Musiklivet - litteratur

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 01 - side 29-29

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

musiklivet • LITTERATUR Anmeldt af HENNING BRO RASMUSSEN - BENGT JOHNSSON HELGA CHRISTENSEN: Køn Kor Klang. 87 s. Wilh. Hansen. 1958.

Mange års erfaring erhvervet i arbejdet med Københavns Drengekor, dels med uddannelsen af drenge- og mandsstemmerne til koret, dels med praktisk korarbejde, har H. C. nedlagt i den foreliggende bog. Det er en praktisk arbejdsbog, meget tiltalende at beskæftige sig med. Korinstruktionsbogens 10 lektioner gennemgår 10 korsange (alle af trykt i deres fulde længde) med henblik på de stemme- og kortekniske vanskeligheder. Det er centrale problemer, der slås ned på, de dukker alle under en eller anden form op igen i andre korsatser. I de 10 lektioner præsenteres vi for 24 stemmedannelsesøvelser ikke mindst for deres skyld anbefales bogen til såvel korledere og korsangere i særdeleshed som til sangere i almindelighed.

H. B. R.

ROLF DAVIDSON: Notläsningslära, Gebörslära Del 1. — Ingesund-serien nr. 3a.

Rolf Davidson, der virker som teori- og solfegelærer ved den folkelige musikskole i Arvika, har påbegyndt udgivelsen af en større lærebog i »Gehörslära«, altså en Solfegelærebog.

I. del, et lille hæfte, bevæger sig på det rent elementære stadie, nodelæsmng, et punkt, som meget ofte forsømmes. Forfatteren gør i forordet rede for hensigten med hæftet: Udgående fra oktavens »stamtoner« nås frem til en intervalfornemmelse og en intervallæsning, der ikke bliver fastslået i f. eks. kirketonal eller dur-moll-tonal opfattelse. Derved, mener forfatteren, skulle vejen banes for den nye musik. I tilslutning til denne metode må også ses tillægskapitlet, hvor eleverne øves i tolvtoneserier, som skal synges prima vista. Der er ingen tvivl om, at man her er inde på et ret spor. Hvis den musikstuderende ungdom skal få et nærmere forhold til tidens toner, og specielt den serielle teknik, må de elementære discipliner som hørelære inddrages i studiet. Det er ganske givet, at en elev, der opnår træning af øret og »øjet« i beskæftigelse med elementære tolvtoneformler, også ganske naturligt vil lytte til og arbejde med den dodekafone musik senere hen i studiet. Samtidigt vil en lyttemetode som den foreliggende, hvor intervallerne i deres første indførelse behandles helt løst fra traditionel skalasammenhæng, også kunne føre til en dybere oplevelse af den ikke-dodekafone moderne musik. Under den standende diskussion om tolvtonestil og dens stilling i dansk musikliv, som dette blads læsere forhåbentlig har fulgt, vil man ustandselig gribe sig selv i at spørge: hvorfor disse usaglige udgydelser både i angreb og forsvar såvel som i kritik af tidens aktuelle musikværker, hvorfor ikke hellere søge at lære noget konkret om det, der foreligger? I Sverige er man altså nået så vidt, at man nu i lærebogsform indenfor et så afgørende fag som hørelæren ikke viger tilbage for en tiltrængt fornyelse. Man må med stor forventning imødese Rolf Davidsons fortsatte publikationer af hørelærens øvrige emner. B. J.

* SIEGFRIED BIMBERG: Einführung in die Musikpsykologie — Moseler Verlag (i serien »Beitrage zur Schulmusik«).

I modsætning til Rolf Davidson's »Gehörslära« bringer S. Bimbergs »Einführung in die Musikpsykologie« intet nyt og særligt spændende. Forfatterens iagttagelser og studier af skoleungdommens fornemmelse for forskellige melodiske formler, børnenes modtagelighed for snart dur-, snart moll-prægede vendinger er ikke særligt interessant fremstillet. Der arbejdes i forbindelse med undersøgelserne over børnenes melodiske opfattelsesevne tillige med de såkaldte »ja-le« stavelser, der synes at have afløst »Tonikado«. Det ser alt sammen meget videnskabeligt og »objektivt« ud, men bogen indeholder absolut ikke det udsyn, der gør emnet spændende og aktuel således som førnævnte svenske bog. B. f.

Ny litteratur Einstein: Essays on music (F&F) Btisoni: Erinnerungen an Ferruccio Busoni (A-M-V) Catalogue Classique Long Playing 1959, CadoRadio, Bruxelles Faber & Faber, London (F&F) Afas-Musik'Veilsig, Berlin (A-M-F)