uden titel

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 01 - side 29-29

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Musikpædagogisk Forening indbyder til WEEKENDKURSUS III Lørdag den 19- marts og søndag dm 20. marts Musikkonservatoriet, H. C. Andersens Boulevard 36, København Kursets programpunkter vil omfatte: 1. »Musikkundskab for børn og unge« Foredrag med demonstrationer ved lektor, mag. art. Gunnar Heerup 2. »Improvisation som basis for musikundervisning Erfaringer fra mit arbejde med børn fra en lille skole« Foredrag med demonstrationer ved komponisten Bernhard Christensen 3. »Nodeskriftens historie« Foredrag af universitetslektor, mag. art. Bent Stellfelt, Århus Plan for WEEKENDKURSUS III Lørdag den 19. marts Søndag den 20. marts kl. 19 ao Bernhard Christensen kl. 21 Gunnar Heerup kl. 10-12 kl. 12-13 kl. 13-14 kl. ca. 14-16 Gunnar Heerup Frokostpause Bent Stellfelt Bernhard Christensen Mp F indbyder alle til at deltage og håber, at mange fra provinsen vil se sig i stand til at være med. Bemærk særprisen for deltagere uden for Sjælland! PRISER FOR MEDLEMMER ...... kr. 25,- PRISER FOR IKKE-MEDLEMMER kr. 50,for deltagere uden for Sjælland kr. 15,Studerende inviteres til at deltage for medlemspris.

Tilmeldelse skal være indsendt til Mp Fs kontor inden 11. marts. Samtidig med tilmeldelsen indbetales kursusafgiften til Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, København K, giro 26284.

Årgang 35/1960, nr. 01