Præsentation af tre internationale nyheder

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 07 - side 238-239

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Præsentation af

Tre internationale nyheder - to musiktidsskrifter og en kongresberetning

International Music Educator International Society for Music Education (ISME) har i april i år udsendt første nummer af sit længe proklamerede tidsskrift. Det er en naturlig sag, at musikopdragelsen må have sit internationale tidsskrift til at følge det verdensomspændende arbejde op, der gøres af organisationen ISME. »En sammenslutning som ISME,« siger ISMEs præsident Gerald Abraham, »kan ikke fungere effektivt uden et tidsskrift, gennem hvilket medlemmerne, som, skønt de er forenede i mål og idealer, dog er adskilt af afstande og sprog, - kan meddele synspunkter og øve kritik.« Det er planen, at International Music Educator skal udkomme to gange årligt. Alt læsestof bringes på engelsk, fransk og tysk.

Til orientering meddeles nedenstående oversigt over indholdet af nr. 1.

Musikpædagogiske artikler: Hans Mersmann: »Musikopdragelsen i dag«, Rudolf Schoch: »Ledetanker for musikopdragelsen i folkeskolen«, Thedore F. Normann: »Nødvendigheden af et forskningsarbejde på musikopdragelsens område«.

ISME-notits: »Før ISMEs kongres i Wien 1961«.

Præsentation af organisationer, der er medlemmer af ISME: 1) International forening af Dalcroze-rytmiklærere, 2) Nordisk Musikpædagogisk Union (skrevet af Bengt F ranzen, Stockholm) og 3) Jugoslaviens musikpædagogiske forening.

Hertil kommer et notestof om kurser, konferencer etc. af særlig interesse for musikpædagoger, samt anmeldelser af bøger med relation til musikpædagogik.

International Music Educator redigeres forbilledligt af ISMEs generalsekretær Egon Kraus. Fortsætter tidsskriftet som det er begyndt, vil det givetvis være til stor inspiration for musikpædagogerne verden over.

Man kan hente megen nyttig viden og orientering deri.

The World of Music Det internationale musikråd (IMC) og UNESCO er gået i samarbejde om udgivelsen af et internationalt musiktidsskrift med titlen The World of Music. Tidsskriftet har eksisteret i et par år, men har nu øjensynlig fundet sin form, hvad angår såvel indholdet som det ydre udstyr.

The World of Music har faste rubrikker: »Sæsonbegivenheder«, »Førsteopførelser/ Komponisterne og deres værker«, »Ungdomsforanstaltninger /Konkurrencer /Musikopdragelse«, »Nyudgivelser/Radioudsendelser/Optagelser på plade og på bånd«, »The World of Music anbefaler« (omtale af artikler i andre tidsskrifter) samt sædvanligvis et par større artikler af international interesse.

Tidsskriftet udkommer hveranden måned og har i sine tre første numre i I960 indeholdt artikler om »Betydningen af at bevare den folkemusikalske tradition i de orientalske lande« (Alain Danielou), »Komponisten i Pakistan foran nye problemer« (Z. A. Bokhari), »De komplette udgavers epoke« (Karl Vötterle), »Chopin og den polske musik« (Wilfred Brennecke), »Et skridt mod et generalregister over gammel musik - RISM« (Francois Lesure), »Udviklingen af de internationale festivals« (Franz Walter) samt »Tonekunstens Denkmäler-udgaver« (Friedrich Suck).

Alt læsestof i The World of Music gengives uforkortet på tre sprog, fransk, engelsk og tysk, således at en artikel først er trykt på sit originalsprog, dernæst med mindre typer på de to øvrige sprog.

Trods det, at musiklivet synes oversvømmet af musiktidsskrifter af næsten enhver art, er The World o f Music med sit udvalg af artikler om internationale musikproblemer og med sin specielle nyhedstjeneste en velkommen nyhed.

Abonnement på The World of Music koster årligt $ 1,50 (ca. 10 kr.) og kan tegnes gennem Mp Fs kontor.

Rapport om ISMEs internationale kongres i København 1958 Netop som det meddeles, at ISMEs 4. internationale kongres og generalforsamling vil finde sted i Wien næste sommer, er rapporten for den 3. kongres og generalforsamling i København 1958 udkommet på tryk.

Bogens hovedpart rummer et repræsentativt udvalg af de foredrag, der blev holdt på Polyteknisk Læreanstalt i hine snart længst forgangne dage, som dog bliver nærværende igen ved gennemlæsningen af den 183 sider omfattende publikation. Man må, med tanke på de praktiske og økonomiske vanskeligheder, der er forbundet med at udgive for eksempel en NMPU-kongresberetning, misunde ISME, at den har haft kræfter og midler til at samle stof og penge til en beretning af en kvalitet og en størrelse som den foreliggende. Kongressers fornemste opgave er vel at formidle udveksling af erfaringer, oplysninger og viden af interesse for alle inden for en fælles fagkreds. Hvordan gemmes det talte ord? Hvor mange til en kongres overkommer privat at referere foredrag på en notesblok? Stencilerede foredragsreferater har tendens til at blive gemt væk, hvorimod en bog finder vej til reolen, der til enhver tid er tilgængelig. Det er indlysende, at en kongres skal følges op af en kongresberetning.

Efter en indledning med alle åbningstalerne - man genlæser daværende NMPUpræsident Einar Norbys og undervisningsminister Jørgen Jørgensens velkomstord på de danskes vegne - følger gengivelsen af fire foredrag, som mange vil huske som hørende til kongressens betydeligste bidrag: Hobart Sommers »Music in General Education«, Marguerite H o od »Foundations Underlying a Balanced Program in Music Education«, Walter Wïora »Abendländische oder Universale Musiklehre« og Hans Mersmann »Methoden einer Werkbetrachtung Neuer Musik«.

Rapporterne om musikopdragelsen i de enkelte lande inkluderer fra Norden Sverige, Norge og Finland. Danmark er ikke repræsenteret med nogen samlet fremstilling af musikopdragelsens status, men af en række speciál artikl er: »Music in the Universities of the Scandinavian Countries« af prof.

dr. phil. Jens Peter Larsen, »The Training of the Professional Musician in Denmark« af prof. Finn Høffding samt »A few Facts about the Copenhagen Boy's Choir« af lektor Povl Fiedelius. Artiklerne i denne del af bogen rummer yderligere værdifulde bidrag rundt omkring fra om læreruddannelsen på universiteter og seminarier og om musikopdragelsen af børn og voksne på forskellige felter, samt en gengivelse af Jörn Thiels foredrag om de audio-visuelle hjælpemidler i musikundervisningen.

Bogen afsluttes med ISME-resolutionen, som vedtoges den sidste dag på kongressen.

De vigtigste punkter var aftrykt i »Musikpædagogen« i maj måned i fjor.

* Kongresberetningen koster kr. 12,- og kan af interesserede bestilles gennem Mp Fs kontor. Bestillinger bedes afgivet til kontoret inden 15. december.

International Music Educator og The World of Music er optaget i Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds. Se »Musikpædagogen« for oktober.
H.B.R.