uden titel

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 01 - side 17-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Dansk Musiktidsskrift 34. ÅRGANG

Nordisk Musikkultur 8. ÅRGANG

REDAKTION
Danmark Sigurd Berg Vagn Jensen
Norge Conrad Baden Nicolai Dirdal Hampus Huldt-Nystrøm

Wilhelm Hansen Musikforlag
København 1959

Indhold MOGENS ANDERSEN: Grammofon ............................................. 45, 51, 77, 131 Vagn Holmboes »Epitaph« ........................................................................ 103 Per Nørgårds »Konstellationer« .................................................................. 138 (Se også side 205) Ny musik i radio ............................................................... 157, 203, 233, 276 Lewkovitch's Cantata sacra ........................................................................ 157 Karlheinz Stockhausen: Nr. 9 ..................................................................... 198 »Klangfarbenmelodie« i orgelmusik ............................................................. 233 CONRAD BADEN: Den norske Opera âpnet ................................................... 35 Musikalier ............................................................................................. 194 JÜRGEN BALZER: Simon Boccanegra ............................................................. 69 Yngve Flyckt in memoriam ........................................................................ 275 FINN BENESTAD: Litteratur ........................................................................ 118 ASTA BUEN: Norske Musikklæreres Landsforbunds sommerkursus ...................... 201 SINE BUTENSCHØN: Septimsprang og forstørrete kvarter (om Fartein Valen) ...... 111 AMALIE CHRISTIE: Minneord ved Fridtjof Backer-Grøndahls død ........................ 201 - : Det lyttende barn, 1................................................................................... 271 ERIK DAL: Litteratur ................................................................................... 119 DANMARKS HØRELÆREFORENING .................................................... 31, 55 INGE DAUB: Musikalier .............................................................................. 243 HANS ERIK DECKERT: Musikalier ............................................................... 283 MARY BARRATT DUE: Elisbeth Munthe-Kaas in memoriam .............................. 275 DØDSFALD .......................................................................................... 32, 242 SVEND CHRISTIAN FELUMB: Et friskt initiativ ............................................. 33 FOLKEUNIVERSITETET .............................................................................. 160 JØRGEN GLODE: Musikalier ........................................................................ 283 INGA GRAAE: Vor tids harpe - dens genfødelse i internationalt musikliv ............... 225 MOGENS HEIMANN: Seriøs musik i TV ....................................................... 253 BØRGE ROGER HENRICHSEN: Jazz, jazzfolk og Wiedemænd ........................... 13 ANDOR v. HUBAY: Minner om Brahms ......................................................... 91 RICHARD HOVE: Apokryfferne og de små profeter (Anton Rubinstein) ............... 261 FINN HØFFDING: Opdragelse til musik og gennem musik ................................. 2 INTERNATIONALE KONKURRENCER .................................... 58, 59, 83, 109 INTERNATIONALE MUSIKFESTER .......................................... 53, 110, 206, 235 VAGN JENSEN: Nytårsleder ......................................................................... l - : Vejen fra Rom [ISCM-festival] .................................................................. 169 BENGT JOHNSSON: Litteratur ..................................................................... 29 - : Musikalier ................................................................... 81, 121, 123, 243, 283 - : Grammofon .............................................................................. 127, 132, 244 - : A propos den nye udgave af Folkehøjskolens Melodibog .................................. 228 AXEL BORUP JØRGENSEN: Ny musik i Darmstadt (1959) .............................. 195 THORKILD KNUDSEN: Dansk Folkemindesamlings båndoptagelser ..................... 94 BJARNE KORTSEN: Anton Weberns samlede værker på placer ........................... 40 - : Grammofon ............................................................................................ 51 - : Ny musikk i Darmstadt (1958) .................................................................. 107 - : Forholdet Thomas Mann-Arnold Schönberg .................................................. 175 - : Musikalier ............................................................................................. 281 LEGATER .............................................................................. 32, 84, 160, 241 BERNHARD LEWKOVITCH: Stravinskijs klagesange ....................................... 37 - : Grammofon .......................................................... 76, 156, 208, 209, 212, 277 - : Musikalier ....................................................................................... 82, 83 - : Interviews med Stravinskij ......................................................................... 145 NIELS MAALØE: Litteratur ........................................................................... 