kompetent til at fremme og udbrede kendskabet til de store opgaver, selskabet har taget op. Professor Erwin RATZ er selskabets præsident, og blandt andre prominente personligheder er også Rafael KUBELIK med i ledelsen.

Selskabets mål kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: 1) Udbredelse af Gustav MAHLER'S værker især ved opførelse af alle hans store instrumentalsymfonier (V, VI, VII og IX), som nu kun en forholdsvis lille kreds kender, men endvidere ved indspilning af grammofonplader i en så autentisk fortolkning som muligt, ved fremme og understøttelse af videnskabelige arbejder, ved kontakt med radioen og ved foredrag.

2) Oprettelse af et »Gustav MAHLER-arkiv« med Beethoven-arkivet i Bonn som mønster. Arkivet beder herved alle, som er i besiddelse af manuskripter, skitser, breve og andre dokumenter af enhver art, om at stille fotokopier til rådighed. Således skulle grundlaget være dannet såvel for Mahler-forskningen i alle lande som for den påtænkte, kritiske udgave af Gustav MAHLER'S samlede værker. Et særligt bibliotek skal rumme hele litteraturen om MAHLER og især også alt, hvad der er udgivet af afhandlinger og kritik om MAHLER.

3) Udgivelse af en række skrifter om Mahler-forskningens resultater.

4) Om få år (1960) skal 100-års dagen for Gustav MAHLER'S fødsel og et år senere 50-års dagen for hans død fejres på værdig måde; der må derfor allerede nu begyndes på forberedelserne.

5) Vedligeholdelse af minderige steder, som er særlig knyttet til MAHLER'S værk.

For at disse planer kan gennemføres, er betydelige finansielle midler nødvendige. Alle venner og beundrere af Gustav MAHLER'S værk opfordres til at bidrage til løsningen af disse opgaver ved at blive medlem af selskabet.

Indmeldelser kan sendes direkte til Internationale Gustav J&APILEP-Gesellschaft, Wien III., Obere Bahngasse 6/I/21, eller til det Østrigske Gesandtskab, København, som vil videresende dem til Wien.