uden titel

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 07 - side 248-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Tryksager vedrørende undervisningen Siden MpF i sommer udsendte liste over tryksager, der af medlemmerne kunne købes på MpFs kontor, er der til listen kommet tilføjelser og prisændringer.

Nedenfor gengives derfor, hvad der nu kan rekvireres fra MpFs kontor med angivelse af de priser, der er gældende i dag.

Kvitteringsblokke med almindelige undervisningsregler ........................ pr. stk. kr. 3,10 Kvitteringsblokke med undervismngsregler gældende for sæson-aftale ...... pr. stk. kr. 3,50 Påtryk indtil 5 blokke ................................................................. ca. kr. 6,00 Påtryk fra 6-10 blokke ................................................................ ca. kr. 7,50 Kvitteringerne leveres såvel med som uden påtryk i blokke à 100 stykker. Påtryk omfatter navn, adresse og telefonnummer på kvitteringens forside øverst til venstre.

Undervisningsreglerne er trykt på bagsiden.

Almindelige regler for musikundervisning .................................... pr. 50 stk. kr. 1,75 Indmeldelsesblanketter med almindelige undervisningsregler ............. pr. 50 stk. kr. 3,50 Indmeldelsesblanketter med undervisningsregler på basis af sæson-aftale pr. 50 stk. kr. 3,50 »Regler for musikundervisningen« og »Indmeldelsesblanketter« hjælper til at opnå faste rammer for undervisningen.

»Minimumshonoraret« med Kbhvn.s-satsen påtrykt (se tekst nedenfor) pr. 50 stk. kr. 2,50 »Minimumshonoraret« med provins-satsen påtrykt (se tekst nedenfor) pr. 50 stk. kr. 2,50 Reklamebrochurer .................................................................... pr. 100 stk. kr. 10,50 Påtryk ............................................................................ pr. 100 stk. kr. 9,00 Reklamebrochurer med påtryk af pædagogens navn og adresse kan fordeles blandt publikum og hjælper til at skaffe nye elever.

Til de anførte priser kommer forsendelsesomkostninger. Husk at vedlægge manuskript ved bestilling af tryksager med påtryk.

MINIMUMSHONORARET for musikundervisning i provinsen er fastsat til 9,- kr. pr. time.

Musikpædagogisk Forening Oktober 1958 MINIMUMSHONORARET for musikundervisning i København er fastsat til 10,- kr. pr. time.

Musikpædagogisk Forening Oktober 1958 Medlemsannoncer i »Musikpædagogen« Medlemmer, der ønsker at annoncere i »Musikpædagogen« med kurser, studiekredse og lign. for musikpædagoger, kan få sådanne annoncer indrykket til favørprisen kr. 25,for x/s spalte.

Medlemskontingentet Der er nu udsendt giroindbetalingskort til MpF's medlemmer til dækning af kontingent m. m. for 2. halvår af 1959. Hvis De ikke allerede har indbetalt det skyldige beløb, anmodes De venligst om at gøre det snarest.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbhvn. K. Telf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

Formand: Einar Norby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Moller. — Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

ÅRHUS: Knud Skytte Birkefeldt.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrssagfører Helge Christopher sen, Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen, Frederikssundsvej 121, Brønshøj.