uden titel

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 03 - side 88-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Blokfløjtekursus på »Vapnagård«, Helsingør i tiden 4.—-11. juli Arrangeret af Studiekredsen for blokfløjtelærere og Musikpædagogisk Forening Kursusledere: Prof. Hans-Mariin Linde fra Schola Cantorum i Basel: Blokfløjtespil.

Prof., dr. Fritz Reusch, Heidelberg: Improvisationen i blokfløjteundervisningen. Vi finder melodier og akkompagnementsformer.

Organist Ethan Rosenkilde Larsen, Helsingør: Solmisation.

Seminarieadjunkt, mag. art. Henning Bro Rasmussen, København: Korsang.

Kursusafgift for medlemmer af studiekredsen eller af MpF kr. 50,— Kursusafgift for ikke-medlemmer ................................ - 60,— Opholdet på »Vapnagård« vil pro persona koste: for fuld forplejning + eneværelse ................................ - 140,— for fuld forplejning + seng i værelse med 2-3 personer ... - 122,50 for fuld forplejning + seng på sovesal (6-8 personer) ..... - 105,— Der forefindes sengetøj og -linned.

Ankomst lørdag d. 4. juli i løbet af formiddagen. Første måltid er frokost.

Afrejse lørdag d. 11. juli i løbet af formiddagen. Sidste måltid er morgenmad.

Adressen er »Vapnagård«, Kongevej, Helsingør (med bybussen ud ad Kongevejen.

Bussen afgår fra banegården).

Deltagerantallet begrænses til 60.

Nodestativ mærket med navn bedes medbragt.

Af hensyn til indkvarteringen må vi sætte tilmeldelsesfristen til 15. maj. Tilmeldelse bedes sendt til Studiekredsen, Messinavej 93, S. Kursusafgiften bedes indbetalt samtidig med tilmeldelsen på Studiekredsens girokonto nr. 56311, Grundtvigsvej 24, V.

For opholdet betales ved ankomsten til »Vapnagård«.

Nærmere oplysninger fås på Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Bven 4021. Kontortid kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Årgang 34/1959, nr. 03