Musikalier

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 05 - side 175-176

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKALIER

C. H. DEBOIS: 40 sange til tekster af Johannnes Jørgensen. — Engstrøm & Sødring. 1959.

Det er ikke ofte, der i disse år udgives albums med sange af danske komponister. Med »40 sange« af Debois er det sjældne tilfælde igen indtruffet. De 40 sange er samlet og udgivet nu i komponistens 77. år som et tilbageblik over 40 års musikalsk beskæftigelse med Johannes Jørgensens digtning.

Det spand af år, som er repræsenteret i Debois' samling, rækker over tiden fra »En snes danske viser« af Laub og Carl Nielsen til vore dage. Debois er ikke en af dem, der søger de musikalske ekstremer. Han er af den afbalancerede type komponister, der åbent vedkender sig sit tonesprog, selvom det i flere henseender knytter sig til de ældre slægtleds.

»40 sange« rummer gennemkomponerede romancer og strofiske viser. Der er værker for koncerttribunen og for den stille stue.

Alle sange er udtryk for et modtageligt kunstnersind, som søger at gengive de stemningsfulde digte med udtryksmusik efter smukkeste danske tradition. Resultatet er blevet sangbar musik, som prydes af komponistens fine sans for melodisk og harmonisk balance. Hans klaverfornemmelse ligger ofte op ad de impressionistiske farvetoner.

Blandt Debois' kompositioner er »Nu lyser løv i lunde« og »Sænk kun dit hoved, du blomst«. Carl Nielsens kompositioner til de samme tekster vil nok beholde førstepladsen, men forståeligt er Debois' ønske om ikke at lade to så velformede sange som de i heftet gengivede, ligge ubenyttede hen i skrivebordsskuffen.

Dansk sang er blevet rigere gennem Johannes Jørgensen-sangene i Debois' toner.
H. B. R.

FLEMMING WEIS: Fantasia seria (str.kvartet). Engstrøm & Sødring. 1958.

Med glæde hilses udgivelsen af et af Weis' betydeligste værker fra de senere år. Kvartetten uropførtes på Statens Museum for Kunst, repræsenterede Danmark ved ISCM-festen i 1958, og står atter på programmet for de nordiske musikdage i Stockholm i september I960. Betegnelsen »seria« siger noget om reelle hensigter, noget om, at komponisten har arbejdet alvorligt. Weis lader sig ikke her nøje med det blot velklingende, men lader musikken forløbe på basis af en strengt gennemført motivudvikling i en sats, der kender lidet til udenoms snak, og hvor de fleste detaljer føjer sig ind som nødvendige led af et logisk hele. Denne konstruktive stramning, dei er sket, uden at komponisten er gået udover det tonefald, hvormed han nu engang taler, må formodes at være resultatet af en udvikling gennem en årrække, der kun så få kompositioner fra Flemming Weis' hånd. Der er tråde, der leder bagud, helt til hans tidlige klarinetsonate fra 1931, og der er perspektiver, der peger frem til de komponister, der er unge i dag. Uden at fornægte sin identitet, men også uden skyklapper, lever Weis i de brydninger, der optager sindene, og fletter sin personlige tråd ind i mønstret. Vi tager hans Fantasia seria alvorligt, og lytter til, hvad han har at sige. J. M.

Legatansøgninger
(September, se DM, nr. 3)
OKTOBER Inden
15/10: Ors. L. Zeutbens mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 28/10: Komponisten Sophus Andersens legat (yngre musikere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Assistent Aage Landans legat (for unge sangstuderende). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Maria Scharr's musikerlegat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/11: Britisk Council's legater til studieophold i England. British Council, Rosenvængets Allé 32, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.-F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

- : Det Anckerske legat (for komponister). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

— : Ingrid Nielsens legat (til studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helweg-Larsen, Nørregade 39, Kbh. K. Bekendtgørelse i Berl. Tid. 15. okt.
(Skema).

— : Pensions- og Undersiottelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder (væsentligt for medí, af samme). Ors. Chr. Bentzen, Rådhusstræde 7, Kbh. K. (Skmea).

- : Camilla Tacks Legat ( i år for videnskabsmænd).

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

NOVEMBER
Inden 15/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat (for trængende sanglærere og sanglærerinder).

Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

- : Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel).
Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K.
(Skema).

- : Peter Schrams legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexscballs legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrs.
Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Runde fødselsdage
(September, se DM, nr. 3)
OKTOBER 5. Operasangerinde Margherita Flor, 60 år 7. Orgelbygger T h. Frobenius, 75 år 11. Komponisten Per Thiele?nann, 70 år 31. Cellisten Svend Lens e Moller, 60 år
NOVEMBER 5. Balletmester Paul Huld, 75 år 15. Organist Johannes Rasmussen, 60 år 19. Koncertsangerinde Gudrun Saxtorpb, 75 år 23. Koncertsanger, organist Per Wienberg, 60 år 24. Organist Anna Lütken, 70 år 24. Operasanger Einar Kristjansson, 50 år Dødsfald Komponisten Louis Molholm, 14/5, 79 år Musiklærerinde Ellen Marie Philip (anm. 24/5) Violinistinde Theresia Seitzberg, 26/5 Organist Nelly Warming Schmidt, 27/5, 79 år Musikdirigent Bent K. Bent sen (anm. 2/6) Musiker Carl Ludv. Bi gum (anm. 10/6) Musiker C.F.Orywal, 13/6 Violinist Hans C. F. Dorch (anm. 23/6) Pianistinde Petra Angelo, 23/6, 81 år Musiker Umberto Romagnoli (anm. 30/6) Musiker Minas N. G. Petersen, 2/7 Koncertsangerinde Anni E. U. Bendorff (anm. 8/7) Operasangerinde Povla Frijsh, 10/7, 75 år Musiker Nikolai Ludv. Feldthusen, 19/7, 84 år Musikdirektør Aage Winther, 20/7, 55 år Musiklærerinde Emma Mathilde Hammer (anm.26/7) Musikpædagog Johannes Nielsen, 28/7, 44 år

Det unge Tonekunstnerselskab
Kontor Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).
Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.
Postgirokonto 3474.
Formand: Lavará Friisholm. Telf. Trørød 101.

DUT-billetter til Det kgl. Teaters opera- og balletforestillinger Igennem en lang årrække har Det kgl. Teater elskværdigt stillet fribilletter til rådighed for DUT til opera- og balletforestillinger. For medlemmerne gælder følgende fremgangsmåde: Forestillingsdagen ringer man på DUTs teatertelefon TRia 5144 mellem kl. 15 og 1520 og får besked om, hvorvidt der kan stilles billetter til rådighed. Svarer teatertelefonen ikke, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter; ordningen gælder alle hverdage. I positivt fald meddeles et nummer, som spørgeren påfører sit legitimationskort. Mod aflevering af det udfyldte kort udleveres da fra Det kgl. Teaters billetkontor mellem kl. 1730 og 1930 en fribillet (skat og garderobe må betales, hvilket maksimalt kan beløbe sig til 3 kr.). DET INDSKÆRPES at billetter skal være afhentet inden kl. 1930, at billetbestilling således er bindende, samt at placeringen i teatret naturligvis afgøres af billetkontoret.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.