uden titel

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

35. ÅRGANG
Nr. l . Februar I960

INDHOLD: UNGE TONER I SALZBURG ......... l
ISCM-MUSIKFESTEN I KÖLN ......... 3
POVL HAMBURGER: Den »sande« César Franck .................. 4
HENNING BRO RASMUSSEN: Pædagogiske plader til musikundervisningen ............................................ 9
GRAMMOFON ............................... 13 ved Jürgen Balzer og Jørgen Petersen
NY MUSIK I RADIO ..................... 17 ved Mogens Andersen
NORDISK KONSERVATORIEMUSIKFEST ............................................. 19 ved Ib Nørholm
VAGN JENSEN: A propos »Moses og Aron« ................ 19
MUSIKALIER ................................. 21 ved Povl Fledelius, Jørgen Glode, Bengt Johnsson, Bernhard Lewkovitch, Henning Bro Rasmussen og Kr. Weinholt Petersen
MUSIKKALENDER ......................... 27 ved Sigurd Berg
*
MUSIKPÆDAGOGEN ..................... 29
FORSIDEN: Scenebillede fra »Moses og Aron« — se side 19

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner-Forening og Musikpædagogisk Forening, redigeret af Sigurd Berg (ansvh.) og Vagn Jensen.

REDAKTION og EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K. Telf. BY 726.

Kl. 10-12, lørdag lukket.

FORLAG: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, København.

Årgang 35/1960, nr. 01