Musikalier

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 06 - side 194-194

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKALIER ERLAND V. KOCK: Oxberg-Variationen für Orchester. - Breitkopf & Härtel, Wiesbaden.

Nasjonalromantikken har fremdeles et fast tak på en betydelig gruppe av de svenske komponistene. Den fornekter seg heller ikke i dette orkesterverket hvor det desuten villig skal innrømmes at stoffet komponisten henter næring fra naturlig må sette preg på uttrykksmåten. Temaet, som er sprunget ut fra den eldste svenske folkemusikk, er i sin enkle struktur og sine karakteristiske intervall forhold ypperlig egnet som varias jonsobjekt, og det blir efter hvert betraktet fra tallrike synspunkter hvor snart det rytmiske, snart det klanglige trer i forgrunnen. I de første variasjonene folder temaet seg ut i hele sin bredde af festivitas. En rolig syngende andante skaper avspenning, og så tår komponisten fatt igjen med fornyede krefter.

Klangen holder seg i denne delen av verket vesentlig innenfor en enkel ramme med velkjente »svenske« karakteristika. Senere morer komponisten seg med freidige kanons på god gammel musikantmaner — trestemmige for avvekslende messing- og treblesere — for i siste del å kaste seg ut i en fantasifull og orkestralt mangefarvet lek med livlig utnytteise av temaets muligheter. Et stimulerende verk! C.B.

ERNST KRENEK: Fünf Lieder nach Worten von Franz Kafka op. 82. - Schotts Söhne, Mainz.

Disse sangene, som er skrevet i årene 193738 er helt og holdent formet efter tolvtoneprinsippet, og hver av dem har sitt kunstneriske særpræg. Gjennom en raff inert utnyttelse av de rytmiske og klanglige muligheter har det lykkedes Krenek å gi Kafkas intense texter en finnervet og ytterst differensiert musikalsk ikledning. Jeg misunder imidlertid på ingen mate det syngende vesen som har mot til å gi seg i kast med dem.

Og hvor finner man en sangerinne med et registeromfang som spenner fra lille f til tostrøkne h? C.B.

* MICHAEL HAYDN: Concerto per il flauío traverso.

Klaveruttog. — Haydn-Mozart Presse, Salzburg.

Michael Haydns navn er som bekjent kommet helt i skyggen av broren Josephs, men senere tiders forskning har imidlertid avdekket mangt et verk som ikke har fortjent å forsvinne fullstendig i glemsel, blant annet altså nærværende Concerto. - Det røper jo ingen stor og merkelig musikalsk begavelse, men det er et håndverksmessig solid og velklingende arbeide som Í stilistisk henseende slutter seg nær til den tidlige Wienerklassisisme. De tre satsene, Allegro, Andante, Allegro inneholder vederheftig og harmløs musikk, av den sort som gjerne går under betegnelsen »historisk«.

C.B.

Nyt fra forlagene Orgelmusik Stenhammar: Mellanspel ur kantaten Sangen, arr. f.

orgel (NM) * NM: N or di s ka Musikforlaget, Stockholm Korkompositioner Gebrmans trestämmiga korsanger nr. 79-84 ind.

(Helldén, v. Koch, Hedwall) Gebrmans körblad nr. 71-75 ind. (Carlstedt, Karkoff, Helldén) Gehrmans Kör-bibliotek nr. 364 (Larsson) (CG) * CG: Carl Gebrmans Musikforlag, Stockholm Underv isningsmusik Nørgård: En Ammehistorie/Tivoli (WH) WH: Wilh. Hansen, København Liturgisk musik Bacb: Kantate no. 27, Wer weiss, wie nahe mein Ende (EE) - : Kantate no. 158, Der Friede sei mit dir (EE) - : Kantate no. 62, Nun komm, der Heiden Heiland (EE) Baur: Trio und Passacaglia aus der Orgelmusik in E (EB) Ptnkbetner: Partita über den Choral »In dich hab' ich gehoffet, Herr« (EB) Mendelssohn—Bartholdy: 2 motetter fór 3 lige stemmer og orgel, op. 39, nr. 1-2 (WH) Rolf Karlsen og Ludvig Nielsen: Pro órgano (EL) * EL: Edition Lyche, Drammen EB: Breitkopf & Härtel, Wiesbaden EE: Ernst Eulenburg, Ltd., London WH: Wtlb. Hansen, København