120 JAN MAEGAARD: »Aniara« i Stockholm ....................................................... 239 JON MEDBØE: Et à pro-pos til Amalie Christie ................................................ 44 MUSIK OG UNGDOM ................................................................................. 110 MUSIKKONSERVATORIET .......................................................................... 159 MUSIKPÆDAGOGEN Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening - 14. årgang 1959 Redaktør: Henning Bro Rasmussen Nr. l udgivet særskilt Nr. 2-9 indgår i Dansk Musiktidsskrift ...... s. 19, 61, 85, 133, 165, 213, 245, 285 Se indholdsfortegnelsen s. 287 GRETHE MYHREGAARD: Boglister ................................... 29, 81, 118, 158, 280 - : Musikalielister ...................................................... 31, 83, 118, 158, 159, 194 METTE MÜLLER: Folkemusikkongres i Rumænien ........................................... 235 ROBERT NAUR: Grammofon ........................ 45, 49, 77, 129, 131, 210, 244, 279 ARNE NORDHEIM: Klaus Egges nye symfoni ................................................. 249 NY MUSIK I RADIO ........................................................................... 157, 203 HELMER NØRGAARD: Elektrofoni - et middel til selvprøvelse ........................... 149 PER NØRGÅRD: Grammofon ....................................................................... 129 - : Litteratur .............................................................................................. 242 ELSE MARIE PADE: Foreningen »Aspect« ....................................................... 240 JØRGEN PETERSEN: Pladerepertoiret ............................................................ 276 PROPAGANDA-UGEN ......................................................................... 115, 137 HENNING BRO RASMUSSEN: Litteratur ...................................................... 29 - : Musikalier .......................................................................... 30, 60, 82, 121 - : Grammofon ..................................................................................... 47, 129 - : Folkehøjskolens melodibog i nyudgave ......................................................... 189 RED.: Dear Igor Stravinski]' ........................................................................... 89 - : Danmark hilser Stravinski] ........................................................................ 90 (Se også s. 106) THOMAS ROSENBERG: Om at spille Viola da Gamba ..................................... 65 RUNDE FØDSELSDAGE .......................................................... 32, 83, 160, 241 BØRGE SALTOFT: Litteratur ........................................................................ 81 ERIK SCHACK: Grammofon ........................................ 27, 45, 75, 123, 155, 207 - : Karl-Birger Blomdahls »Aniara« ................................................................. 177 GERHARD SCHEPELERN: Grammofon ........................ 79, 125, 209, 278, 279, 280 - : A propos »Das Rheingold« på grammofon ................................................... 152 - : Opera i udlandet - og herhjemme ............................................................... 217 LISELOTTE SELBIGER: Om at spille cembalo ................................................. 171 RAYMOND SWING: Musik og kultur i atomalderen ........................................ 113 DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB ... 55, 82, 161 (generalforsamling), 196, 234 UROPFØRELSER: Danske ...................................................................... 57, 117 - : Norske ................................................................................................. 110 HANNA-MARIE SALVESEN WEYDAHL: Min Fartein Valen ........................... 259 ERLING WINKEL: Århusianske orkesterproblemer ........................................... 115 - : Bibliotekernes plads i musiklivet .................................................................. 185 - : Grommofon ................................................................ 211, 212, 277, 278, 279 HANS BØRRE ØRBÆK: Barnet og musikken .................................................. 100 Grammofon AMBROSIANSK KIRKESANG .................. 277 BARTÔK: Koncert for orkester .................. 77 BACH: Seks Brandenburgerkoncerter ............ 23 - : Violinkoncert .................................... 125 - : Das Wohltemperierte Klavier ................ 47 BEETHOVEN: Symfoni nr. 2. - Ouverturer: -: Weinachtsoratorium ............................ 156 Coriolan og Prometheus ...................... 49 BARTOK: Musik for strengeinstrumenter, slag- - : Samtlige symfonier ............................ 75 tøj og celeste. - Deux portraits ............ 77 - : Tryllefløjtevariationer for cello ............. 209 BERG: Strygekvartet op. 3 ........................ 209 - : Violinkoncert .................................... 277 BERLIOZ: Symphonie fantastique ............... 125 - : Adieu des Bergers .............................. 129 BRUCKNER: Symfoni nr. 7 ...................... 278 CASPARINI: Adoramus te ........................ 129 CHOPIN: 17 polske sange ........................ 127 CORELLI: Concerto grosso ........................ 156 DES PREZ: Ave vera virginitas .................. 129 GLINKA: Ruslan og Ludmilla-ouv. — Livet for Tsaren-ouv. - Capriccio brillante. — Kamarinskaya .......................................... 