Musikalier

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 07 - side 230-234

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKALIER

MICHAEL HAYDN: Concerto per II Flauto Traverso. - Haydn-Mozart Presse. Salzburg.

De senere års forskning har givet et bedre kendskab til Josef Haydn's fem år yngre broder Johann Michael Haydn's liv og produktion. Denne fløjtekoncert, som her offentliggøres for første gang, viser Michael Haydn som en fremragende instrumentalkomponist.

Koncerten menes at være skrevet sidst 1760' erne, altså lidt tidligere end broderens D dur koncert, som stammer fra 1771. Den her foreliggende udgave er udgivet af H. C. Robbins Landon og er baseret på manuskripter fundet i Salzburg og Lambach.

Michael Haydn's koncert er ligeledes i D dur og har satserne: Allegro moderato, andante og allegro assai. Besætningen er, foruden solostemmen, to horn i D, (evt. fagot til fordobling af bassen i ydersatserne), cembalo og strygere.

Koncerten indledes med, at temaet præsenteres tutti af orkestret, hvorefter solostemmen satsen igennem koncerterende bevæger sig i lystige sekstendedels-trioler, kun nu og da afbrudt af orkesterets tutti-steder, og afsluttende med en kort kadence. Efter andan Det kgl. danske Musikkonservatorium's kursus for ledere af amatørorkestre Kursus arrangeres i samarbejde med Dansk Amatør-Orkesterforbund og Danske Amatør Symfoniorkestres Samvirke. Undervisningen omfatter slagteknik, instrumentation og instrumentkundskab samt hørelære, ialt 6 ugentlige timer. Der vil desuden blive givet kursusdeltagere adgang til som hospitanter at overvære undervisningen på konservatoriets dirigentkursus og orkesterskole samt ensembleøvelser og undervisningen i musikhistorie.

Optagelse på kursus, der vil ske efter forhandling med Dansk Amatør-Orkesterforbund og Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke, er betinget af, at aspiranten består en prøve i hørelære af samme omfang som den prøve, der kræves ved optagelse på konservatoriets hovedskole.

Kursus finder sted i månederne januar, februar og marts og betales med et gebyr på 100 kr.

Tilmeldelse må ske inden 1. december til DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM, H.C.Andersens Boulevard 36, V.

tens ro og ynde afslutter koncerten med en stolt og karakterfuld allegro-sats, som også afsluttes med en original kadence.

Selv om denne koncert ikke kan stå mål med Josef Haydn's, eller de kun få år yngre koncerter af Mo2art, vil det utvivlsomt fryde enhver, som holder af barokmusik, at spille eller lytte til denne koncert.
K. M.

G. F. HÄNDEL: Sonata C-dur for altblokfløjte, gitar og viola da gamba. - O. H. Noetzel Verlag, Wîlhelmshaven.

I den hensigt at sammenstille den lydsvage altblokfløjte med et for balancen mere velegnet instrument end det moderne klaver, har Hubert Zanoskar bearbejdet denne (samt a moll, g moll, F dur sonaterne) af enhver blokfløjtespiller kendte og yndede sonate, med gitar og viola da gamba (cello) som b. c.

Denne sammensætning af blokfløjten med gitar (eller lut) er helt i overensstemmelse med opførelsespraksis på Handel's tid, og er en udmærket erstatning for cembaloet, der herhjemme kun sjældent forefindes som husinstrument. K. M.

PER NØRGÅRD: Trio for klarinet, cello og klaver op. 15. - Wilhelm Hansen, Musik-forlag.

Allerede for nogle år tilbage hørte man med stor interesse Per Nørgårds Trio for den sjældne besætning klarinet, cello og klaver.

Selvom Beethoven og Brahms har dyrket denne kombination, er der givet også muligheder for vor tids komponister at uddybe og granske de uanede effekter, som denne interessante besætning rummer. Jeg kender fra nyere tid således kun en velskreven men ikke særlig spændende trio af Günter Raphaël.

