Violinpædagog ønskes til Helsingør

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 01 - side 20-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Violinpædagog ønskes til Helsingør Helsingør Musikforenings hovedformål er at arbejde for aktiv musikudøvelse. Den driver derfor to amatørorkestre, et studieorkester for begyndere og et koncertorkester for viderekomne. I arbejdet for at rekrutere til disse viser det sig (i lighed med hvad der kendes til i visse andre provinsbyer), at antallet af amatører på violin er aftagende.

Man må forudse, at det om nogle år kan blive ret vanskeligt overhovedet at klare det problem at få tilstrækkeligt med violiner.

I Helsingør er en væsentlig medvirkende årsag til dette, at der ikke i byen findes nogen aktiv violinpædagog.

Helsingør Musikskole, som er meget aktiv og har over 400 elever, for en meget stor del blokfløjter, ordner i vid udstrækning violinundervisning ved hjælp af en tilrejsende lærer, men da musikskolens virksomhed kun udstrækkes til skolesøgende børn, betyder det, at de, som begynder efter et vist antal år, står uden undervisning. De voksne, som er interesseret i undervisning, må tage til København, hvilket er dyrt og derfor afskrækkende.

Efter aftale med musikskolen henvender jeg mig derfor til Dem for at bede Dem gore opmærksom på dette forhold blandt Deres medlemmer, idet det er vort håb, at en violinpædagog kan formås til at tage bopæl i Helsingør. Der vil utvivlsomt kunne oparbejdes en elevkreds både fra musikskolen og privat, og Helsingør ligger i dag ikke længere fra København, end at bopæl i Helsingør kan forliges med en del arbejde i København eller Københavns nordre opland.

Hvis nogen af MpF's medlemmer skulle være interesseret i nærmere oplysninger om de lokale forhold, kan disse bedst fås hos Musikskolens formand, hr. E. Gether Sørensen, tlf. 21 3391. Med hilsen ULRIK KRABBE