Musikalier

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 04 - side 151-152

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

• MUSIKALIER »DEN LILLE GITARSKOLE« af Tage Nielsen, E. Rosenkilde Larsen og H. Vigand Nielsen. — Engstrøm & Sødring.

»Den lille gitarskole« stiler mod et guitarakkompagnement til sang. Den anvender som arbejdsmateriale fortrinsvis sange, som i forvejen kendes af danske skolebørn. Dette er en fordel, og skolen vil uden tvivl dække et behov herhjemme. Skolen bestræber sig samtidig på, som det siges i forordet, at være en forberedelse til brugen af guitaren som soloinstrument. Eleven indføres i guitarspillet via instrumentet som melodi-instrument og gennem anvendelsen af positionsskift helt fra begyndelsen. Denne fremgangsmåde er anbefalelsesværdig både teknisk og musikalsk set og bliver også anvendt i en række udenlandske guitarskoler. I danske guitarskoler har man ellers hidtil især holdt sig til det meget akkordprægede begynderprincip, hvor eleven det første halve år udelukkende opholder sig i første position, - hvis han da nogensinde kommer meget videre.

Dog: arbejdet med guitaren som soloinstrument forudsætter tillige en indførelse i guitarens grundlæggende tekniske principper, som det er meget vigtigt at forstå klart fra begyndelsen. Her skuffer »Den lille guitarskole«, så meget mere som den ellers tager et tilløb i den rigtige retning. Den illuder er kun at indføre eleven i den rigtige teknik. Alle anvisninger er nemlig så summariske og rask affærdigede, at eleven må blive »hængende i luften«, henvist til sit eget gætteri angående mange af de allervigtigste funktioner inden for teknikken.

F. eks. siges følgende om anslaget (side 11): »Lad pegefingeren (i), langefingeren (m) og ringfingeren (a) hvile let på dækket og spil følgende stykker med tommelfingeren (p)« ... Men ikke et ord om, hvorledes tommelfingeren skal bevæge sig.

Et andet eksempel (side 13): »Prøv at anslå (1.) streng med i. Fingeren skal fortsætte bevægelsen, så den finder hvile på (2.) streng umiddelbart efter.« ... Man spørger: »Hvilken slags bevægelse?«

En halv forklaring kan virke korrekt, når man kender den anden halvdel på forhånd. For den uindviede er en forklaring enten tilstrækkelig eller misvisende.

Jeg skal her slet ikke forsøge at tale om alt det, der ikke engang gives halve anvisninger på vedrørende det elementært tekniske. At der (side 44) gives »bindeøvelser« som noder uden nogensomhelst teknisk vejledning, må vel betragtes som ren og skær forglemmelse? Bundne noder på guitaren indbefatter dog en så speciel teknisk ejendommelighed som et anslag med venstre hånd alene!

Trods de gode intentioner er »Den lille gitarskole« ikke fyldestgørende til selvstustudium. J. G. S.

E. KRAG MØLLER & ARNE ASTRUP: Moderne Saxofonskole. — Imudico.

Musikforlaget Imudico har udsendt et omfattende værk af de to saxofonpædagoger Krag Møller og Arne Astrup. Skolen er opbygget på en helt anden måde, end man har set i tidligere skoler. Det er kærkomment, at noget tidssvarende afløser de forlængst antikverede skoler.

De to herrer har ikke sparet på deres viden og har med stor dygtighed fundet frem til helt moderne principper. Den studerende får svar på sine spørgsmål vedrørende mundstykkeproblemer, korrekt mundstilling, perfekt vejrtrækning og ansats, om de forskellige saxofontyper og notationerne hertil; der er anvisning på specialøvelser, på improvisationsteknik og forklaring på becifring med 44 forskellige harmonier.

I improvisionsafsnittet ser det dog ud, som om Krag Møller og Arne Astrup har villet holde lidt igen på, hvad de selv kan; der savnes lidt mere forklaring med nodeeksempler, men ganske fortrinlig er ideen med en indlagt rytmegrammofonplade, der indeholder akkompagnementet til 4 melodier, hvoraf to er ganske lette, og to er for viderekomne.

