Chopin

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 02 - side 41-41

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

GOTTFRIED BENN:

CHOPIN

(oversat af THORKILD BJØRNVIG)
Ikke meget udbytterig i Samtale,
Synspunkter var ikke hans Styrke,
Meninger taler udenom,
naar Delacroix udviklede Teorier
blev han urolig, han paa sin Side
kunde ikke begrunde sine Notturnos.

Svag Elsker;
Skygge i Nohant,
hvor George Sands Børn
ikke tog mod Raad af ham
med Hensyn til Opdragelse.

Brystsyg paa den Maade
med Blødninger og Ardannelser,
som slæber sig længe hen;
stille Dod i Modsætning til een
med Smertekramper
eller ved Geværsalver:
Man rykkede Flyglet (Erard) hen til Døren

og Delphine Potocka
sang en Violsang for ham i
hans sidste Time.

Til England rejste han med tre Flygler:
Pleyel, Erard, Broadwood,
spillede for 20 Guineas om Aftnen
et Kvarter
hos Rothschilds, Wellingtons, i Stafford House
og for talløse Hosebaandsordner;
formørket af Træthed og Dødsnærhed
vendte han hjem til Square d Orleans.

Saa brænder han sine Skizzer og Manuskripter,
bare ingen Restbeholdninger, Fragmenter, Notitser,
disse forræderiske Indblik —
sagde til Slut:
»Mine Forsøg er fuldendt i Forhold til dét,
som var muligt at naa for mig.«.

Spille skulde enhver Finger
med Kraften, som svarede til dens Bygning,
den fjerde er den svageste (kun siamesisk med Langfingeren).

Naar han begyndte, laa de
paa e, fis, gis, h, c.
Den som noggensinde hørte bestemte
Præludier af ham,
hvad enten paa Landsteder eller
i et Hø]land eller fra aabne Terrassedøre,
eksempelvis fra et Sanatorium,
vil vanskelig glemme det.

Aldrig komponeret en Opera,
ingen Symfoni, blot disse tragiske Progressioner
af artistisk Overbevisning
og med en lille Haand.

Trykt i Vindrosen, 5. årgang, maj 1958, nr. 3.