uden titel

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 04 - side 84-84

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Følgende kan regnes for karakteristisk for afrikansk musik: Forkærlighed for komplex rytmik og metrik i hele musikkens opbygning. Udstrakt brug af synkope, med melodiske accenter på svage taktdele. Antifonale og responsoriale former med overlapping mellem de to stemmer. Tostemmige former. Improvisation. Bi- og polytonalitet.

En rigdom af forskellige klangfarver og melodiske ornamenter. Samt antagelig en tilnærmelsesvis diatonisk skala. Muligvis kommer andre kara Jderistika i betragtning, som manglende sammenfald af hovedslagene i flerstemmig trommen, musikudøvelse som en især motorisk proces, stor nøjagtighed i afstemningen af slagtøj, særlige melodistrukturer etc. For øjeblikket synes det dog sikrest at begrænse generaliseringen til de ret få førstnævnte kendetegn.

ALAN P. MERRIAM