Musikkalender

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 05 - side 157-164

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

musikkalender Ny musik i radio (Hovedsagelig førstefremførelser. — Angående mere detaljerede oplysninger og eventuelle programændringer henvises til dagspressens radiooversigter).

September 13: Den sene Stravinski j. Foredrag af Bernhard Lewkovitch.

14: Nyere jugoslavisk musik. Bl. a. Milo Ci p r a: Sonatine op. 2.

15: Odense byorkester. H. Sæverud: Allegria - Stravinski]: Agón.

17: Torsdagskoncert. Messiaen: L'ascension Stravinski]: Divertimento.

18: Kammermusik. Knut N y stedt: 3. strygekvartet.

19: Vor tids europæiske romance.

20: Sergej Prokofiev: 9- klaversonate.

24: Vor tids musik. Pierre Boulez: Improvisations sur Mallarmé.

27: Darmstadt. Fra »Ferienkurse für neue Musik«.

28: Fra Holland Festival. Janácek: Katja Kabanova. - Leif Thybo: Elementi concertanti.

Oktober 1: Torsdagskoncert. Bl. a. Mortari: Musik for strygere.

Vor tids musik. Bernhard Lewkovitch: Cantata sacra - 4 klaverstykker.

15: Vor tids musik. Stockhausen: Zyklus für einen Schlagzeuger.

19: Ungdomskoncert. Bl. a. Stravinski]: Chant du Rossignol.

BERNHARD LEWKOVITCH: Cantata sacra (1. oktober).

Lewkovitch's første tolvtonekomposition med tilblivelsesåret 1959 fortsætter den kirkelige linje i hans vokalmusik. Cantata sacra for tenor, fløjte, engelskhorn, klarinet, fagot, basun og cello bygger på latinske messetekster sammenstillet til en cyklus på fire korte satser: Min sjæl, lov Herren (Lauda, anima mea, Dominum).

Jeg har ventet på Herren, og han har set i nåde til mig, og han hørte min bønfaldelse og lagde en ny sang i min mund, en ny lovsang til vor Gud (Expectans expectavi Dominum, et respexit. Et exaudivit deprecationem meam. Et immisit in os meum canticum novum, novum hymnum Deo nostro).

Hvor god og liflig, Herre, er din Ånd i os. Kom, Helligånd, opfyld dine trofastes hjerter og tænd din kærligheds ild i dem (O quam bonus et suavis est, Domine, Spiritus tuus in nobis. Veni, Sánete Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende).

Jeg vil prise Herren hele mit liv, lovsynge min Gud så længe jeg er til (Laudabo Dominum in vita mea. Psallam Deo meo, quamdiu ero).

Den anvendte rækketeknik er ret enkel, og det serielle princip gælder kun tone valget.

Enklest er de to ydersatser på kun tolv takter hver. Den første har tolvtonerækken b cis h d es c g a fis f as e, som først forelægges i en akkordstruktur med sangstemmen øverst, derpå udvikles tostemmigt, idet engelskhornet bringer grundformen (her angivet med bogstavet b) som kontrapunkt til rækkens krebsform (symboliseret ved bogstavet d) i sangstemmen; de sidste to gennemspilninger af rækken er atter akkordiske: I: d b b b b 3 3Va IVa 4 takter Den samme række er grundlag for fjerde sats, der forløber som en krebsvending af første sats (den er også betegnet som 2. del af 1. sats).

De bredere udformede mellemsatser (henholdsvis 35 og 30 takter) har hver sin tolvtonerække (II: g as d b fis a f h e cis es c; III: fis b d h gis c cis a g es f e), som foruden i grundform (b) og krebsform (d) optræder i omvending (p) og krebsomvending (q); i 2. sats forekommer desuden en transposition af grundrækken (lille terts højrere, nedenfor angivet ved bogstavet t).

Længere afsnit i to- og trestemmigt kontrapunkt indrammes af akkordiske instrumentalindskud: II: — d— d — p d b-d 9Va 2 t— p p— qb — q pd takcer p-q-d d q- d b q15x/2 2 takter III: b--d b b-- d dp IVa 8 3 Frasering og leddeling følger ikke overalt rækkestrukturerne, og de kontrapunktiske »stemmer« vandrer ofte gennem flere klangregistre. Et karakteristisk træk er (foruden hyppige tonegentagelser) langvarig alterneren mellem to toner, før den følgende i rækkken indtræder. Mogens Andersen.