208 GRIEG: Klavierwerke .............................. 127 — 19 norske folkeviser, op. 66 .................. 210 - 4 norske danse ................................. 244 — Klaverkoncert .................................. 244 — Haugtussa-sange ............................... 278 — Lyrisk suite ..................................... 279 LASSO: Matthæuspassion ......................... 212 MAHLER: Lied von der Erde ................... 278 MANFREDINI: Concerto grosso ................ 156 MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Italiensk symfoni .............................. 131 MOZART: Symfonier nr. 40 og 41 ............. 49 — Ave verum ....................................... 129 - Symfonier nr. 32, 35 og 36 .................. 156 — Kvartetter, A-dur og C-dur .................. 156 - Klaverkoncerter nr. 15, 17, 24 ............. 209 - Klaverkoncert B-dur ........................... 211 - Fløjtekoncerter G-dur, D-dur. — Andante f. fløjte og ork.................................. 279 NIELSEN: Lille suite, op. l ...................... 279 Litteratur BIMBERG: Einführung in die Musikpsykologie 29 BOGLISTER .................. 29, 81, 118, 158, 280 HELGA CHRISTENSEN: Køn Kor Klang ... 29 CONRAD: Música Panhumana .................. 81 DAVIDSON: Notläsningslära, Gehörslära .... 29 H. B. EMBORG: Syng rigtigt efter noder ...... 118 JERSÍLD: Lærebog i melodilæsning ............ 242 KOEBNER: Vom Schönen und seiner Wahrheit 81 Musikalier BECK: Sonatine for obo og klaver ............... 83 BENGTSSON-SJÖQVIST: Musik för blockflöjt 30 BLOMDAHL: »Aniara« ........................... 177 BOULEZ: Improvisation sur Mallarmé ......... 121 CHANTONS LA FRANCE ...................... 60 ERSEUS-IVESJÖ-SJÖQVIST: Liten mandolinskola ............................................. 30 EVANGELISTI: Studio elettronico. - Incontri di fasce sonore ................................. 281 FOLKEHØJSKOLENS MELODIBOG ... 189, 228 GRIEG: Klaver-album .............................. 283 K.A.HARTMANN: Kantate ..................... 82 HASE & SIEVERTS: Die Kanon-Kanone ...... 60 HAYDN: Cantilena pro adventu ................ 243 J. & M. HAYDN: Klaverværker ................ 123 M.HAYDN: Concerto per il íkuto ............. 194 HOLMBOE: Epitaph ............................... 103 HUNØ: Juletoner for tre blokfløjter ............ 243 v. KOCH: Oxberg-Variationen ................... 194 KRENEK: Fünf Lieder, op. 82 ................... 194 ORFF: Die Bernauerin ............................ 129 PALESTRINA: Missa assumpta est Maria. Missa Papae Marcelu ......................... 208 PLADEREPERTOIRET ... 27, 45, 75, 123, 155, 207, 244, 277 PROKOFIEV: Sinfonía concertante ............. 51 - : Violinkoncert nr. l og 2 ..................... 280 PUCCINI: Turandot ............................... 24 RACHMANINOV: Vocalise ...................... 51 RAVEL: Tzigane .................................... 125 RIMSKIJ-KORSAKOFF: Scheherazade ......... 129 SCHUBERT: Forellekvintet ........................ 131 - : Trio, op. 100 .................................... 280 SCHUMANN: Symfoni nr. 4 ..................... 131 - : Humoreske f. klaver, op. 20 .................. 132 - : Klaverkoncert .................................. 211 SCHÖNBERG: Strygekvartet nr. 4 ............... 209 - : Violinkoncert. - Klaverkoncert ............. 212 SJOSTAKOVITJ: Violinkoncert .................. 131 STRAUSS: Zigeunerbaronen ...................... 79 STRAVINSKI J: Messe. - Pater noster. - Ave Maria ............................................. 209 - : Violinkoncert. - Jeu de Cartes ............. 209 TJAJKOFSKIJ: Klaversonate op. 37 ............ 132 - : Manfred-symfoni ............................... 212 VALEN: Strygekvartet nr. 2. - Klaverstykker . 51 VALENTINI: Pastorale de Noël ................ 156 VERDI: Simon Boccanegra ........................ 69 WAGNER: Das Rheingold ........................ 152 WEBERN: Samlede værker ...................... 40 - : Five movements op. 5 ........................ 209 KÜNZIG: Deutsche Volksweisen ............... 119 MANN: Dr. Faustus ............................... 175 MÜLLER-BLATTAU: Deutsche Volkslieder .. 119 REEVES: The Idiom of the People ............. 120 STRAVINSKY & R. CRAFT: Conversations with Igor Stravinsky ........................... 145 WIEDEMANN: Jazz og jazzfolk ................ 13 LAUB: Sange med klaver ......................... 82 LUNDEN: Kanonlek ............................... 60 MUSIK FOR BLOKFLØJTE ..................... 81 MUSIK I SKOLEN ................................. 243 MUSIKALIELISTER 31, 83, 118, 158, 159, 194 MUSSORGSKIJ: Udstillingsbilleder ............ 243 NILSSON: Quantitäten für Klavier ............. 121 P. NØRGÅRD: Konstellationer .................. 138 ROLAND POULSEN: Solocellisten ............. 283 RAASTED: Tre åndelige sange .................. 82 v. SECK: Noëls for tre blokfløjter. - Arbejdsblade for blokfløjte ............................ 283 SINGING TOGETHER ........................... 121 SJÖQVIST: Liten blockflöjtskola. - Škola för altblockflöjt ..................................... 30 - : Vi spelar i grupp .............................. 30 STOCKHAUSEN: Nr. 9 ........................... 198 - : Studie nr. 2 ..................................... 281 STRAVINSKIJ: Threni ........................... 37 WITTGENSTEIN: School for the left hånd . 123 Tryk: UNIVERSAL TRYKKERIET - Reproduktion: ILLU-GRAFIA

Årgang 35/1960, nr. 01