uden titel

Af
| Årgang 35 (1960) nr. 02 - side 79-79

Mp F indbyder til: Weekend-kursus i København

Lørdag—søndag den 19.—20. marts

Musikkonservatoriet
1. »Musikkundskab for børn og unge«.
ved lektor, mag. art. Gunnar Heerup

2. »Improvisation som basis for musikundervisning«.
ved komponisten Bernh. Christensen

3. »Nodeskriftens historie«.
ved lektor, mag. art. Bent Stelfeldt

Medlemspris: kr. 25,

Tilmeldelse snarest til Mp Fs kontor, tlf. Bven 4021