uden titel

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 07 - side 237-237

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Mp F indbyder fil f o tirsdagsmøder:

Medlemsmøde
Tirsdag den 15. november kl. 20
Musikkonservatoriet, H. C. Andersens Boulevard 36, værelse C2

ALEXANDER STOFFREGEN taler om
Synspunkter i klaverundervisningen
derunder om udgivertilføjelser vedrørende foredrag, fingersætning, pedalbrug o. lign.
om ny elev i den første undervisningstime
om nytten af at føre bog over arbejdet om metronombrug
om tempo giusto og tempo rubato

Medlemsmøde
Tirsdag den 22. november kl. 20
Studenterforeningen, H. C. Andersens Boulevard 6

HENRI POUSSEUR fortæller om
Den ny musiks betydning - med talrige demonstrationer

Foredraget holdes på letforståeligt tysk
Medlemsmødet afholdes i samarbejde med Studenterforeningen og DUT

Se artiklen om Henri Pousseur side 215 Adgang mod forevisning af medlemskort

Dagbladsannoncering igen To søndage ved sæsonbegyndelsen i dette efterår har der i fire store københavnermorgenblade været bragt fællesannoncer for Mp F-medlemmer. Ideen med fællesannoncen, som i denne form første gang blev prøvet i januar i år, har haft stigende tilslutning, og den sidste annonce har gjort sig pænt gældende i bladenes annoncespalter. Med voksende deltagerantal vokser også mulighederne for at forme annoncen.

To søndage, den 1. og den 8. januar 1961, indrykker Mp F annonce i Aktuelt, Berlingske Tidende, Dagens Nyheder og Politiken.
Annoncen skal fremtræde over 2 spalter i ramme med overskriften: Tag undervisning bos statsprøvede musikpædagoger.

I annoncen bringes derunder pædagogens fag, navn, adresse og telefonnummer. Som afslutning følger en henvisning til foreningens medlemsliste.

Pris for deltagelse i fællesannonceringen to søndage, hver gang i københavnske morgenblade i al t kr. 110-.

Medlemmer, der vil være med, bedes tilmelde sig kontoret inden 17. december.
BESTYRELSEN

Rubrikannonce i Dansk Musiktidsskrift
Under overskriften »Statsprøvede musikpædagoger«
Medlemmer af Musikpædagogisk Forening, er der en løbende annoncerubrik i Dansk Musiktidsskrift.

En annonce i standardstørrelse - se DM side 233 - koster som løbende annonce kr. 10,- pr. gang. Annoncer i dobbelt størrelse koster kr. 20,- pr. gang. Engangsannoncer i de samme størrelser koster henholdsvis kr. 12,- og kr. 24,- pr. gang.

Bestilling på rubrikannonce sker til DMs kontor, Hammerensgade 3, K, tlf Bven 726.