Per Nørgård lader sit værk begynde med en fantasifuld motivisk udreden, der er placeret mellem de to melodiførende instrumenter, og først med temposkiftet fra langsom til hurtigere tempo (Allegretto) sætter klaveret ind.

Værket har i Fire satser, og alle tre instrumenter bliver anvendt på det yderste, måske kan klaverstemmen sine steder føles lidt lovlig bred i forhold til celloen, en skavank, som Nørgård's må dele med Brahms' for samme besætning, det er nemlig næsten umuligt for en cello at hamle op med både en klarinet og et klaver. Dog er det et virkeligt beåndet værk, som man snarligt burde få fremført igen. Trioen er tilegnet de tre musikere, der også fremførte det for første gang, nemlig Jens Aage Juul Nielsen, Bertel Søeborg og John Winther. B. /.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).
Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.
Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat-: Hverdage kl. 10—16.
Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).
Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn.K. Telf. BYen 726.
Postgirokonto 3474.
Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 1515,20. — Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

ÅRSBERETNINGEN for sæsonen 1959/60 Det unge Tonekunstnerselskabs koncertgivende virksomhed i sæsonen 1959-60 fordeler sig over følgende kategorier: l ) Serien International ny musik, 10 koncerter.

2) Indførelse i vor tids musik, 2 koncerter.

3) 3 koncerter på Thorvaldsens Museum.

4) 2 ?nedlemsaftener.

5) l koncert i Propagandaugen for den levende musik.

6) 2 radioudsendelser i samarbejde med Danmarks radio.

7) l koncert i Den Danske Ballet- og Musik Festival I960.

8) Ny musik i skolerne.

1) Koncertserien »Musik blandt Malerier« på Statens Museum for Kunst havde titlen »International ny musik« og var planlagt og gennemført af Statens Museum for Kunst og Det unge Tonekunstnerselskab i fællesskab. Seriens formål har været at præsentere den nyeste musik af unge komponister (under 35 år) fra forskellige lande under medvirken af danske og internationale kunstnere.

Den 25. okt. opførtes strygekvartetter af Heimo Erbse og Giselher Klebe samt en bratschsonate af B. A. Zimmermann, alle fra Tyskland og strygekvartet af dansk-argentineren Carlos Tuxen-Bang.

Medvirkende var Música vitalis-kvartetten.

Den 8. nov. opførtes kammermusik fra England og USA af Maxwell Davies, Dorrance Stalvey, lain Hamilton og Alan Stout. Medvirkende: Elisabeth Sigurdsson, Anker Blyme og Niels Simon Christiansen-kvartetten.

Den 22. nov. spillede Beatrice Berg klavermusik af Jolivet, G. Klebe, B. Hambræus, Jan Maegaard og Gunnar Berg.

Den 6. dec.: Danske uropførelser. Kammermusik af Ib Nørholm, A. Borup-Jørgensen, Finn Savery 231 og Pelle Gudmundsen-Holmgreen. Medvirkende: B. Johnsson, Finn E. Hansen, Finn Savery og Københavns strygekvartet.

Den 24. jan. uropførtes »Eine florentinische Tragödie«, opera i l akt af den ungarske komponist Elisabeth Szönyi, indstuderet af Tamas Veto og under medvirken af Jolanda Rodio, Merete Winther, Gert Bastian og Sigurd Bæksgaard med Friedrich Gürtler ved flyglet.

Den 7. febr.: Kammermusik af Peter Schat (Holland), Conrad Båden (Norge), Bo Nilsson (Sverige) og Finn Mortensen (Norge) under medvirken af H. Danielsen, Mogens Holm, H. Christiansen, L. Palle Jørgensen, Kj. Rud. Petersen, K. Rasmussen, H. Laursen og O. Holm Larsen, dir. Ole Henrik Bruun.

Den 21. febr.: Italiensk kammermusik af Donatoni, Fellegara, Maderna, Berio og Dallapiccola.

Medv.: E. Bløndal Bengtsson og Música vitaliskvartetten.

