Musikalier

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 02 - side 60-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKALIER KANONLEK. 25 nye svenska kanon för sällskaplig samvaro. Udg. af Lennart Lunden. Nordiska Musikforlaget. Sth. 1956.

Udøvere af den ædle kanonkunst gøres herved opmærksom på det lille kanonhefte af tre svenske komponister (foruden udgiveren også Sven-Eric Johanson og Daniel Helldén). Det er ikke noget almindeligt kanonhefte. De fleste af de optagne kanons har et særpræg af melodisk, rytmisk eller harmonisk art, som adskiller dem fra det meste af, hvad vi er vant til. To af Lundéns kanons har ostinato-akkompagnement at udføre på klaver, og en af Helldéns har ligeledes en instrumental støttestemme. Raffinerede er de og ikke helt nemme.

Kanon-interesserede bør heller ikke undlade at stifte bekendtskab med DIE KANON-KANONE. 172 neue und alte, heitere und ernste, leichte und schwierige Kanons.

Udg. af Hellmuth von Hase og Gerd Stevens. Breitkopf & Härtel. Wiesbaden 1957.

Foruden en lang række kanons af klassiske mestre (Brahms især er rigt repræsenteret) rummer bogen kanons af nyere og moderne tyske komponister. Der er også større værker, således f. eks. en cyklus med en kanon til hver måned i året af A. Dangel og »Kleine Messe in Kanonform« af Kurt Thomas.

H. B. R.

CHANTONS LA FRANCE. 53 chansons populaires.

Udg. af Paul Arma. Les Presses D'Ile-de-France.

Paris 1955.

Bogen indeholder et repræsentativt udvalg af franske viser og sange af den slags, som er anvendelige i skolerne. Bogen er udgivet med henblik på udbredelsen af kendskabet til fransk sang ud over verden. Hver sang er derfor forsynet med en lille kommentar, der forklarer baggrunden for tekstens indhold.

Samlingen, der er enstemmig, er ordnet efter emner: « Chansons de marche », « Chansons d'amour » etc. Hvert afsnit er på det yndefuldeste illustreret af R. Peynet. Det er en meget charmerende bog. H. B. R.

Kontorchef Arthur Andersson og husfru pianistinden Ellen Andersson's legat til uddannelse af musikstuderende i klaverspil.

Af dette legat uddeles en portion på 4.000 kr. fortrinsvis til en mandlig eller kvindelig klaverstuderendes uddannelse, navnlig til studieophold i udlandet. — Legatet kan dog også søges af dirigenter, komponister eller studerende af andre instrumenter.

Ansøgninger skal ske på skemaer, der udleveres hos højesteretssagfører Franz Bulow, Bredgade 3, København, og skal tilbageleveres denne senest den 15. maj 1959.

København, den 4. marts 1959.

BESTYRELSEN.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Fung. formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teafertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 1515,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DuT billetter.

DuT's koncerter Jazz og seriøs musik v/ Niels Viggo Bentzon Egmont-kollegiet, 8. april kl. 20,30.

Se iøvrigt den grønne brochure!