Nyt fra forlagene Kammermusik Baur: Quintetto sereno, Musik f. 5 Blaser (B&H,W) Cooke: Suite for 3 B Clarinets (OUP) Haydn: Sechzehn Stücke für die Flötenuhr (EN, tilsendt fra Bärenreiter- Veri ag) KØl? bos T«eblæseinstrumencer fagmanden Værksted for alle blæseinstrumenter Solist-Blokfløjter Messingblæseinstrumenter Marno Sørensen Guicarer Mandoliner Trommer Skoubogade 5 . København K Telefon 11636 Jolivet: 2. Sonate pour piano (H&Cie) - : Messe for l stemme og orgel (H&Cie) Mozart: Trio f. piano, clarinet og viola, Es-Dur (EE) Nor går d: Trio op. 15 for clarinet, violoncel og klaver (WH) P ur cell: Sonata in G Minor (OUP) Rawsthorne: Sonata f. violin og klaver (OUP) Stockboff: Variations f. violoncel og klaver (B&H,W) Sonstevold: Two préludes (EL) Tscbaikowsky: Nur wer die Sehnsucht kennt, piano solo, ed. R. Riefling (EL) Weis: Fantasia Seria for Strygekvartet (E&S) * EL: Editions Lycbe, Drammen OUP: Oxjord University Press, London H&Cie: Heugel & Cíe, Paris E&S: Engstrom & Sødring, København EN: Ed. Nagel, Nagels Verlag, Kassel EE: Ernst Eulenburg Ltd., London B&H,W: Breilkopj & Häriel, Wiesbaden WH: Wilhelm Hansen, København Litteratur Boyden: An introduction to music (F&F) Briften og Imogen Holst: Musikkens Historie, oversat af Harald Krebs (FF) F er r i er: Kathleen Ferrier, her life and Cardus: A Memoir (PB) Knab: Denken und Tun, Gesammelte Aufsätze über Musik (VM) Larousse de la musique, dictionnaire encyclopédique en 2 volumes (LL) Musical instruments (H) Russell: The Harpsichord and Clavichord (F&F) Scboles: Dr. Burney s Musical Tours in Europe, vol. I og II (OUP) Wörner: Gotteswort und Magie, Die Oper »Moses und Aron« von Arnold Schönberg (LS) * FF: Forlaget Fremad, København F&F: Faber & Faber Ltd., London PB: Penguin Books VM: Verlag Merseburger, Berlin OUP: Oxford University Press, London LL: Librarte Larousse, Paris H: Horniman Huseum and Library, London LS: Vorlag Lambert Schneider, Heidelberg Orkestermusik Barták: Violin Concerto no. l op. posth. (B&H) Chopin: Klavier-Konzert No. 3, f-moll (EE) David: Violin-Konzert nr. 2 (B&H,W) Dittersdorf: Konzert in e-moll f. fløjte, strygeork.

og generalbas (MV) Haydn: Konzert i C-Dur f. klaver og strygere (NVK), tilsendt fra Bärenreiter - : Konzert i F-Dur f. violin og cembalo m. strygeorkester (B V) — : L'Isola disabitata, Ouverture (EE) Handel: The Musick for thé Royal Fireworks (EE) — : Ouvertüren und Tänze (MV) Kraus: Violin-Konzert (EB) Leo: Cello Concerto, D-Dur (EE) Locatelli: Concerto grosso op. 7, nr. 12, F-Dur (EE) Mozart: Symphony A-Dur (EE) Pokorný: Klarinetten-Konzert, Es-Dur (B&H,W) Raphaël: Jabonah, Balletsuite, op. 66 (B&H,W) Rozsa: 3 Hungarian Sketches op. 14 (EE) Vivaldi: Concerto, D-Dur (EE) Vos s: Résonances, 12 Poèmes f. Kammerorchester (B&H,W) * EE: Ernst Eulenburg Ltd., London B&H: Boosey & Hawkes, London NVK: Nagels Verlag, Kassel BV: Bärenreiter Verlag, Kassel MV: Möseler Verlag, Wolfenbüttel B&H,W: Breitkopf & Härfel, Wiesbaden Undervisningsmusik Arbejdsblade for blokflojte, red. Ethan Rosenkilde Larsen: hit. l, Kayser: Duetter for blokfløjtekor; lift. 2, 19 sange for tre blokfløjter ved L. Kayser; hft. 3/4, Noels udsat for 3 blokfløjter af R.v.Seck (E&S) Brene: Af operaen »Under Piletræet« (WH) Hovland: Blokkfløyte-Dans (EL) Musik i Skolen, arg. V, nr. 9, 10, 11, 12 og 13 (MF) PÍO piano, fire seklers undervisningsmusik (EL) 2.5 koraler, udv. af Finn Benestad og Arnulv Hegstad (EL) ± EL: Edition Lyche, Drammen E&S: Engstrom ô Sodring, København MF: Musikhojskolens Forlag, København WH: Wilh. Hansen, København Korkompositioner Blandet kor, liturgisk musik, nr. 32 til 50 incl. (EL) Kindekor, nr. 15 til 19 incl. (EL) Lundquist: Blomma som en vildros (NM,S) Mandskor, nr. 33 og 34 (EL) Milhand: Poèmes de Jorge Guillen (H&Cie) Morley: It was a lover and his lass, uds. f. mandskor, damekor og 3st. bl. kor (NM,S) * EL: Edition Lyche, Drammen H&Cie: Heugel à Cié, Paris NM,S: Nordiska Musikforlaget, Stockholm Det kgl. danske Musikkonservatorium^ kursus for dirigenter af amatørorkestre Som en forsøgsordning arrangerer Det kgl.

