Musikkalender

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 07 - side 224-225

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Ny musik i radio

Hovedsagelig førstefremførelser. — Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. - (F) betyder foredrag, (U): uropførelse.

NOVEMBER
9. Kammermusik. Si1. S. Schultz: Divertimento for blæsertrio. - A. Etler: Sonate for obo, klarinet og bratsch.

10. Prokojievs klaversonater, I.

Torsdagskoncert. Bl. a. L. Thybo: Concerto for strygere (U).

Vor tids musik. A. Borup-Jørgensen: Musik for slaginstrumenter med bratsch (U). - Vereinsamt, for basstemme og klaver (U).

14. Prokofiev: 1. violinsonate.

16. Dansk klavermusik. P. Gudmund s en Holmgreen: Variationer (U). - T. Nielsen: Sonate.

Kammermusik. Bl. a. M. de Falla: Psyché. — W. Vogel: Deux sonets.

17. Århus byorkester. BL a. E. F. Bræm: Serenade.

18. Svensk musik. H. H aliñas: Sonate for bratsch og klaver.

21. Violin og klaver. F. Reizenste'm: Fantasía concertante. - P. Hmdemith: Meditation.

Ny musik. L. Nono: Incontri. - A. Webern: Fem orkesterstykker. - K. Stockhausen: Kontrapunkte. - P. Boulez: Le soleil des eaux. - H. Pousseur: Rimes (også TV).

23. Kammermusik. A. Honegger: 3 kontrapunkter. — B. Britten: Fantasi. - Sv. Larsen: Blæserkvartet.

26. Leonora Christina. Uddrag af 5"". Salomons opera.

27. Behov for sandhed og kontakt. Om ny svensk musik (F).

29. Orgelmusik. P. Müller: Toccata. W. Burkhard: Fantasi og koral. B. Britten: Præludium og fuga.

DECEMBER
1. Vor tids musik. R. Kelterborn: Canto appassionato. - D. Schönbach: Klaverkoncert.

2. Prokofievs klaversonater, II.

3. Orkestermusikerne og samtidens musik (F.) 6. Koncert. BL a. A. Schönberg: Klaverkoncert.

7. Odense byorkester. BL a. D. Sjostakoviij: 9. symfoni.

7. Vor tids musik. John Cage (F).

10. N. V. Bentzon: Suite op. 108.

11. Prokofievs klaversonater, III.

Ny norsk musik (F).

13. Ernst Krenek: Sange.

14. Violin og klaver. Bl. a. L. Boldemann: Sonate breve.

Århus byorkester. BL a. A. Schönberg: Fem orkesterstykker.

15. Torsdagskoncert. BL a. F. Martin: Koncert for syv træblæsere og orkester. A. Honegger: Rugby.

VOR TIDS MUSIK (10. november I960).

Axel Borup-Jørgensen er jo lidt af en énspænder, eller rettere er blevet det i dansk musik. I adskillige år har hans musik adskilt sig i betydelig grad fra den øvrige nye musik på disse kanter, og dette skyldes ikke et overvældende intimt kendskab til den mellemeuropæiske udvikling, men snarere et relativt tidligt opstået helt personligt behov for en udrensning af visse overleverede formler og en opstilling af nye. De to værker i udsendelsen (»Musik for slagtøj og bratsch«, 1955, og Nietzsche sangen »Vereinsamt«, 1959-60) giver et temmelig svagt indtryk af udviklingen, eftersom de fem år kun har betydet en sidste oprykning med rod af reminiscenser som f. eks. motorik, romantisk prægede, dynamiske stigninger, skalabevægelser (temmelig korte ganske vist) m. m. Allerede i 1955 var satsen fortrinsvis punktuel. Bestræbelserne har en udpræget lighed med Anton Weberns, idet begge søger en stærkt sammentrængt ekspressivitet (»et suk kan udtrykke en hel roman«), men det klingende resultat er imidlertid højst forskelligt. A. B.-J.'s klangverden leder snarere tanken hen på elektronmusik i sin ofte støjagtige karakter (3, 4, helt op til 7 små sekunder i samme leje eller lignende meget tætte akkorder), eller på den Darmstadtske avantgardemusik, men A. B.-J. har aldrig dyrket 12toneteknik, hvilket ville være en forudsætning for at hans musik skulle ligne denne skole (hvis nogle skulle finde denne form for lighed afgørende, vil de derfor blive skuffede).

