Uden titel

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 04 - side 157-157

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

35. ÅRGANG Nr. 5 .
September 1960
Redigeret af Sigurd Berg og Vagn Jensen

INDHOLD:
LEDER: Foran et generalprogram ................... 157
HELMER NØRGAARD: Tidehverv ...................................... 158
JØRGEN PLAETNER: Det første famlende skridt ................ 161
ARMIN SCHIBLER: Ny musik på vore konservatorier ....... 164
SV. CHR. FELUMB: Den nye musik - og Tivoli ............... 165
IB NØRHOLM: Replik .......................................... 167
MUSIKKALENDER ....................... 169 Ny musik i radio (Mogens Andersen) - Nyt fra forlagene (Grete Myhregaard)
GRAMMOFON ............................. 171 ved Bengt Johnsson og Gerhard Schepelern
LITTERATUR ............................... 173 ved Henrik Glahn, Jan Maegaard og Poul Rovsing Olsen
MUSIKALIER ............................... 175 ved Jan Maegaard og Henning Bro Rasmussen

MUSIKPÆDAGOGEN ................... 177

FORSIDEN: Fra Chesters 100 års jubilæum. Lone Wilhelm Hansen, Douglas Wilson og Francis Poulenc, der spiller sin specialskrevne komposition til jubilæet

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstnerforening og Musikpædagogisk Forening.

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, Kbhvn. K, BY 726 (10-12), lørdag lukket.

FORLAG: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, Kbhvn. K.