Før propaganda-ugen

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 05 - side 165-167

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Før Propaganda-ugen Hvert år, når Propaganda-ugen for den levende Musik afholder møde med de tilsluttede organisationer, hæver der sig røster, der udtaler deres forundring over, at man stadig er nødsaget til at propagandere for den levende musik. Og dog er det i dag mere nødvendigt at vække interessen for den aktive musikudøvelse end den gang for 26 år siden, da Propaganda-ugen startede af angst for at de om sig gribende mekaniske opfindelser, radio og grammofon, helt skulle bemægtige sig menneskehedens musikinteresse. I dag er interessen for den levende musik nemlig stigende hos ungdommen. Adskillige skoler har oprettet en speciel musiklinie for gymnasieelever, på mange skoler har man oprettet særlige »musikskoler«, der efter ordinær skoletid tager sig af børnenes musikalske opdragelse, og disse skoler har god søgning. Også de mere eller mindre private musikskoler kan glæde sig over stigende tilgang. Interessen for selv at spille, for at aktivisere sig inden for musikken, ligger nemlig latent hos de fleste børn, og lejligheden skal kun gives og interessen vækkes for at børnene henrykt blæser i blokfløjterne, gnider på fedlerne, slår på trommerne eller måske blot ryster Cha-Cha-Cha-kuglerne i takt til en grammofonplade.

Når noget er ved at gro, er det dobbelt vigtigt at gøde grobunden, at hæge om de spirende skud for at få dem til at udfolde sig, kort sagt at effektivisere propagandaen for alle, som blot har lyst og evne til aktiv musikudøvelse, og vise dem vejen til musikkens glæder.

I tiden 20-27. september afholdes i år den 26. Propaganda-uge, og over hele landet vil der blive gjort en særlig indsats for at vække interessen for den levende musik.

Musikskolerne åbner deres døre og lader forældre og andre interesserede overvære undervisningen, amatørerne arrangerer koncerter for at demonstrere deres glæde ved selv at udøve musikken, og festlige såvel som højtidelige arrangementer bliver foranstaltet for at lokke endnu flere ind i musikkens tryliekreds, der trods alt stadig er lukket for alt for mange.

I radioen bliver der talt om glæden ved selv at spille, og netop radioen, den udøvende musiks gamle »ærkefjende«, vil ugen igennem bringe transmissioner fra koncerter og arrangementer landet over i forbindelse med Propaganda-ugen og stiller adskillige gange lokaler og mikrofoner til tjeneste for ensembler, der vil koncertere for lytterne, ligesom fjernsynets programmer vil være præget af musikugen.

Som et arrangement udover det sædvanlige vil der i København blive afholdt den første »musikmesse« her i landet. I Propaganda-ugens otte dage vil hele Odd-F ello w Palæet være omdannet til en musikalsk demonstrationshal, en udstilling, der vil vise alt indenfor den levende musiks rammer.

Den store sal med tilstødende sidegange vil være indrettet som en udstilling af alle tænkelige instrumenter. Man vil se, hvordan disse instrumenter bliver til, få oplyst, hvor vanskeligt - eller hvor let - det er at betjene dem, hvad undervisning koster, og hvor undervisning kan fås. Det er et sammenspil mellem instrumenthandlerne og pædagogerne, og forhåbentlig mellem de mange, der bliver grebet af lysten til selv at være med i legen.

I den mindre sal vil der flere gange hver eftermiddag blive afholdt demonstrationer i tilslutning til udstillingen. Her bliver musiceret af børneorkestre og af mere modne musikudøvere, og her vil pædagogerne demonstrere de nyeste og morsomste metoder for undervisning. Om aftenen bliver der uden ekstraentré for udstillingens besøgende - afholdt koncerter af forskellig art, hvor bl. a. Det unge Tonekunstnerselskab fremfører ny musik - specielt komponeret i anledning af musikugen.

For at styrke interessen for dette arrangement ude over landet har DSB i musikugen indført billigbilletter fra hele Sjælland og landfaste øer. Billetterne giver samtidig adgang til udstillingen, der er åben daglig fra kl. 14 til kl. 22. A. Bucbter-Larsen.

Musikpædagogernes tidsskriftslæselcreds 1960 Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds vil i I960 blandt abonnenterne rundsende følgende 17 musiktidsskrifter: Musikpædagogik 1. Music m Education (engelsk), 6 gange årligt, ca. kr. 4,00, behandler problemer i musikundervisningen og bringer især erfaringer fra skolemusikkens område.

2. Musik im Unterricht - Almindelig udgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 6,00, behandler alle områder af musikpædagogisk virksomhed.

3. Musik im Unterricht - Skoleudgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 6,00, har i udstrakt grad stoffællesskab med den alm. udgave (se 2), men rummer i særlig grad stof af interesse for skolemusikpædagoger.

4. Kontakte (tysk), 6 gange årligt, ca. kr.

4,00. Tidsskrift for ungdommens musiske liv. K. er meddelelsesorgan for Arbeitskreis Junge Musik og for forbundet af ungdoms- og folkemusikskoler.

5. Hausmusik (tysk), 6 gange årligt, ca.

kr. 4,00. Tidsskrift for husmusik, korsang og musikopdragelse.

6. Musikerziehung (østrigsk), kvartalsskrift, ca. kr. 4,00. Tidsskriftet beskæftiger sig med musikopdragelsens fornyelse. Til medarbejderne hører Preussner, Rinderer og Werba.

7. Musjk och S kola (svensk), 5 gange årligt, ca. kr. 3,00. Tidsskrift for aktuelle spørgsmål vedrørende musikundervisningen i folkeskolen og mellemskolen.

Musikliv 8. Schweizerische Musikzeitung, månedsskrift, ca. kr. 6,50.

9. Música (tysk), månedsskrift, ca. kr. 8,50.

Begge indeholder foruden musikorienterende artikler fyldige referater fra musiklivet i henholdsvis Schweiz og Vesttyskland.

10. Tempo (engelsk), kvartalsskrift, ca. kr.

3,50.

11. Ñutida Musik (svensk), 6 gange årligt, ca. kr. 3,00. Tidsskrift for vor tids musik, udgivet af Sveriges Radio. NM indeholder artikler, essays, anmeldelser, foromtaler af musik i svensk radio.

Musikvidenskab 12. Music & Letters (engelsk), kvartalsskrift, ca. kr. 6,50.

13. Musical Quarterly (amerikansk), kvartalsskrift, ca. kr. 7,50.

14. Notes (amerikansk), kvartalsskrift, ca.

kr. 9,00.

Alle tre med værdifulde artikler samt udførlige anmeldelser af internationalt betydningsfulde bøger og musikalier, Notes og Musical Quarterly tillige af grammofonindspilninger.

Kirkemusik 15. Musik und Kirche (tysk), kvartalsskrift, ca. kr. 5,00. Tidsskrift for tysk evangelisk kirkemusik, indeholder artikler, referater, anmeldelser, nodeblade.

Grammofon 16. The Gramophone (engelsk), månedsskrift, ca. kr. 5,00, bringer fyldige anmeldelser af grammofon- og båndindspilninger samt orienterende artikler om diskophile emner.

17. Musik-revy, Nordisk tidsskrift for Musik och Grammofon (svensk), 11 gange årligt, ca. kr. 4,50.

Deltagelse i tidsskriftslæsekredsen står åben for enhver musikinteresseret.

De anførte priser er beregnet med 6 deltagere pr. årsabonnement. Der sættes sædvanligvis maximalt 8 abonnenter på hver serie. Abonnenterne beholder de enkelte tidsskrifter til gennemlæsning i 14 dage.

Det bedes bemærket: at abonnementet overføres til de følgende år, medmindre der gives MpF's kontor meddelelse om afbestilling.

Bestilling og afbestilling udbedes skriftligt inden L oktober til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, K.

Orienteringsmøde for de nye Man har lige fået sin eksamen. Nu er man altså statsprøvet musikpædagog. Og hvad så? Man står lidt famlende. Ikke alene er man måske usikker med hensyn til undervisningsmetode, men også med hensyn til den rent praktiske tilrettelæggelse af arbejdet; navnlig hvis det kommer til at foregå i tilknytning til en skole, kan det volde én kvaler.

For at hjælpe os nye i gang holdt Musikpædagogisk Forening den 20. maj en orienteringsaften, hvor først Ilse Meyer fortalte om foreningen og dens arbejde. Vi fik besked om, hvilken støtte foreningen er for os, og om hvilke rettigheder og pligter der følger med et medlemsskab.

Derefter hørte vi Inge Daub tale om undervisning i musik på en skole, hvor forholdene var noget nær det ideelle. Det var interessant at høre om, hvorledes denne undervisning, som til at begynde med var blevet mødt med nogen skepsis, havde udviklet sig til at blive en uundværlig del af skolens arbejde.

Harald Bjerg Emborg gav oplysninger om musikundervisningen ved skolerne og gjorde rede for, hvordan samarbejde mellem musikpædagoger og sanglærere her kan føre til gode resultater.

Aftenen sluttede med te- og kaffebord. Her fik vi lejlighed til at tale om problemer, som ikke var blevet omtalt af foredragsholderne, og også her fik vi elskværdig og god besked.

Vi takker Musikpædagogisk Forening for den venlige modtagelse. En af de nye.

PS. »Musikpædagogen« vil i de kommende numre bringe hovedpunkterne i de ovenfor omtalte indlæg til orientering for de medlemmer, der ikke var til stede den 20. maj. Red.

Medlemsannoncer i »Musikpædagogen« Medlemmer, der ønsker at annoncere i »Musikpædagogen« med kurser, studiekredse og lign. for musikpædagoger, kan få sådanne annoncer indrykket til favørprisen kr. 25,for Vs side.

Årgang 34/1959, nr. 05