danske Musikkonservatorium et kursus for dirigenter af amatørorkestre. Det første kursus afholdes i månederne oktober-december 1959 (incl.).

Kursus arrangeres i samarbejde med Dansk Amatør-Orkester f or bund og Danske AmatørSymfoniorkestres Samvirke og har til formål gennem en teoretisk og praktisk uddannelse at give sådanne amatørorkesterledere, som må ønske det, et bedre grundlag for deres arbejde med orkestret.

Undervisningen vil omfatte: 1) Elementær-øvelser i taktslagets teknik, herunder efter nogen tids forløb praktik med amatørorkestre (såvel symfoniorkester som harmoniorkester). Ensemblerne stilles til disposition af de to amatørorkestersammenslutninger ...... 2 timer ugtl.

2) Instrumentkundskab og partiturstudium. »Arrangement«, en særlig form for instrumentationsundervisning, der hovedsagelig tager sigte på sammentrækning for mindre ensembler efter partiturer for stort orkester og transkription af partiturer for symfoniorkester til harmoniorkester (og evt. til »regimentsbesætning«) .................. 2 timer ugtl.

3) Hørelære ........................... 2 timer ugtl.

Der vil desuden blive givet kursusdeltagere adgang til efter ønske som hospitanter at overvære undervisningen på konservatoriets dirigentkursus samt ensembleøvelser og undervisningen i musikhistorie.

Kursus ledes af prof. Svend Christian Felumb.

For kursus betales et gebyr på 400,- kr.

Indmeldelse til første kursus sker til Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, V., inden 15. sept.

Optagelse på kursus, der vi ske efter forhandling med D.A.O. og D.A.S.S., er betinget af, at aspiranten består en prøve i hørelære af samme omfang som den prøve, der kræves ved optagelse på konservatoriets hovedskole.

Kun et begrænset antal deltagere vil kunne optages på kursus, men kursus vil kun blive afholdt, såfremt tilgangen findes tilstrækkelig. Hvis der skønnes at være behov derfor, vil kursus blive gentaget i månederne januar-marts I960 (incl.).

Folkeuniversitetsforelæsninger i efteråret 1959 »Tryllefløjten«.

Ved operasekretær, mag. art. Harald Krebs Forud for en gennemgang af Mozarts »Tryllefløjten« omtales forudsætningerne for operaen, på den ene side den folkelige Wienersyngespil-tradition med dens iørefaldende viser og harmløse løjer, på den anden side værkets humanistiske tanker og dets tilknytning til de i det 18. århundrede så ivrigt dyrkede frimurerideer. Efter forelæsningsrækkens afslutning vil der blive givet deltagerne lejlighed til at overvære en opførelse af operaen på Det kgl. Teater. Grammofondemonstrationer og kunstnerisk medvirken.

6 mandage begyndende med 5. oktober.

Frederic Chopin - klaveret komponist Ved pianist Kjell Olsson Forelæsningsrækken bygger på komponistens biografi, hans placering i musikhistorien på baggrund af de nationale polske komponister før ham, påvirkningen fra den tyske tradition og endelig den franske indflydelse efter 1830. Hans værker gennemgås: De store musikformer (sonater, koncerter etc.), de ensatsede klaverstykker (ballader, nocturner etc.) samt de forskellige danseformer, herunder de polske danse. Gennemgangen ledsages af demonstrationer.

6 tirsdage begyndende med 6. oktober.

Tilmeldelse på Folkeuniversitetets særlige formularer.

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds 1960 DM's læsere indbydes til at deltage i Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds i det kommende år omfattende 17 tidsskrifter inden for emnerne musikpædagogik, musikliv, musikvidenskab, kirkemusik og grammofon. Nærmere side 166.

