MpF's åbne weekendkurser

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 01 - side 20-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MpF's åbne weekend-kurser Den ofte ringe tilslutning til foreningens foredragsaftener har tit været genstand for drøftelse i bestyrelsen. Grunde til at medlemmerne ikke møder frem, kan der vel være mange af. En af dem er sikkert, at de fleste af os har en så anspændt timeplan, at der ikke findes det nødvendige overskud af tid og kræfter til at gå til møde, selv når dette drejer sig om emner inden for ens eget undervisningsfelt. Vi er alle tvunget til med omhu at planlægge og udnytte vor fritid.

Fælles for os alle er det imidlertid også, at vi for at undgå stagnation har behov for videreuddannelse. Uden fornyet inspiration og orientering kan vi ikke i længden udøve vor gerning tilfredsstillende. I håb om at vinde tilslutning blandt medlemmerne agter MpF i årets løb at afholde WEEKENDKURSER. Det første skal finde sted i dagene 7.-8. marts. Se indbydelsen andetsteds.

De to første kurser har bud til hele foreningens strygergruppe. Af almen interesse vil det være at få indblik i den nye form for hørelæreundervisning, som den nu praktiseres ved Musikkonservatoriet i København.

Jørgen Jersilds bog vil udkomme netop i de dage, weekend-kurset finder sted.

4. kursus står Jette Tikjøb, Århus, for.

»Musikgennemgang for børn« vil give pædagoger af alle kategorier fornyet inspiration til det daglige arbejde med børn.

Weekend-kurset begynder lørdag aften og fortsætter søndag formiddag og eftermiddag.

Søndag aften afsluttes med et medlemsmøde formet som en diskussionsaften: »Er vor uddannelse tidssvarende?« Vi indbyder alle til at deltage og håber også at mange fra provinsen ml kunne se sig i stand til at være med. Kurset star åbent for enhver interesseret. BESTYRELSEN