Den 6. marts, uropførelser. Kammermusik af Per Nørgård, Henning Christiansen, P. Rovsing Olsen og Bernard Hoffer (USA). Medv.: Ernst Hye Knudsen, Tage Scharff, Børge Wagner, J. Fischer Larsen og Anker Blyme.

Den 20. marts: Kammermusik af de græske komponister Kounadis, Theodorakis og Skalkottas, fremført af Poul Birkelund, Belå Detreköy, Herman Holm Andersen, B. Søeborg Ohlsen, H. P. Andresen og Elisabeth Klein.

Den 3. april fremførte pianistinden Vera Lèngyel, Tel-Aviv, israelske klaverværker af Sidi-Sadai, Ben-Haim, Gelbrun, Salomon, Joseph Tal, M. Seter og Haim Alexander.

2) »Indførelse i vor tids musik«. En serie på tre koncerter var lagt tilrette med henblik på Musik og Ungdom. Radioen havde den ene koncert og DUT ansvaret for de to, som fandt sted i Egmont-kollegiet. .:""...

Den 18. jan.: »Den danske sang fra romantik til nu«. Uropførelser af sange af komponisterne Tage Højby Nielsen, Per- Nørgård og A. Borup-Jørgensen, udvalgte ved selskabets sangkonkurrence. Desuden fremførelse af sange af Lange-Müller, P. Heise, Carl Nielsen, Hartmann, Gade og Arnold Nielsen.

Medv.: Niels Brincker og Boris Linderud, introduktion ved Vagn Kappel.

Den 22. febr.: Peter Weis fortalte om blæserkvintetten og Det kgl. Kapels ny blæserkvintet spillede værker af Carl Nielsen, Hans Werner Henze, P. Hindemith og Vanraj Bhatia.

3) Tre koncerter på Thorvaldsens Museum.

Den 30. marts afholdtes en koncert med korværker fra den franske barok samt kompositioner af Debussy, Ravel, Milhaud og Honegger. Medv.: Cantilena-koret under ledelse af Tamas Veto, der desuden fremførte franske klaverkompositioner og sammen med Hilmar Nielsen spillede Sonatine af Honegger for klarinet og klaver.

Takket være en bevilling på 2.000 kr. fra Clara Lachmanns Fond til styrkelse af den skandinaviske samfølelse har DUT kunnet foranstalte 2 aftener med norsk og svensk musiklivs største navne gennem de senere år, Fartein Valen og Hilding Rosenberg, med indgående analyse og fremførelse af deres værker.

Den 4. nov.: Fartein Valen, introduktion og klaverkompositioner ved den norske Fartein Valenspecialist, pianistinden Hanna-Marie Salvesen-Weydahl, Strygekvartet nr. 2 ved Koppel-kvartetten.

Den 11. april: Hilding Rosenberg. Kyndel-kvartetten fra Stockholm fremførte strygekvartetterne nr.

8 og nr. 12. Introduktion ved fil. lie. Bo Wallner, Stockholm.

4) Medlemsaftener. Der har været afholdt 2 aftener for medlemmer og indbudte med foredrag, demonstration og diskussion i Egmont-kollegiet.

Den 12. okt.: »Indtryk fra Darmstadt« ved Mogens Andersen.

Den 16. nov. vistes eksperimentalfilm med musik af Honegger, Boulez, Tarp, Bernh. Christensen og med syntetisk lyd. Indledning og tilrettelæggelse ved Pelle Gudmundsen-Holmgreen.

5) DUT medvirkede i Propagandaugen for den levende musik med l koncert, hvortil Per Nørgård, Ib Nørholm og Pelle Gudmundsen-Holmgreen havde skrevet værker med særlig henblik på musikamatører. Ved uropførelserne, som fandt sted i Odd Fellow palæets mindre sal d. 22. sept., kommenterede komponisterne deres værker og Koppel-kvartetten fremførte disse.