Runde fødselsdage (September, se DM nr. 3) OKTOBER 11: Organist Elisabeth Tuxen, 60 år - : Kgl. kammersanger Holger Bruusgaard, 75 år 17: Fhv. domorganist ] ør gen M. Nielsen, 75 år 19: Saxofonisten Poul Strøbech Kisbye, 60 år 23: Kapelmester H. Chr. Jensen, Ringsted, 80 år 26: Komponisten, organist H. RechnitzerMøller, 70 år 31: Kgl. kammersanger Erik S j ob er g, 50 år NOVEMBER 6: Kapelmester Jens Schröder, 50 år 11: Koncertsanger, direktør G. Thune-Stephensen, 75 år 12: Forfatteren, prof. Sven Møller Kristensen, 50 år - : Violinisten Anker Christensen, 60 år 18: Kapelmester Sigurd ]uhl, 60 år 19: Violinisten Sverre Forchha?nmer, 50 år 20: Fhv. operasanger Erik West h, 60 år 21: Sangpædagogen Léonie Rosenfeld-Plaut, 85 år 24: Komponisten Gunnar Brandt, 60 år 29: Komponisten Jacob Gade, 80 år 30: Klaverpædagogen Hjalmar Bull, 75 år Legatanstígninger (September, se DM nr. 3) OKTOBER Inden 15/10: Ors. L. Zeuthe?2s mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 28/10: Komponisten Sophus Andersens legat (yngre musikere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Assistent Aage Landaus legat (for unge sangstuderende). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Maria Scharr's musikerlegat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/11: Eritish Council's legater til studieophold i England. British Council, Rosenvængets Allé 32, Kbh. Ø. (Skema).

- : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.-F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

Inden 1/11: Ingrid Nielsens legat (til studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helweg-Larsen, Nørregade 39, Kbh. K. Bekendtgøres i Berl. Tid. 15.

okt. (Skema).

- : Pensions- og Understottelsesforeningen for danske Musiklærere og Musikleererinder (væsentligt for medí, af samme). Ors. Chr. Bentzen, Rådhusstræde 7, Kbh. K. (Skema).

- : Camilla TacksLegat (i år for videnskabsmænd).

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

NOVEMBER Inden 15/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat (for trængende sanglærere og sanglærerinder).

Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

- : Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel).

Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K.

(Skema).

- : Peter Scbrams legat. Ors. Vald. Kofoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. Ors. Vald. Kofoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrs.

Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/12: Komponist Frits Andersens Legat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

(Skema).

— : Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

- : Hans Lunds Legat (for ældre musik- (ikke sang-)lærere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Vendelia Nyelands Legat (for sang- og musiklærerinder over 45 år, ugifte eller enker). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

(Skema).

- : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

— : Solistforeningen af 1921''s Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

Dansk Tonekunstner-Forening Ko?itor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16.

Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbhvn. K, Telf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Møller. — Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

ÅRHUS: Knud Skytte Birkefeldt.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrsagfører Helge Christopher sen, Vester Voldgade 96, V.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3552.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101. — Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 1515,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DuT billetter. Ordningen gælder alle hverdage.

Generalforsamlingen den 17. august Formanden, Jan Maegaard, byder velkommen og giver ordet til 1rs. Heering, der som forsamlingens dirigent konstaterer dennes lovlighed og oplæser dagsordenen; derefter overgiver han ordet til fung. formand, Lavard Friisholm, der aflæger bestyrelsens beretning.

ÅRSBERETNING Det unge Tonekunstnerselskabs koncertgivende virksomhed i sæsonen 1958-59 fordeler sig over følgende kategorier: 1) Serien Ny musik fra Norden. 6 koncerter.

2) Indforelse i vor tids musik. 2 koncerter.

3)3 koncerter i Thorvaldsens Museum.

4) 2 koncerter i samarbejde med Louisiana museet.

5) 3 medlemsaftener.

6) 2 radioudsendelser i sa?narbejde med Danmarks radio.

7) Serenadekoncert på Louisiana museet ved åbningen af Dansk Ballet- og Musikfestival 19591) Koncertserien »Musik blandt Malerier« på Statens Museum for Kunst havde titlen »Ny musik fra Norden«, og DuT har haft både det kunstneriske og økonomiske ansvar for disse 6 koncerter, der under medvirken af danske som norske og svenske kunstnere forsøgte at give et billede af den aktuelle skandinaviske kammermusik.

Den 2. september opførtes værker af Herm. D.

Koppel og Sv. E. Tarp. Medvirkende var Koppelkvartetten, Erik Thomsen og Herrn. D. Koppel.

Den 16. september: Strygekvartetter af Hilding Rosenberg, Dag Wiren og Ingvar Lidholm (førsteopf. i Danmark). Medvirkende: Kyndel-kvartetten, Stockholm.

Den 30. september: Strygekvartetter af Niels Viggo Bentzon, Flemming Weis og Vagn Holmboe.

Medvirkende: Música Vitalis-kvartetten.

