Musikkalender

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 03 - side 83-84

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

• MUSIKKALENDER Queen Elisabeth-konkurrence for violin og klaver i Belgien Violinkonkurrence 1959, klaver I960 for deltagere mellem 17 og 30 år. 12 præmier fra 200-3.000 $.

Harpekonkurrence i Israel Fra 10.-24. september afholdes den første internationale harpekonkurrence i Jerusalem (maximumsalder 35). - Henvendelse til 7 Mendele Street, Tel-Aviv, Israel.

Runde fødselsdage — Danmark (April, se DM, nr. 1) MAJ 4.: Organist Walter Ejerborg, 50 år 19.: Sangpædagogen Henning Hø eb er g, 50 år 22.: Musikforlægger Asger Wilhelm Hansen, 70 år JUNI 15.

18.

24.

26.

28.

29.

Sangpædagogen Kirstine Lindemann, 85 år Organist Karl Johan Isaksen, 50 år Komponisten Thor Ibsen, 60 år Sangpædagogen Poul Methling, 75 år Komponisten Hugo Gyldmark (Sid Merriman), 60 år Organist Grethe Lauritsen, 60 år JULI 1.

5.

8.

24.

25.

26.

31.

Violinisten Walter Sabinsky, 70 år Kammersanger Henry Skjær, 60 år Sangpædagogen Lis Mogensen- Witte, 70 år Musikforfatteren Axel Kjerulf, 75 år Violinisten, prof. Henry Holst, 60 år Organist /. N. Sand Lauridsen, 75 år Kordirigent Thomas J. Thoms, 70 år AUGUST 13.

22.

27.

Organist K. V. Marcussen, 70 år Kapelmester Wladimir Gurewitsch, 50 år Klaverpædagogen Alexander Stoffregen, 75 år Kapelmester Aage Juhl Thomsen, 60 år Balletinstruktør Svend Åge Larsen, 60 år Organist, kapelmester Hakon Elmer, 50 år SEPTEMBER 4.: Forfatteren Svend Kragh-Jacobsen^ü&t 11.: Trompetisten Christian Christensen, 60 år 14.: Musikdirigent Kai Nielsen, 60 år 20.: Koncertsangerinden Dagmar Samuel Hahn, 80 år 30.: Koncertsangeren, direktør Thøger Rasmussen, 75 år Legatansøgninger APRIL Inden 25/4: Nicolai Lachmann og hustrus legat.

(Mænd og kvinder 15 til 30 år). Ny Vestergade 13, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond. (For trængende medlemmer). Grundtvigsv. 34, Kbh.V.

- : Johan Hannover-Cohns mindelegat. (For medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, Kbh.V.

- : Institutionen San Cataldo. (For komponister.

Ophold i aug.-sept). Kontorchef M. P. Kjersgaard, VodrorTsvej 49, Kbh. V.

- : Egmont Frederik Lindstedts legat. (For yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Musikerforeningen i København s pensionsfond.

(For medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K.

(Skema).

MAJ Inden 15/5: Arthur og Ellen And er s s on s legat. Hrs.

Franz Bülow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Minna Købkes legat (for musiklærerinder, ugifte, enker el. fraskilte døtre af kongelige embedsmænd). Kontorchef A. Falk-Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh. F. (Skema). - Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

Inden 20/5: Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh.

K. (Skema).

Inden 1/6: Kunstnerlegatet af 12. juni 1937 (fru Jenny Knox' legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholm Kanal 21, Kbh. K. (Skema).

- : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

AUGUST Inden 15/S: Andreas Arenholtz Dankes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense. (Skema).

- : Ingeborg født Schøtts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Henrik S.

Wagner, Højbroplads 6, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/9: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner) . Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

SEPTEMBER Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat (for klaverlærere og klaverlærerinder i vanskelige økonomiske kår). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9: Overretsassessor Victor Andræs legat.

(Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensg. 10, Kbh. K. (Skema).

- : Jutta Bo j s en-Moller s legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted. (Skema).

- : Particulier Carl Olav Møllers legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgade 10, opg. N, Kbh. K.

(Skema).

- : Tipstjenestens midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere el. komponister). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 1/10: Carlsbergfondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh. V.

— : Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat.

Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K.

(Skema).

— : Rundskuedagens studielegat (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskuehæftet).

- : Overauditør Julius Skrike's stiftelse. Svalevej 24, Hellerup. (Skema).

- : Kaptajn O. Testman og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs. Johanne Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering.

Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Fung. formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 1515,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DuT billetler.

Indlevering af kompositioner og forslag om optræden iøvrigt for den kommende sæson til kontoret inden 1. må] 1959.