Konkurrence om et dansk orkesterværk

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 03 - side 88-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Konkurrence om et dansk orkesterværk

I anledning af selskabets 100-års jubilæum har A/S Crome & Goldschmidt indbudt danske komponister til konkurrence om et værk af indtil 40 minutters varighed (symfonisk værk, instrumentalkoncert, korværk med orkester). Den udsatte ærespris er 15.000 kr.

Værker, som indsendes til konkurrencen, må ikke tidligere have været opført eller indleveret til udgivelse på noget forlag, ligesom de ikke må have været indsendt til opførelse andre steder eller til andre konkurrencer. Fuldt udarbejdet partitur indleveres inden den 1. marts 1961 under mærke til Dansk Komponist-Forening; i en vedlagt lukket uigennemsigtig konvolut meddeler deltagerne i konkurrencen deres navn og adresse. Kun den konvolut, der er vedlagt det værk, som præmieres, vil blive åbnet. Ikke præmierede værker vil efter konkurrencens afslutning kunne afhentes mod opgivelse af det anvendte mærke.

Dommerkomitéen består af kapelmester Lavard Friisholm, kgl. kapelmester Johan Hye-Knudsen, musikchef Vagn Kappel, direktør for Det kgl. danske Musikkonservatorium, komponisten Knudåge Riisager og professor, dr. phil. Nils Schiørring. Der er sikret det vindende værk offentlig fremførelse. Originalpartituret til det præmierede værk bliver selskabets ejendom. Dersom dommerkomitéen kommer til det resultat, at intet af de indsendte værker er værdigt til præmiering, stilles præmiebeløbet til rådighed for et musikkulturelt formål efter dommerkomitéens bestemmelse.

Årgang 35/1960, nr. 03