uden titel

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 06 - side 211-212

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Når De annoncerer - gavner De Dem selv og alle Mp F-medlemmer ved at anføre, at De er statsprøvet musikpædagog.

- er det korrekt at anføre, i hvilket (hvilke) fag, De er statsprøvet musikpædagog, hvis De annoncerer med flere instrumenter end Deres hovedfag.

Mp Fs minimumshonorar - er af generalforsamlingen i 1958 sat til kr. 9,- i provinsen og kr. 10,- i Storkøbenhavn pr. undervisningstime.

- er således det absolut laveste honorar, det er lovligt at modtage for undervisningstimer givet på skoler, offentlige eller private.

- er approberet af bl. a. Københavns Skoledirektion.

Studiekredsen for blokfløjtelærere indbyder til studiekredse fredagene den 28.

okt., 11. nov., 25. nov. og 9. dec. kl. 20-22 på Østre Borgerdydskole, Stockholmsgade 59.

Programmet omfatter: Korisk sammenspil ved dr. Hildemarie Peter Streich og Ethan Rosenkilde Larsen.

Gruppespil samt øvning af blæseteknik, intonation og artikulation ved Karin Dupont, statspr. musikpædagog i blokfløjte.

Medlemskontingent: kr. 20,- for alle fire mødeaftener.

Der vil blive lagt vægt på sammenspil med andre instrumenter.

Tilmeldelse med oplysning om instrument til statspr. musikpædagog Margit Raae, Grundtvigsvej 2, København V., tel f. Eva 5211.

Arbejdsudvalget.

Mp F indbyder til: Orkesterkoncert for børn Søndag den 6. november kl. 15,30 Radiohuset Arrangeret i samarbejde med Danmarks Radio Programmet meddeles særskilt Møde med medlemmerne Tirsdag den 15. november kl. 20 Musikkonservatoriet, H. C Andersens Boulevard 36, værelse C2 ALEXANDER STOFFREGEN taler om Synspunkter i klaverundervisningen derunder om udgivertilføjelser vedrørende foredrag, fingersætning, pedalbrug o.lign.

om ny elev i den første undervisningstime om nytten af at føre bog over arbejdet om metronombrug om tempo giusto og tempo rubato Interesserede kan endnu tilmelde sig blokfløjtekursuset på Krogerup højskole i efterårsferien, dagene 16.—23- oktober.

Yderligere oplysninger: Margit Raae, Grundtvigsvej 2,V. Ev. 5211.

Studiekredsen for blokfløjtelærere.

Mp Fs Århusafdeling har som led i Propagandaugen afholdt en velbesøgt elevkoncert i Århus Folkebiblioteks foredragssal.

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds 1961 Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds vil i 1961 blandt abonnenterne rundsende følgende 14 musiktidsskrifter: Musikpædagogik 1. Music m Education (engelsk), 6 gange årligt, ca. kr. 4,00, behandler problemer i musikundervisningen og bringer især erfaringer fra skolemusikkens område.

2. MUSÍ k im Unterricht - Almindelig udgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 6,00, behandler alle områder af musikpædagogisk virksomhed.

3. Musik im Unterricht - Skoleudgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 6,00, har i udstrakt grad stoffællesskab med den alm. udgave (se 2), men rummer i særlig grad stof af interesse for skolemusikpædagoger.

4. Kontakte (tysk), 6 gange årligt, ca. kr.

4,00. Tidsskrift for ungdommens musiske liv. K. er meddelelsesorgan for Arbeitskreis Junge Musik og for forbundet af ungdoms- og folkemusikskoler.

5. Hausmusik (tysk), 6 gange årligt, ca.

kr. 4,00. Tidsskrift for husmusik, korsang og musikopdragelse.

6. Musikerziehung (østrigsk), kvartalsskrift, ca. kr. 4,00. Tidsskriftet beskæftiger sig med musikopdragelsens fornyelse. Til medarbejderne hører Preussner, Rinderer og Werba.

7. Musik och S k ola (svensk), 5 gange årligt, ca. kr. 3,00. Tidsskrift for aktuelle spørgsmål vedrørende musikundervisningen i folkeskolen og realskolen.

8. International Music Educator, 2 gange årligt, ca. kr. 3,50. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikpædagogik over hele kloden. Udgivet af ISME.

Musikliv 9. Schweizerische Musikzeitung, månedsskrift, ca. kr. 6,50.

10. Música (tysk), månedsskrift, ca. kr. 8,50.

Begge indeholder foruden musikorienterende artikler fyldige referater fra musiklivet i henholdsvis Schweiz og Vesttyskland.

11. Tempo (engelsk), kvartalsskrift, ca. kr.

3,50.

12. Ñutida Musik (svensk), 6 gange årligt, ca. kr. 3,00. Tidsskrift for vor tids musik, udgivet af Sveriges Radio. NM indeholder artikler, essays, anmeldelser, foromtaler af musik i svensk radio.

13. The World o f Music (internationalt), 6 gange årligt, ca. kr. 3,00. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikalsk aktivitet på alle felter over hele kloden. Udgivet af Det internationale Musikråd (IMC).

Kirkemusik 14. Musik und Kirche (tysk), kvartalsskrift, ca. kr. 5,00. Tidsskrift for tysk evangelisk kirkemusik, indeholder artikler, referater, anmeldelser, nodeblade.

Deltagelse i tidsskriftslæsekredsen står åben for enhver musikinteresseret.

De anførte priser er beregnet med 6 deltagere pr. årsabonnement. Der sættes mindst 4 og maximalt 7 abonnenter på hver serie. Abonnenterne beholder de enkelte tidsskrifter til gennemlæsning i 14 dage.

Det bedes bemærket: at abonnementet overføres til de følgende år, medmindre der gives Mp Fs kontor meddelelse om afbestilling.

Bestilling og afbestilling udbedes skriftligt inden L december til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, K.

Musikpædagogisk Forening Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.

Årgang 35/1960, nr. 06