5. Kolonne på konservatoriet

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

5. kolonne på konservatoriet

Fra usædvanlig velunderrettet kilde har redaktøren modtaget følgende alarmerende depeche:

»Der er meget idé i at oprette en studiekreds for ny musik inden for konservatoriets mure; dette dristige og friske initiativ er taget af nogle studerende, der fandt det mildest talt utilfredsstillende, at Danmarks højeste læreanstalt for musik ikke gør mere for samtiden - eller rettere for de studerende - i retning af at bringe dem i intellektuel, s pillemos si g og følelsesmæssig kontakt med deres egen tid og dens musik, — som jo dog foreligger — og det i betydelige kvantiteter, og kvaliteter.

Disse dristige unge mænd. kan let jalde ned -fra den flyvende trapez. Der er jo nok at tage jat på, masser af problemer, arbejdsområder og maske modstand af forskellig art. DUT har derfor ment det passende at lade et medlemsskab med tilhorende tidsskrift tilflyde ethvert medlem af denne studiekreds. Og der vil blive mulighed j or at give jorhàndsorientering om koncerternes værker, savel som at de deltagende selv aktivt skal spille komponerende konservatorieungdoms forsøg, diskutere dem, måske selv forsøge sig o.s.v.

Perspektiver er der i sagen, også pudsige momenter: — at det overhovedet skal være nødvendigt! — Spændende bliver det i hvert fald. DUT tilsiger st&tte, onsker god vind - og håber på at forliset udebliver.« Kredse, der står konservatoriet mindre nær, har i sidste trykketime bragt i erfaring, at oprørsbevægelsen også er blevet mødt med sympati af statsskoleskibets leder, så det lader til, at alle kipper med piratflaget. Gruppen, der på skrivende tidspunkt omfatter over tres humble serviteurs, vil imidlertid nok bevare den spøgefulde navngivelse »5. kolonne«. At denne betegnelse så i sin oprindelse dækkede sabotører i reaktionens ærinde, nænner man næsten ikke at minde om. Derimod kan der vel lige blive plads til at gøre opmærksom på, at Stockholm modsat nu København oplever stiftelsen af et tredje musikalsk selskab, der i programmatisk modsætning til brødremenighedernes ensidige dyrkelse af fortidens, respektive fremtidens tonekunst, har taget det tankevækkende navn af »Samtida musik«...