6) Til udsendelse i radio er der i samarbejde med Danmarks radio optaget 2 programmer.

a) Rovsing Olsen: »Prolana«, Savery: Sonate f.

kontrabas og klaver, Nørgård: »Skitser« og »9 studier« for klaver op. 25, Henn. Christiansen: Trio f.

fløjte, klarinet og horn op. 7. Medv.: Anker Blyme, Jørgen Fischer Larsen, Tage Scharff, Finn Hansen, Finn Savery, Ernst Hye-Knudsen og Børge Wagner, b) Nørholm: Sonate f. violin og klaver, op. 12, Borup-Jørgensen: Sonatina for 2 violiner op. 12, »Winterpieces« og 7 praeludier for klaver, Gudmundsen-Holmgreen: Strygekvartet nr. l op. 5.

Medv.: E. Sand Kjeldsen, Bengt Johnsson, Tutter Givskov, Mogens Ludolph, Mogens Bruun og Asger Lund Christiansen.

7) DUTs sæson sluttede den 22. maj med en koncert, som var et led i Den Danske Ballet- og Musik Festival. Koncerten, som var overordentlig velbesøgt, fandt sted på Statens Museum for Kunst, hvor følgende værker af unge danske komponister blev fremført: P. Gudmundsen-Holmgreen: strygekvartet, Bernh. Lewkovitch: Cantata sacra, P. Rovsing Olsen: 2 tyske sange, A. Borup-Jørgensen: violinduetter, Leif Thybo: Karin Boye-sange, Per Nørgård: strygekvartet. Medvirkende var Música vitalis-kvartetten, Eskild Rask Nielsen, Anker Blyme, Erik Thomsen, M. Steen Andreassen, Palle Nehammer, Poul Andersen, Palmer Traulsen og Grete Jespersen.

8) Ny musik i skolerne. I ønsket om at interessere de unge for deres egen tids musik, har DUT i sæsonen 1959-60 taget initiativet til at invitere de ældste elever fra en række skoler samt elever fra statsseminariet Emdrupborg til et par af selskabets koncerter med ny dansk musik. De opførte værker blev samtidig optaget på bånd og med komponisternes skriftlige kommentarer stillet til rådighed for skolernes sanglærere, der i en sangtime gav eleverne en yderligere indføring i værkerne. Den afsluttende begivenhed fandt sted i skolens aula, hvor de medvirkende kunstnere kom til stede og gentog værkerne og hvor komponisterne besvarede de spørgsmål, de unge stillede og hvor der udspandt sig en livlig diskussion.

I samarbejde med Københavns kommunale aftenskole afholdtes d. 2. april I960 koncert i Helligåndskirken for aftenskolens elever med følgende program: D. Buxtehude: Præludium og Fuga E-dur for orgel, Mogens Pedersen: Victimæ paschali laudes, påskesekvens for 6-st. kor, Carl Nielsen: Commotio for orgel, J. P. E. Hartmann: Quando corpus morietur, motet for 3 solost., bl. kor og strygere samt F. L. Æ. Kunzen: Opstandelsen, oratorium for soli, kor og orkester. Desuden var aftenskolen parthaver i koncerten d. 30. marts I960 med franske korværker på Thorvaldsens Museum. Vi retter en tak til Københavns magistrat for 5.400 kr. til disse formål og ligeledes en tak til aftenskolen, forstander Chr. Biilmann og lektor Karl Clausen for udmærket samarbejde ved tilrettelæggelsen af disse arrangementer.

Et statistisk resumé af koncerter og arrangementer i sæsonen 1959-60 viser en repræsentation af nyere dansk musik ved 18 komponister med 50 værker, heraf 20 uropførelser. 41 nyere udenlandske komponister fordeler sig med 50 værker, hvoraf l uropførelse og 29 førsteopførelser i Danmark. Besøget til vore koncerter har været udmærket, mange koncerter har været meget velbesøgte.

Fra den 10.-19- juni I960 fandt ISCMs 34. internationale musikfest sted i Köln. I sin egenskab af dansk sektion af ISCM indsendte DUT 6 værker til den internationale jury, som antog Bernhard Lewkovitch's Cantata sacra for tenor og 6 instrumenter til opførelse.

