uden titel

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 07 - side 230-230

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Det kgl. danske Musikkonservatorium's

kursus for ledere af amatørorkestre

Kursus arrangeres i samarbejde med Dansk Amatør-Orkesterforbund og Danske Amatør Symfoniorkestres Samvirke. Undervisningen omfatter slagteknik, instrumentation og instrumentkundskab samt hørelære, ialt 6 ugentlige timer. Der vil desuden blive givet kursusdeltagere adgang til som hospitanter at overvære undervisningen på konservatoriets dirigentkursus og orkesterskole samt ensembleøvelser og undervisningen i musikhistorie.

Optagelse på kursus, der vil ske efter forhandling med Dansk Amatør-Orkesterforbund og Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke, er betinget af, at aspiranten består en prøve i hørelære af samme omfang som den prøve, der kræves ved optagelse på konservatoriets hovedskole.

Kursus finder sted i månederne januar, februar og marts og betales med et gebyr på 100 kr.

Tilmeldelse må ske inden 1. december til DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM, H.C.Andersens Boulevard 36, V.