Hensigten med pladen er, at den skal virke som rytmisk støtte for skoling i improvisation.

Alle arter trioler er medtaget og behandlet.

Hertil kommer noget, mange kunne have brug for at vide lidt om, nemlig inddelingen af punkterede ottendedele i moderne musik; i bogen er der draget sammenligning med inddelingen i klassisk musik.

Vibratoet — det ømme punkt - er behandlet bl. a. med en luftstrømstegning. Synkoper er forklaret, så alle kan lære at spille disse.

Diverse bluesharmonier er medtaget foruden en udmærket transponeringstabel for de uøvede. Skolen indeholder 25 mere eller mindre kendte evergreens, 3 af dem udskrevet som duetter for alle kombinationer af Es- og B-instrumenter.

Der ligger et kæmpearbejde bag denne skoles fremkomst, og man må komplimentere såvel forfattere som forlag for den fælles indsats. /. o.

Danske dødsfald Pianist Hans Caspar (Gaspari) f éter sen, 24/3.

Fhv. solofløjtist Johan Ahlqvist, 29/3, 79 år.

Koncertmester Poul Wmther, 4/4, 56 år.

Organist Ernst Nielsen, 9/4, 57 år.

Pianistinden Mary Schon, 14/4, 81 år.

Musiker Holger Holt, 16/4.

Musiklærerinde Jutta Af. Jensen (anm. 20/4).

Fhv. sanglærer Fr. f oh. Friele v. Murer (anm. 20/4).

Domorganist Jørgen M. Nielsen, 3/5, 75 år.

Pianisten Carl Scbnedler-Meyer, 6/5, 70 år.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Forestillingsdagen ringer man på DUTs teatertelefon TRia 5144 mellem kl. 15 og 1520 og får besked om, hvorvidt der kan stilles billetter til rådighed. Svarer teatertelefonen ikke, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter; ordningen gælder alle hverdage. I positivt fald meddeles et nummer, som spørgeren påfører sit legitimationskort. Mod aflevering af det udfyldte kort udleveres da fra Det kgl. Teaters billetkontor melem kl. 17:to og 1930 en fribillet (skat og garderobe må betales, hvilket maksimalt kan beløbe sig til 3 kr.). DET INDSKÆRPES at billetter skal være afhentet inden kl. 19:1°, at billetbestilling således er bindende, samt at placeringen i teatret naturligvis afgøres af billetkontoret.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Vigtigt! De medlemmer, der for indeværende sæson har haft adgangskort til torsdagskoncerternes generalprøver og som ønsker at komme i betragtning ved næste sæsons tildeling, behøver ikke at indsende ny ansøgning, da den tidligere indsendte automatisk løber videre.

Det unge Tonekunstnerselskabs nytilkomne medlemmer, som ikke hidtil har haft radiokort og ikke har mulighed for at erhverve et sådant gennem andre organisationer, må for at komme i betragtning dokumentere aktiv musikudøvelse eller aktiv pædagogisk virksomhed.

Ansøgningen må indeholde fyldestgørende oplysninger herom, samt om adresse, fødselsår og -dato, og må foreligge på Det unge Tonekunstnerselskabs kontor, Hammerensgade 3, K, inden 10. juni.

Det skal dog bemærkes, at betegnelsen »aktiv musikudøvelse« af Statsradiofonien fortolkes således, at aktive amatører ikke er udelukket fra at komme i betragtning, men ansøgningen må indeholde oplysning om, hvilket amatørensemble (orkester- eller kammermusik) ansøgeren er varigt medlem af.

DUT og DM Selskabets og tidsskriftets kontor er lukket fra 20. juni til 15. august.

DUT-billetter til Det kgl. Teaters opera- og balletforestillinger Igennem en lang årrække har Det kgl. Teater elskværdigt stillet fribilletter til rådighed for DUT til opera- og balletforestillinger. For medlemmerne gælder følgende fremgangsmåde: