uden titel

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 08 - side 287-287

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

musikpædagogen Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening 14. årgang 1959 Udgivet af bestyrelsen for MpF Redaktionsudvalg: Ilse Meyer, Harald Bjerg Emborg og Henning Bro Rasmussen (ansv.) INDHOLD NR. l JANUAR (8 sider) Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 23/2 Redaktionsbemærkninger - med en tak Vedrørende generalforsamlingen MpF - regnskaber Ellen Jørgensen: Forespørgsel til bestyrelsen Bestyrelsens svar Stemmeseddel Korte meddelelser vedrørende: Møde i Odense (rererat) Folkeuniversitetsforelæsninger i Kbh. i foråret Studiekredsen for blokfløjtelærere Orkesterkoncert for børn i Kbh. d. 8/2 NR. 2 FEBRUAR (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. l, s. 19-22 MpFs åbne weekend-kurser Ulrik Krabbe: Violinpædagog ønskes til Helsingør Christy Bentzon: Musikpædagog på New Zealand (referat) Nye statsprøvede musikpædagoger i 1958 Korte meddelelser vedrørende: Weekend-kursus I d. 7 .-8/3 Møder i Kbh. i februar og marts NR. 3 MARTS (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 2, s. 61-64 Formandens årsberetning på generalforsamlingen Randi Teglbjeerg: Nye undervísningsregler ^referat) Else Gottlieb: Dagmar Borup f Rubrikannonce i Dansk Musiktidsskrift Legater Knud Skytte Birkefeldt: Foredrag af Alexander StofTregen i Århus Korte meddelelser vedrørende: Møder i Kbh. og Århus i marts og april Års f est på Louisiana d. 2/5 Orkesterkoncert for børn i Kbh. d. 30/3 Blokfløjtekursus i Helsingør (i juli) NR. 4 APRIL (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 3, s. 85-88 Generalforsamlingsreferat Inger Loudrup: Tak Årsfesten på Louisiana d. 2/5 Blokfløjtekursus på Vappnagård, Helsingør (i juli) Korte meddelelser vedrørende: Møde i Kbh. i maj Orkesterkoncert for børn i Århus d. 19/4 Elevkoncert i Tivoli til september NR. 5 MAJ (3 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 4, s. 133-135 {Henning Bro Rasmussen:} Musikpædagogiske målsætninger Kr. Weinholt Petersen: Den fingerbeskadigede klaverspiller Er vor uddannelse tidssvarende? (referat) Korte meddelelser vedrørende: Statsradiofoniens generalprøver Fem musikdage på Ryslinge Højskole (i aug.) Propaganda-ugen for den levende musik (i sept.) NR. 6 SEPTEMBER (3 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 5, s. 165-167 A. Buchter-Larsen: Før Propaganda-ugen Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds I960 Orienteringsaften for de nye (referat) Medlemslisten 1959-60 udsendt Korte meddelelser vedrørende: Elevkoncert d. 13/9 Orkesterkoncert for børn i Kbh. d. 11/10 NR. 7 OKTOBER (3 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 6, s. 213-215 Weekend-kursus II d. 14.-15/11 {Henning Bro Rasmussen:} Kampen om eleverne Frede Schandorf Petersen: Nora Elé f Inge Daub: Om blokfløjteundervisning på hold (Orientering 1) Korte meddelelser vedrørende: 6. NMPU-kongres Møder Î november i Kbh.

NR. 8 NOVEMBER (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 7, s. 245-248 Harald Bjerg Emborg: Musikugen 1959 Ilse Meyer: Om medlemsskab af MpF (Orientering 2) Ledige stillinger for musikpædagoger Århus-afdelingen giver meddelelse om to arbejdsudvalg Elevkoncert i Århus (i februar) Liste over tryksager til undervisningen Korte meddelelser vedrørende: Møder i Kbh. i november Kursus i Århus i november NR. 9 DECEMBER (3 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 8, s. 285-287 Vedrørende »Kampen om eleverne« af Ellen Jerntved Vi tager ideen op Fællesannoncer allerede til januar Instrumentlærere på skolerne Billetter til Det kgl. Teater indholdsfortegnelseelse for 14. årgang Korte meddelelser vedrørende: Kontorets juleferie Orkesterkoncert for børn i Kbh. d. 27/12