Generalforsamlingen 1960

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 02 - side 77-78

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

GENERALFORSAMLINGEN 1960

24. februar 1960

Formandens årsberetning.

Før jeg begynder på årsberetningen, vil jeg bede forsamlingen om sammen med mig at mindes vor kollega og min gode ven gennem mange år, fru Nora Elé.

Æret være hendes minde! Jeg byder Dem alle hjertelig velkommen til vor årlige generalforsamling og takker Dem, fordi De er kommet.

Mp F har nu ialt 620 medlemmer, hvoraf 20 er nye. Bosat i København er 406, i Jylland 111 og på øerne 92 medemmer. Dette er en sammenhobning i hovedstaden, som det må være foreningens opgave at afhjælpe ved at finde frem til økonomisk betryggende stillinger for musikpædagoger rundt om i landet.

Som bekendt har foreningen tre æresmedlemmer: lektor Viggo Forchhammer, professor Finn Høffding og professor Thorvald Nielsen. Desuden har foreningen tre ekstraordinære og otte passive medlemmer.

I årets løb har bestyrelsen afholdt 10 møder, hvor foreningens trivsel er blevet drøftet, og hvor nye planer har fundet deres form.

Foruden et weekend-kursus har Mp F afholdt 4 medlemsmøder og har af DUT været inviteret til 3 møder: 3/3 talte Ole Willumsen om Schostakowitch.

6/4 medlemsmøde: »Er vor uddannelse tidssvarende?« Indleder var professor Jørgen Jersild og redaktør Robert Naur. I diskussionen deltog med vægtige indlæg professor Finn Høffding og lektor Gunnar Heerup.

8/4 talte Niels Viggo Bentzon om »Jazz, seriøs musik?«

2/5 årsfest på Louisiana. Det blev en virkelig fin aften, som nok kan gentages. Stedet er jo ideelt i en dejlig forårsmåned.

20/5 orienteringsaften for de nye medlemmer. Ilse Meyer fortalte om Mp F, Inge Daub og Harald Bjerg Emborg om tilrettelægning af musikundervisning ved skoler.

14-15/11 weekend-kursus med pianisten Hans Leygraf og koncertmester Niels Borre. Som afslutning på weekend-kurset talte musikchef Vagn Kappel ved et medlemsmøde om »Romantikkens renaissance«.

16/11 »Eksperimentalfilm med musik«.

14/1 I960 medlemsmøde: »Musiklinjen i gymnasiet« ved lektor Gunnar Heerup og pianisten C. M. Savery.

I løbet af 1959 har Mp F i samarbejde med Danmarks Radio afholdt 4 orkesterkoncerter for børn i radiohuset i København. I Århus har der været afholdt l orkesterkoncert for børn. Jeg takker Danmarks Radio for godt samarbejde og håber på, at dette må fortsætte.

Den 13/9 fandt Mp Fs årlige elevkoncert i Tivolis koncertsal sted. Den leverede også i år et strålende bevis på de statsprøvede musikpædagogers dygtighed. Vi er Tivoli og kapelmester Sv. Chr. Felumb megen tak skyldig for husly og hjælp til dette arrangement.

En tak skal også rettes til Hornung & Møller, som vederlagsfrit stillede deres sal til rådighed for Mp Fs komité til udvælgelse af elever til Tivolikoncerten.

Mp F var repræsenteret ved Musikmessen i Odd Fellow Palæet i Ugen for den levende musik. Vi havde vor egen stand, hvor brochurer og medlemslister var fremlagt, ligesom vi havde bidraget med flere tombolagevinster, bl. a. et gavekort til musikundervisning hos en statsprøvet musikpædagog, et kort, som dog til dato ikke er indløst.

Mp F har kunnet uddele medlemslegater og elevlegater, men har desværre ikke modtaget nogen anmodning om portioner af Augusta Jiirgensens mindelegat. Jeg tolker dette derhen, at medlemmerne er så godt engagerede, at det ikke er nødvendigt for dem at ansøge. Dette er selvfølgelig rart at tænke på, men jeg nævner det her, da det jo kunne tænkes, at en eller anden af vore medlemmer i dette år måtte trænge til økonomisk støtte.

Der har været adgang til Torsdagskoncerternes generalprøver i det omfang, de har været åbne, og ligeledes har der enkelte gange været billetter til reducerede priser til opera i Det kgl. Teater. Dette arrangement er vanskeligt for kontoret og må i fremtiden forsøges afviklet på en mere praktisk måde.

Mp F er ved sin formand medlem af musikkommissionen, som allerede har gjort et stort arbejde, og jeg tør her sige, at fremtiden vil kræve de statsprøvede musikpædagogers beskæftigelse og kulturelle indsats på mangfoldige steder inden for musikopdragelsen i Danmark.

Årsberetningen fortsættes