Musikkalender

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 01 - side 27-28

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Legatansøgninger
FEBRUAR
(Tilføjelse til listen i DM, nr. 7, 1959) Inden 2812: Tb. Alfr, Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat, Lrs. Svend T. Bruun, Kronprinsessegade 30, Kbh. K. (Skema). - : Den franske stats stipendier (for studerende under 30 år). Institut fran~ais, Rosenvængets allé 38, Kbh. Ø. (Skema). NB! Det i DM, nr. 7, meddelte Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat, skal inden 28/2 søges hos Lrs. Sven Simonsen, St. Kongensgade 49, Kb13. K.

MARTS
Inden 6/3: Fondet for Dansk-norsk samarbejde (studieophold i Noige samt pi Sch~_ffergården, også for danske). Schäffergården, Ermelundsvej 105 Gentofte. (Skema). Inden. 15/3: C. W. Strandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). Lrs. Kuhn, Gl. Torv 6, Kbh. K. - : Dansk-lslandsk Forbundsfond (for islandske musikstuderende). Christiansgade 12, Kbh. K. (Skema). - : Undervisningsministeriets forårsunderstøttelser. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 2 1, Kbh. K. lnden 19/3: Unge mænds og kvinders udannelseshjælp. Lrs. Johanne Hansen, Nicolaj Plads 26', Kbh. K. Inden 31/3: Marie Wums legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade lo, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/3: Den kulturelle fond. (Ikke enkeltpersoner) . Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

- : Det Munthe-Brun'ske legat. (For blæsere i Det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

APRIL
Inden 15/4: Musikpiedagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for îibemidlede musikelever. Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, Kbh. K. (Skema).

— : Musikpiedagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for celdre eller syge medlemmer. - Ansøgning til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

- : Gudda Behrends legat. (For trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

- : Emma Bærenizens legat. Ors. J. H. Berner, Amaliegade 4, Kbh. K. (Skema).

- : Musikpædagog Augusta Jiirgensens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, Kbh. K. (Skema).

— : Glashandler Johan Franz Ronges fond. Ors. v. Prangen, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 25/4: Nicolai Lachmatin og hustrus legat.

(Mænd og kvinder 15-30 år). Ny Vestergade 13, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond. (For trængende medlemmer). Grundtvigsv. 34, Kbh. V.

— : Johan Hannover-Cohns mindelegat. (For medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

- : Institutionen San Cataldo. (For komponister.

Ophold i aug.—sept.). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, Charlottenlund.

- : Musiker j or enin gen i Københavns pensionsfond.

(For medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K.
(Skema).

Runde fødselsdage

(Februar, se DM, nr. 7, 1959)
MARTS 1. Violinistinden Ebba Høyrup, 80 år 3. Organist Alf r. B. Pedersen, 60 år 10. Komponisten Carl F. Gor?nsen, 70 år 11. Operasanger Hans Frede Andersen, 50 år 20. Kammersanger Lauritz Melchior, 70 år 22. Kapelmester Walter Bødker, 50 år 23. Kammersanger Niels Hansen, 80 år 31. Komponisten Knud Harder, 75 år
APRIL 5. Kgl. kapelmusikus Hans Chr. Sørensen, 50 år 8. Prof., dr. phil. Niels Schiørring, 50 år 9. Kammersanger Poul Wiedemann, 70 år 10. Operettesangerinden Kiss Gregers, 60 år 11. Komponisten Kai Norman Andersen, 60 år

MAJ 1. Balletinstruktøren Birger Bart holin, 60 år 5. Violinistinden Minna Nyegaard, 60 år 6. Harpenistinden Käthe Hiesiger, 60 år 7. Kantor Mowska Beresowsky, 70 år 17. Pianisten Leo Demant, 60 år 25. Pianistinden Augusta Haugsted, 85 år Under Runde fodsedsdage i DM, nr.7, beklager vi at have meddelt solo-oboist Hans Chr. Woldbyes 60 års fødselsdag d. 5. december i fjor. Hans Chr.

Woldbye døde i januar 1957.

Dødsfald
Musiker Vilh. A. Seitsberg (anm. 4/11 1959) Musiklærerinde Ellen Hornsleth, 16/11 1959 Organist Svend Petersen, 25/11 1959, 62 år Pianisten, prof. Holger Lîind Christiansen, 24/12 1959, 59 år Fagotisten Arthur Lund strom, 6/1 I960 Musiker Georg Voler, 10/1 Musiklærerinde Louise Hennings (anm. 13/1) Kapelmester Axel Zabell, 11/1 Kapelmester Launy Grondahl, 21/1

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).
Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.
Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening
Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.
Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab
Kontor Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).
Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.
Postgirokonto 3474.
Fung. formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 1515,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

Årgang 35/1960, nr. 01