Den 1. februar: Kammermusik for fløjte og klaver af Klaus Egge, Finn Mortensen, Ingvar Lidholm, Conrad Båden, Gunnar Sønstevold og SvenEric Johanson (alle førsteopf. i Danmark). Medvirkende: Alf Andersen og Kjell Bækkelund, Oslo.

Den 15. februar: Kammermusik af Ib Nørholm (uropf.), E. Rautavara (uropf.) og Karl-Birger Blomdahl (1. gang). Medvirkende: Elisabeth Sigurdsson, Anker Blyme, B. Søeborg Ohlsen, Arne Ryming og Niels Simon Christiansen-kvartetten.

Den 5. april: Kammermusik af Per Nørgaard (uropf.), Jens Bjerre og Ole Schmidt. Medvirkende: Erling Bloch-kvartetten og Lars Geisler.

2) »Indførelse i vor tids musik«. En serie på tre koncerter var lagt tilrette med henblik på Musik og Ungdom. Radioen havde den ene koncert og DuT ansvaret for de to, som fandt sted i Egmontkollegiet.

Den 24. februar: Vagn Holmboe fortalte om strygekvartetten og Københavns strygekvartet spillede værker af Haydn, Stravinski] og Vagn Holmboe.

Den 8. april: Jazz/seriøs musik. Medvirkende: Niels Viggo Bentzon og Finn Savery.

3) DuT har i sæsonen 1958/59 genoptaget samarbejdet med Thorvaldsens Museum, hvor der har været afholdt tre koncerter med rig. programmer: Den 8. marts: Musik fra guldaldertiden. Kammermusik af Kuhlau, Gade og Hartmann. Sange af Weyse, Gebauer og Kuhlau. Medvirkende: Tutter Givskov, Asger Lund Christiansen, Egil Harder, Lilli Gottschalck og Kjell Olsson.

Den 11. marts: Gudmundsen-Holmgreen: 5 solosange (uropf.), Lewkowitch: 3 madrigaler, Jørgen Bentzon: En romersk fortælling og Hugo Distler: Mørikechorliederbuch. Medvirkende: Lone Koppel, Franz Lemser, M. Holm Larsen, B. Søeborg Ohlsen og Studiekoret af 1957, dir. Poul Jørgensen.

Den 13. april: I samarbejde med Collegium Musicum. Poul Rovsing Olsen: Sinfonía (uropf.), Holmboe: Collegium Musicum koncert nr. 2, Koppel: Bibelske sange og Martinu: Sinfonietta (1.

gang). Solister var Karen Heerup, M. Steen Andreassen, Anker Blyme og Hans Kassow, dir. Lavard Friiholm.

4) DuT har været med til at tilrettelægge to koncerter på Louisiana museet i Humlebæk.

Den 15. september: Herm. D. Koppel: Årstiderne (præmieret ved Det unge Tonekunstnerselskabs sangkonkurrence i 1958). Lone og Herm. D. Koppel stod for opførelsen og Kyndel-kvartetten spillede klassiske strygekvartetter.

Den 31. januar: Sange af Erik Fogh (uropf.) og Per Nørgaard (uropf.), også sange fra DuT's sangkonkurrence. Desuden opførtes værker af Bartók, Niels Viggo Bentzon og Roussel. De medvirkende var Bessie Gulstad, Kjell Olsson samt Alf Andersen og Kjell Bækkelund.

5) Medlemsaftenerne fandt sted i Musikkonservatoriets sal og var i samarbejde med Konservatoriets elevforening og Musikpædagogisk Forening.

Den 17. september gav prof. Jörgen Uhde en indføring i og spillede sammen med pianistinden Renate Werner værker af Hindemith, Bartok og Webern.

Den 12. november opførte Malcolm Troup ny amerikansk og canadisk klavermusik.

Den 3. marts: Sjostakovitj: Præludier og fugaer af op. 87. Introduktion ved Ole Wîllumsen og medvirken af pianisterne Anker Blyme, Egon Christiansen, Klaus Jerndorff og Peter Weis.

6) Til udsendelse i radio er der i samarbejde med Danmarks radio optaget 2 programmer.

a) Værker af Vanraj Bhatia (1. gang), Axel Borup Jørgensen (uropf.) og Pelle GudmundsenHolmgreen (uropf.). Medvirkende: Det kgl. kapels ny blæserkvintet, Per Nørlund, Bengt Johnsson, Ib Jarlkov og Poul Leerhøj.

b) Værker af Ib Nørholm (uropf.), Ejnar Jacobsen (uropf.) og Maurice Karkoff (1. gang). Medvirkende: Niels Simon Christiansen-kvartetten, Franz Lemser og Niels Nielsen.

Dette samarbejde med Danmarks radio vil i den kommende sæson blive fortsat, men med den udvidelse, at de valgte værker først vil få en offentlig opførelse under DuT's auspicier og derefter udsendt i saraarbejde med Danmarks radio, således at komponisterne opnår to opførelser af deres værker, ligesom de udøvende musikere får større glæde af deres indsats.