Næstformanden deltog som delegeret i møderne i Köln, ligesom formanden havde lejlighed til at deltage i et enkelt møde. Vi takker Undervisningsministeriet, Carlsbergs mindelegat for Brygger I. C.

Jacobsen og dir. Peter Heering for tilskud til dækning af udgifter, der var forbundet med at sende danske kunstnere til Köln og dermed sikre Lewkovitch's værk en autentisk udførelse, samt dansk repræsentation til delegeretmøderne.

På DUTs initiativ har en række unge komponister og teoretikere dannet en studiekreds over musikalsk avant-garde.

DUT har som sædvanlig været repræsenteret i musikrådet.

Det kgl. Teater har som hidtil stillet fribilletter til rådighed for vore medlemmer til opera- og balletforestillinger, hvortil der ikke har været udsolgt.

I sæson 1959-60 er der blevet udleveret billetter til 108 forestillinger.

Der har været en medlemsafgang på 51 og en tilgang på 53, således at medlemstallet for tiden er 442. DUT rundede som bekendt de 40 i den forløbne sæson, og det er naturligt, at der med selskabets høje alder følger afgang blandt vore ældre medlemmer. Til gengæld må vi glæde os over, at der ikke i mange år, jeg tror det drejer sig om 10 år, har været så stor tilgang af ny, overvejende unge medlemmer.

DUTs 40 års fødselsdag blev fejret med en reception, som fandt sted på Thorvaldsens Museum.

Dansk Musiktidsskrift fremkom med et referat efter begivenheden, så det må være nok herom. Dog vil jeg bringe en meget varm tak til direktør Schultz, Thorvaldsens Museum, som også ved denne lejlighed var os en god ven. DUTs koncertfond, som blev stiftet i anledning af fødselsdagen, har nu en kapital på 5.700 kr.

Dansk Musiktidsskrift er i den forløbne sæson udkommet med 8 numre, hvoraf de 4 er udsendt i Norge under titlen Nordisk Musikkultur, med Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist Forening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende organisationer, dog således at DUT har det fulde økonomiske ansvar for tidsskriftets drift.

Det er med januar I960 gået ind i sin 35. årgang.

Vi takker redaktørerne Sigurd Berg og Vagn Jensen for deres fortrinlige arbejde for bladet.

Vi takker Undervisningsministeriet for tilskud på 2.500 kr. til tidsskriftets drift. Der skal også ved denne lejlighed lyde en tak til Undervisningsministeriet og Den kulturelle Fonds bestyrelse for de ydede tilskud til selskabets drift; det er mig en glæde at kunne meddele, at Den kulturelle Fond i år ekstraordinært har tildelt DUT yderligere 2.000 kr.

Tak til KODA både for tilskud og for fordelagtige vilkår, der bydes os ved arrangementet af vore koncerter. Tak til Det kgl. Teater for vore medlemmers adgang til fribilletter. Til Danmarks radio for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver, til radioens musikafdeling og til musikchefen Vagn Kappel for hjælp og imødekommenhed.

Tak til Den Danske Ballet- og Musik Festival for godt samarbejde, det samme til Musikpædagogisk Forening, Gymnamusa og Musik og Ungdom.

Endelig en tak til Wîlh. Hansens Musik-Forlag og til vor fortræffelige revisor H. C. Steen Hansen for revision af regnskabet.

Og endelig en varm tak til vore kunstnere, som så fremragende har ydet en indsats for vor tids musik, og tak til alle, som på forskellig vis har hjulpet os med vore arrangementer, til Statens Museum for Kunst, direktør Rubow og inspektør Erik Fischer, til Thorvaldsens Museum, direktør Sigurd Schultz og Egmont-kollegiet og professor von Eyben.

Tak for godt samarbejde.

Referat af selskabets ordinære generalforsamling fremkommer i følgende nummer.