Unge tonekunstnere fylder 40

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 04 - side 148-149

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Unge Tonekunstnere fylder 40

Søndag den 10. april kunne Det unge Tonekunstnerselskab i København fejre sin 40-års fødselsdag, en begivenhed, som af praktiske grunde højtideligholdtes med en reception lørdagen før. Atter engang åbnede Thorvaldsens Museum gæstfrit dørene for DUT, hvis formand, kapelmester Lavard Friisholm bød velkommen og i sin festtale gav et kort rids af selskabets historie.

Jubilæet markeredes iøvrigt med oprettelsen af DUTs Koncertfond af I960, der fik en flyvende start, da Wilhelm Hansens musikforlag, Carlsberg og Tuborg bryggerierne hver overrakte en check på 1.000 kr., og under og efter selve festen indkom større og mindre bidrag fra Emil Hjorth & Sønner, Hammond-brdr. Jørgensen, Dansk Komponistforening, Pauli Merling, Irmeling Eggert Møller, Brieghel-Müller, Dansk Musikerforbund, Vagn Holmboe, Ejnar Jacobsen, Det kgl. Kapel, Københavns Musiker- og Orkesterforening, Musikanmelderringen af 1924, Flemming Weis, Ludvig Dolieras, Herm. D.

Koppel, Solistforeningen af 1921, Emil Telmanyi, Jens Bjerre, Minna Hansen, Elisabeth Klein, Mette Müller, Bolette Schiøler, Alexander Stoffregen, Else Marie Pade og formanden. DUT kunne desuden glæde sig over fra Johan Bentzon at modtage originalpartituret til Herrn. D. Koppels »Festouverture« for orkester op. 33 (tilegnet Astrid og Aksel Agerby 29/5 1939) samt blomster og telegrammer fra Dansk Organist- og Kantorsamfund, Det kgl. Kapel, KODA, Kyndelkvartetten, Thorvaldsens Museum og Henning Welle j us. Flemming Weis, der igennem 14 år var formand for selskabet, hyldedes med fremførelsen af klarinet-sonaten ved Elisabeth Sigurdsson og Anker Blyme, og efter at han havde fremsat sin tak for de forløbne år, blev der talt af Johan Bentzon, Herrn. D. Koppel og Finn Savery.

DUT takker alle, som på forskellig vis bidrog til at festliggøre den runde dag og gøre tanken om en koncertfond til en realitet, idet man samtidig udtrykker håbet om, at den nuværende formue på godt 5.000 kr. må komme i fortsat groning til gavn for fremtidens danske musikliv.

»CHESTER« fylder 100

I denne måned runder det ansete engelske forlag J. & W. Chester, Ltd. i London de 100 år. Firmaets historie begyndte i Brighton, hvortil William Chester efter sin uddannelse hos Augener blev sendt som leder af en nyoprettet filial. Forretningen dér blev imidlertid efter nogle få års forløb solgt til John Chester og hans søn William, der oparbejdede et firma med større udsyn end almindeligt for provinsmusikhandlere.

Den afgørende udvikling mod verdensmarkedet blev ejendommeligt nok sat igang med udbruddet af den første verdenskrig. Breitkopf & Hartels schweiziske Londondirektør Otto Kling frigjorde sig for sine forpligtelser og søgte anden beskæftigelse, og således gik det til, at han købte huset Chester, som han i 1918 overflyttede til London. Med sin sjældne viden og erfaring bragte han firmaet op på et internationalt plan og fik knyttet en række af samtidens største komponistnavne til Chesters katalog, ligesom de velkendte Music Lending Library og Orchestral Hire Library oprettedes. Om den fortsatte udvikling, indtil Wilhelm Hansens musikforlag i København ifjor overtog firmaet som selvstændigt søsterselskab, kan iøvrigt læses i en lille jubilæumsfolder. Man ønsker til lykke og håber tilgavns!

Nyt fra forlagene

Kammermusik SCHMIDT: Toccata for piano op. 56 (WH)

Korkompositioner LILJEFORS: Fem Gotlandsvisor (bl. kor).

Kompositioner for bl. kor af Norrman, Widestrand, Carlstedt, Scandeîli (arr. Jonsson) (NM,S) WILHELM HANSEN KOR-BIBLIOTEK: Børnekor nr. 19, Damekor nr. 15, Mandsstemmer nr.
475, b!, kor nr. 331-333 (WH)

Liturgisk musik HÄNDEL: Te Deum Laudamus, D-dur (VM) DANSK HØJMESSELITURGI, et forslag (TOF)

Undervisningsmusik BÜLOW: Sang, spil og bevægelse (WH) KRAG MØLLER & ASTRUP: Moderne Saxofonskole (MI)

Litteratur TOLSTOY: What is art? (LAP) JOHUSON: Sibelius (F&F)

F&F: Faber & Faber, London
LAP: The Liberal Arts Press, New York
MI: Musikforlaget Imudico, København
NM,S: Nordiska Musikforlaget, Stockholm
TOF: Theologisk Oratoriums Forlag, Bringstrup
VM: Verlag Merseburger, Berlin
WH: Wilh. Hansen, Musik-Forlag, København