7) Den 17. maj åbnede Dansk Ballet og Musik Festival på Louisiana museet med en serenadekoncert tilrettelagt af DuT med kammermusik for blæsere af Haydn, Stravinski j, Flemming Weis og Mozart. Medvirkende: Det kgl. kapels ny blæserkvintet, Ib Erikson, John Westergaard, Per Nørlund, Poul Andersen og Bjarne Lüders.

I samarbejde med Københavns kommunale aftenskole afholdtes den 21. marts 1959 koncert i Grundrvigskirken for aftenskolens elever med følgende program: J. P. E. Hartmann: Fantasi f-moll for orgel, J. A. P. Schulz: Passions-oratoriet »Maria og Johannes«, C. E. F. Weyse: Allegro festivo for orkester og Weyse: Påskekantate. Desuden var aftenskolen parthaver i koncerterne den 28. september med »Den yngre Wienerskole« på Statens Museum for Kunst og den 8. marts 1959 med »Musik fra Guldaldertiden« på Thorvaldsens Museum. Vi retter en tak til Københavns Magistrat for 5.400 kr.

til disse formål og ligeledes en tak til aftenskolen, forstander Chr. Biilmann og lektor Karl Clausen for udmærket samarbejde ved tilrettelæggelsen af disse arrangementer.

Fra Christianshavns gymnasium kom der i efteråret en henvendelse til »Arte« om støtte til arrangementet af en studiekreds om ny musik. »Arte« henvendte sig til DuT og i løbet af sæsonen har følgende emner været under behandling: Peter Weis har fortalt om Carl Nielsen, Rovsing Olsen om Stravinski j, Axel Borup Jørgensen om Webern og hans samtid og Ib Nørholm om Bartok.

NODETRYKNING Det anbefales at lade Noder mangfoldiggøre ved Lyskopiering Minerva 4222 Et statistisk resumé af indeværende sæsons koncerter og arrangementer viser en repræsentation af nyere dansk musik ved 17 komponister med 30 værker, heraf 12 uropførelser. 28 nyere udenlandske komponister fordeler sig med 32 værker, hvoraf l uropførelse og 20 førsteopførelser i Danmark.

Besøget til vore koncerter har været udmærket, mange koncerter har været særdeles velbesøgte.

Vi kan meddele, at selskabet efter ansøgning har fået 1000 kr. fra Carlsberg Bryggerierne og efter ansøgning 1000 kr. fra Tuborg Bryggerierne til foreningens daglige drift. Vi har ligeledes efter ansøgning fået tildelt 2000 sv. kr. af Clara Lachmanns legat til uddybelse af det nordiske samarbejde.

Fra den 9--15. juni fandt ISCM's 33. internationale musikfest sted i Rom. I sin egenskab af dansk sektion af ISCM indsendte DuT 6 værker til den internationale j ur}'. Per Nørgaards Konstellationer op. 22 for 12 strygere blev antaget og opført i Rom den 15. juni af Scarlatti kammerorkestret under ledelse af Michael Gielen.

Den fungerende formand deltog som delegeret i møderne i Rom, ligesom Vagn Jensen havde lejlighed til at deltage i nogle af møderne. Vi takker Undervisningsministeriet for tildeling af tilskud til dækning af udgifter, der var forbundet med at sende en dansk repræsentation til delegeretmøderne.

DuT har som sædvanlig været repræsenteret i Musikrådet.

Det kgl. Teater har som hidtil stillet fribilletter til rådighed for vore medlemmer til opera- og balletforestillinger, hvortil der ikke har været udsolgt.

I indeværende sæson er der således blevet udleveret billetter til 175 forestillinger.

Der har været en medlemsafgang på 34 og en tilgang på 29, således at medlemstallet for tiden er 440.

Dansk Musiktidsskrift er i den forløbne sæson udkommet med 8 numre — heraf 4 som internordiske publikationer under titlen Nordisk Musikkultur - med Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende organisationer, dog således at DuT har det fulde økonomiske ansvar for tidsskriftets drift. Det er med januar 1959 gået ind i sin 34. årgang.

Vi takker redaktørerne Sigurd Berg og Vagn Jensen for deres energiske arbejde for at hæve bladets niveau og for arbejdet med at stabilisere bladets økonomi. Vi takker Undervisningsministeriet for tilskud på 2500 kr. til bladets drift. Der skal også ved denne lejlighed også lyde en tak til Undervisningsministeriet og Den kulturelle Fonds bestyrelse for de ydede tilskud til selskabets drift; det er mig en glæde at kunne meddele, at Kulturfonden i år har forhøjet tilskuddet til DuT med 2000 kr.