Endvidere bemærker man i de to foreliggende værker en kredsen om relativt let genkendelige motiver, evt. gennemhullede ostinati, og gentagelse af kortere eller længere afsnit - altså en bøjning mod klassisk fornemmelse, som »Webernnachfolgen« tværtimod synes at ville undgå. Klanggentagelse (der jævnligt forekommer) kan nok virke som et ekko fra tonal følemåde, men må i disse værker langt snarere opfattes som udtryk for en bestemt fastholdt karakter, som i højere grad »psykisk« bestemt. Med en absolut intuitiv arkitektonisk formfornemmelse som fundament opstår her en musik, som på en ganske personlig vis smelter klassisk holdning sammen med nye musikalske landvindinger.

Om Nietzsche's digt siger komponisten, at det naturligvis først og fremmest er indholdet, men dertil også formen og ordklangen, som uddybes af indholdet, der har inspireret ham. Lyt f. eks. til sidste vers: »Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: bald wird es schneien, Weh dem, der keine Heimat hat!«. »Du Narr« springer fra vers til vers og rimes med »schnarr« eller »starr«. Jeg bringer her femte vers: »Flieg, Vogel, schnarr dein Lied im Wüsten-Vogel Ton, versteck, du Narr, dein blutend Herz in Eis und Hohn!«. Digtet har ialt seks vers, og da hvert vers i sig selv til en hvis grad er afrundet og pointeret, har komponisten ment det rigtigt at forme værket i seks afsnit.

Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Legatansögninger (November, se DM, nr. 5) DECEMBER Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Oberst, baron Gustav W ed ell-We d elisborgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jørgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel og disses enker). Kgl.

koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Inden 31/12: Emil Ban g s mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

— : Peter Fyhn's mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonomiske forvaltning. (Skema).

- : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse. Postfack 1527, Göteborg I.

- : Organist /. M. Z eis es legat (for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/ juli). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, Charlottenlund.

Runde fødselsdage (November, se DM, nr. 5) DECEMBER 5. Musikpædagog Harald Chántelo u, 60 år 12. Kontrabassist Ludvig Bramsen, 50 år 21. Pianisten og bratschisten Alfred Mardahl, 75 år 24. Musikdirigent Carl Simonsen, 70 år 31. Fhv. musikdirektør Georg Aiarquard, 90 år JANUAR 1961 6. Fhv. kgl. kapelmusikus Victor Gandrup, 70 år 11. Komponisten Georg Parler, 70 år 12. Sangpædagogen Hans T ør sie ff, 80 år — Kgl. kapelmusikus Børge Hansen, 50 år 14. Fhv. kgl. kapelmusikus, prof. Thorvald Nielsen, 70 år 1.6. Janitscharen Emil Ryming, 60 år 19. Organist Einar Engelbrecht, 60 år 25. Hofviolinistinde Gunna Breuning-Storm, 70 år — Komponisten, prof. Björn Hjelmborg, 50 år 27. Komponisten Amdi Riis, 50 år — Organist Kristian Mortensen, 70 år 29. Pianisten, prof. Axel Skjerne, Ohio, 70 år — Komponisten Erik Messell, 70 år FEBRUAR 5. Cellisten Edmund Fabild, 60 år 6. Violinisten Louis Preil, 60 år 9. Pianistinden Ena Schröder, 50 år 19. Musiker Christian Olsen, 80 år 20. Organist Rigmor T hor s und, 60 år 21.

Cellisten Erling Lo s e krau t, 60 år Bratschisten Gunnar Frederiksen, 60 år Dødsfald Musikforlægger Svend Wilh. Hansen, 25/8, 69 år Komponisten C.H.Debois, 31/8, 78 år Musiklærerinde Emilie Thomsen, 24/8 Pianistinden Eliza M. Herløv (anm. 6/9) Kapelmester Ivan G. Walter (anm. 6/9) Musiker Oskar Collins Pettiford (anm. 16/9) Musiklærerinde Edith M. Søndergaard (anm. 20/9) Cellist Axel Frederik Petersen, 28/9 Orgelbygger Sybrandt Zachariassen, 12/10, 60 år Musiker Johannes Andreasen, 12/10, 67 år Kapelmester Hans Madsen, 26/10, 76 år