Brev til Musikpædagogen

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 07 - side 240-240

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Brev til »Musikpædagogen«

I medlemslisten over musikpædagoger ordnet efter fag vil man også finde lærere under rubrikken »blokfløjte«. Foreløbig er der tilsyneladende kun seks lærere, der underviser i blokfløjte, men med tiden vil sikkert flere unge musikpædagoger tage eksamen i faget, da blokfløjte i de sidste ti år har vundet en uhyre udbredelse.

Den oprettede eksamen i blokfløjte er nødvendig, da blokfløjte er et musikinstrument, der skal læres ordentligt som alle andre instrumenter, men vi er en del ikke unge musikpædagoger, der har undervist i blokfløjte gennem flere år (jeg selv fra 1944), og vi har arbejdet intenst for at dygtiggøre os, både ved selv at tage undervisning og ved at deltage i kursus, og jeg ved, at jeg taler på de fleste af disse musikpædagogers vegne, når jeg erklærer, at vi ikke har i sinde at indstille os til eksamen i blokfløjte. Så må vi altså undvære at stå under rubrikken »blokfløjte« i medlemslisten - vi får jo også elever nok alligevel! Når jeg fører spørgsmålet om »lærer« eller »ikke-lærer« i blokfløjte frem til eventuel diskussion, skyldes det også et andet problem, nemlig antagelse af blokfløjteelever til Tivolikoncerterne. Jeg har i de sidste år fået antaget flere elever i altfløjte og sammenspil til koncerterne, men i år er det blevet mig meddelt, at medmindre jeg tager omtalte eksamen i blokfløjte, kan mine elever ikke medvirke mere. Mine elever har altså hidtil været dygtige nok til at spille til koncerterne, men jeg selv som musikpædagog anses åbenbart ikke mere for kvalificeret. Det er jo ikke mig alene dette angår, det har interesse langt ud i videre kredse.

Under rubrikken »blokfløjte« savner man også navnene på de dygtige lærere, som hidtil har ført lærere op til blokfløjteeksamen, er de heller ikke »lærere« i blokfløjte? Alligevel finder vi frem til dem, og dem kan vi takke for, at blokfløjteundervisningen står, som den står i dag, forbavsende fint efter disse få års forløb.

Jeg vil slutte med at opfordre bestyrelsen af Mp F til at tage spørgsmålet op, da det berører mange af foreningens medlemmer.

Det må kunne løses med lidt smidighed.
BIRTE LÅGE HUNØ

Til frk. Birte Låge Hunø!

At De i Deres brev til »Musikpædagogen« har rørt ved nogle problemer, der volder vanskeligheder i disse år, vil bestyrelsen først af alle vedgå. Problemet om f. eks. manglen på lærere gælder således foruden blokfløjte også guitar, en sag som vi i den senere tid har arbejdet meget med.

Jeg har over for Dem personlig berettet om de vanskeligheder, vi har ved tilrettelæggelsen af Tivolikoncerterne og har nævnt, at vi muligvis måtte blive nødsaget til strengt at fastholde den linje, at musikpædagogerne kun måtte sende elever i det hovedfag, hvori de har aflagt musikpædagogisk eksamen, selvom vi derved måtte afbryde en efterhånden hævdvunden tradition, der tillod en række pædagoger at sende blokfløjteelever, uanset at de ikke havde musikpædagogisk eksamen i blokfløjte.

Bestyrelsen tager nu sagen op til generel drøftelse, og resultatet skal blive meddelt i disse spalter.

Sikkert vil De med mig være med til at indbyde kollegerne til i mellemtiden at fremkomme med bemærkninger til de rejste problemer-

Med venlig hilsen
HENNING BRO RASMUSSEN

Musikpædagogisk Forening Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).
Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.
Postgiro 2684.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg.
Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.