Tak til Koda både for tilskud og for fordelagtige vilkår, der bydes os ved arrangementet af vore koncerter. Tak til Det kgl. Teater for vore medlemmers adgang til fribilletter. Til Danmarks radio for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver, til radioens musikafdeling og til musikchefen Vagn Kappel for hjælp og imødekommenhed.

Tak til Den danske Ballet og Musik Festival for godt samarbejde, det samme til Musikpædagogisk Forening, Gymnamusa og Musik og Ungdom.

Endelig en tak til Wilh. Hansens musikforlag og til vor fortræffelige revisor H. C. Steen Hansen for revision af regnskabet.

En særlig tak skal i år lyde til Carlsbergs og Tuborgs direktioner og til Clara Lachmanns legat for værdifuld økonomisk støtte. Og endelig en varm tak til vore kunstnere, som så fremragende har ydet en indsats for vor tids musik, og tak til alle, som på forskellig vis har hjulpet os med vore arrangementer, til Statens Museum for Kunst, direktør Rubow og inspektør Erik Fischer, til Thorvaldsens Museum, direktør Sigurd Schultz, Louisisiana museet og dets leder, direktør K. V. Jensen og Egmont Petersen-kollegiet og prof. von Eyben.

Tak for godt samarbejde.

I tilslutning til beretningen komplimenterer Johan Bentzon bestyrelsen for den fine sæson og ikke mindst for det fremragende for-program, som oven i købet har vist sig at kunne gennemføres. Han savnede dog i den fung. formands beretning en redegørelse for forholdet til ISCM og beder om en sådan.

Friisholm svarer ved at gøre rede for, at der på delegeretmøderne i Rom ændredes en af ISCM's statutter, der gik ud på, at enhver af de ISCM tilsluttede sektioner skal repræsenteret mindst hver 3. år på musikfesten. Der blev ved møderne fremsat forslag om ændring af denne statut, og dette forslag blev vedtaget med stort flertal; han hævder, at det efter hans mening er en værdifuld ting, og mener det heldigt, at man kommer bort fra disse »opsamlingsår«, hvor programmernes kvalitet er ret ringe. Han hævder, at et initiativ vil have chance for at trænge igennem og venter, at DuT's bestyrelse vil fremkomme med forslag til nye impulser.

Han meddeler, at Robert Mann er fratrådt som generalsekretær og har udsendt en redegørelse for sine synspunkter vedrørende ISCM's fremtid til sektionerne, med henblik på en generel drøftelse.

Joh. Bentzon spørger, om den danske sektion stemte for statusændringen; hertil svarer Friisholm ja. Joh. Bentzon fremkommer med en redegørelse for denne statuts formulering og vedtagelse i Oslo 1953: Man var klar over faren for »Opsamlingsår«, og han meddeler, at så sent som i Stockholm (1956) var der gjort rent bord og ingen forpligtelser fremover. Han kan ikke undlade at mene, at når man har besluttet, at denne statut skulle ud, sker det på bekostning af ISCM's idé, og det skuffer ham, at Danmark har indtaget denne stilling og endog hilser det med glæde. Han mener, at ISCM dermed svigter sin vigtigste opgave — at de forskellige sektioner skal høre hinanden og omtaler i denne forbindelse forsøgene på at få arrangeret udvekstingskoncerter. Bentzon mener, at selv om Danmark har været godt repræsenteret, burde de andre, mindre sektioner, som ikke er så godt repræsenterede, kunne opnå ISCM's støtte.

Han siger tilslut, at den internationale jury naturligvis må have en bred margin og at der ikke nu er mulighed for at lave den ændrede statut om.

Men han beklager formandens holdning og spørger, om den også er bestyrelsens? Friisholm svarer, at begrebet udvekslingskoncerter mellem sektionerne har DuT netop interesseret sig for. Forslaget om statutændringen har ikke været kendt af bestyrelsen, idet det først fremkom på møderne! Joh. Bentzon meddeler, at han forinden møderne har modtaget et cirkulære om, at Köln har ønsket en sådan statutændring for at ville afholde næste års musikfest og mener, at denne sag burde have været forelagt bestyrelsen. Den danske sektion kender imidlertid ikke til et sådant cirkulære. Maegaard meddeler, at han, da han repræsenterede selskabet i Zürich, var klar over, at en inderkreds var utilfreds med den omtalte statut, og han havde været sikker på, at man ville forsøge en ændring i Strassbourg og havde undret sig over, at møderne dér var forløbet uden et sådant forsøg, men han erindrer, at han har advaret mod et kup-forsøg i Rom.

