uden titel

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Tidsskriftets opmærksomme læsere vil opdage, at en linie oven over denne spalte er blevet udskiftet, således at forlagsekspedition fremtidig sker gennem Wilhelm Hansen, Musikforlag. Det er imidlertid efter venskabelig overenskomst, DANSK MUSIKTIDSSKRIFT foretager det naturligt motiverede skridt fra bog- til musikforlaget; vi takker G. E. C. Gads forlag for det mangeårige samarbejde og hilser i samme ånd vor »nye« forretningsforbindelse.

Forhåbentlig vil selv mindre granskende øjne spejde en omlægning af det typografiske udstyr, og man skal ikke søge så langt for også at finde en udvidelse af indholdet. Således byder vi først Musikpædagogen velkommen. I mange år har Musikpædagogisk Forening været medudgiver af DM. Vi går ind i det forstærkede samarbejde med ønsket om, at den nye ordning, hvorefter Musikpædagogen indgår som en selvstændig del af DANSK MUSIKTIDSSKRIFT, vil vise sig at være til gavn for alle parter, og vi skal i samme åndedrag opfordre alle læsere til at læse alle sider! Idet vi da byder Musikpædagogens ansvarshavende redaktør Henning Bro Rasmussen velkommen, hilser vi også en række andre nye medarbejdere. Således har vi indledt et samarbejde med redaktøren af Statsradiofoniens pladekronik, programsekretær Erik Schack, der fremtidig tager del i tilrettelæggelsen af DANSK MUSIKTIDSSKRIFTs grammofonspalter, hvor man med dette nummer for første gang bringer en fuldstændig fortegnelse over »måneden«s seriøse pladerepertoire. Jævnsides med anmeldelser af de vigtigste publikationer vil iøvrigt også sektionerne litteratur og musikalier fortsat meddele nyhedslister, ligesom tidsskriftets artikelstof vil blive lagt i næreste kontakt med det aktuelle musikliv.

Samarbejdet omkring NORDISK MUSIKKULTUR vil fortsætte, og desuden planlægges efter overenskomst med Dansk Selskab for Musikforskning et fyldigt årsskrift, der vil indgå i DMs almindelige abonnement. Men lad os nu ikke røbe alle overraskelserne på forhånd.

VAGN JENSEN