uden titel

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 05 - side 167-168

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MpF indbyder til: Elevkoncert Søndag den 13. september kl. 16 i Tivolis koncertsal.

Koncerten arrangeres i forbindelse med Propaganda-ugen for den levende musik.

Musikmesse arrangeret af Propaganda-ugen 20.-27. september i Odd Fellow Palæet, Bredgade.

Orkesterkoncert for børn Søndag den 11. oktober k!. 15,30 pr.

i Radiohusets koncertsal arrangeret af Danmarks Radio i samarbejde med MpF.

Medlemslisten 1959-60 Sæsonens »Liste over medlemmer af MpF« er nu færdigtrykt og udsent til de sædvanlige fordelingssteder i København og provinsen, således at den kan komme det undervisningssøgende publikum over hele landet i hænde her ved sæsonens begyndelse.

Medlemmer — og det gælder ikke mindst provinsmedlemmer —, der har kendskab til evt. instrument-, musik- og boghandlere, kiosker, koncertbureauer og lign., hvor medlemslisten mangler, og hvor den med fordel kunne fremlægges, bedes rette henvendelse herom til MpF's kontor. Herfra vil så de nye adresser blive forsynet med medlemslister, så længe oplaget rækker.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen, Frederikssundsvej 121, Brønshøj.

Årgang 34/1959, nr. 05