Schandorf Petersen mener, at man skal undersøge, om Köln har stillet en sådan betingelse, og at hvis denne lovændring er gennemført, uden at der på forhånd er udsendt meddelelse derom, så er dette ulovligt, og den danske sektion skal nedlægge protest. (Det hævdes her, at man ikke kan protestere imod noget, man har stemt for).

Johan Bentzon vil ikke gerne stille Friisholm i den situation, at det kan se ud som mistillid til ham, men han stiller som forslag til vedtagelse af generalforsamlingen, at generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen, at denne arbejder for den internationale linie inden for ISCM for at få så stor en international repræsentation ved musikfesterne som overhovedet muligt.

Friisholm støtter dette forslag. Han mener sig at være principiel enig med Johan Bentzon, og han tror ikke, den nævnte statut-ændring vil medføre en ændring i ISCM's linie.

Forslaget vedtages med 13 stemmer for og ingen imod.

Da ingen andre ønsker ordet efter bestyrelsens beretning, er beretningen godkendt, og dirigenten giver ordet til kassereren, der fremlægger regnskabet, som denne gang omfatter tiden 1. januar 1958 til 31. maj 1959, altså halvandet år.

Der fremsættes forskellige forslag til billiggørelse af tidsskriftet, og redaktørerne meddeler, at med omlægningen af dette fra dette års begyndelse er udgifterne væsentligt mindre (og abonnementstallet større), og at man håber, tidsskriftet herefter vil kunne hvile i sig selv.

Johan Bentzon henstiller, at man så vidt muligt benytter danske kunstnere ved de internationale musikfester. Flemming Weis gør her rede for, hvorfor man i Strassbourg lod Parrenin-kvartetten spille i stedet for Música vitalis-kvartetten, der var forhindret på grund af Radiosymfoniorkestrets gæstespil i Helsingfors.

Da der ikke fremkommer yderligere bemærkninger til regnskabet - en henstilling fra Dahl Erichsen om fremtidig specifikation af koncertudgifterne på de forskellige serier tages til efterretning - kan der meddeles decharge.

Dagsordenen fortsætter med valg af Lavard Frtisholm til formand og valg af fire bestyrelsesmedlemmer, Jan Maegaard, Eskild Rask Nielsen, Per Nørgård og Poul Rovsing Olsen. Da bestyrelsen ikke har opstillet kandidater til suppleantposterne, enes man om, at forslag herom kan fremsættes direkte på generalforsamlingen, som da vælger Rieh. Dahl, Erichsen, Pelle Gudmundsen Holmgreen og Peter Wels. H. C. Hansen genvælges med akklamation til revisor.

Fra bestyrelsen er der ikke forelagt forslag til afstemning, derimod har O. Juhl Petersen fremsendt følgende forslag til ændring af kontingentet for ægtefæller, der begge ønsker at være medlemmer af selskabet: For øjeblikket betaler begge ægtefæller fuldt kontingent og modtager til gengæld hvert sit eksemplar af »Dansk Musiktidsskrift«. Ville det ikke være muligt at ændre dette, f. eks. således, at den ene ægtefælle betaler fuldt kontingent og modtager bladet, mens den anden mod et nedsat kontingent nyder de samme medlemsrettigheder, men undgår den luksus at modtage ekstra ekspl. af det ganske vist interessante musiktidsskrift.

Dirigenten mener ikke, at et sådant forslag kan gennemføres, uden det på forhånd har været bekendtgjort over for medlemmerne, da det betyder en ændring af lovenes § 5. Man vedtager derfor at henstille til bestyrelsen, at den undersøger mulighederne for en lovændring vedrørende kontingent for ægtefæller. Formanden oplyser, at man trods en nylig lovrevision er stødt på enkelte fortolkningsvanskeligheder, og der udspinder sig en diskussion vedrørende betimeligheden af prædetermination, respektive fri kandidatopstilling på generalforsomlingen. Ib Nørholm går temperamentsfuld ind for, at der skal være rum for »kup«, mens Holmboe finder det praktisk og Mogens Andersen betryggende, at personvalg sker efter forud meddelelse, som foreskrevet i § 11. Johan Bentzon mener, at man tør beholde suppleantopstillingen som en »kupmulighed«. Da punktet »Eventuelt« ikke er opført på dagsordenen, tillader Bentzon sig til slut at foreslå en ovation til såvel den afgåede som den tiltrådte bestyrelse, og formanden hæver endelig generalforsamlingen med en tak til dirigenten for den fortrinlige ledelse. ^ På det konstituierende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingens ophævelse kl. 18 valgtes Vagn Jensen til næstformand, og der nedsattes censurudvalg, bestående af ]an Maegaard, Per Nørgård og Ib Nørbolm samt koncertudvalg af Anker Bly m e, Per Nørgård og Peter Weis.

Årgang 34/1959, nr. 05