Musikkalender

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 01 - side 11-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

DUTs koncerter

FEBRUAR
15. Dansk-Hollandsk Den danske Kammerkvartet spiller værker af Fl. Wen, Jan Massens, Hugo Godron og Jørgen Fischer Larsen.
Hirschsprungske Samling kl. 20

18. Gymnamusa Den ny danske kvartet spiller Hayan op. 64,6, N. V'. Bentzon nr. 6 og Beethoven op.135 (F).
Odd felloiv palæets mindre sal kl. 16 Louisiana. Koncerten aflyst, idet den planlagte hollandske udstilling er udsat.

19- International ny musik VIII Den hollandske pianist Ton van der Hartsuiken spiller Beño, Castiglione, Bo Nilsson, Peter Schatt og Webern.
Statens Museum for Kunst kl. 14

20. ARTE-symfonikoncert Mod forevisning af medlemskort kan DUTs medlemmer få billet til halv pris (d.v.s. kr. 3,-) til koncerten i Odd Fellow palæets store sal kl. 20 (henvendelse til Wilhelm Hansens billetsalg), hvor Tivolis Koncertsals Orkester spiller under ledelse af Lavard Friisholm og med Elisabeth Sigurdsson som solist (klaver og clarinet). Program: Beethoven: B-dur klaverkoncert, Haydn: Symfoni nr. 104, D-dur, Mozart: Clarinetkoncert, A-dur.

Ny musik i radio

Hovedsagelig førstefremførelser. — Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. - (F) betyder foredrag, (U): uropførelse.

FEBRUAR
7. Fløjte og klaver. F. Martin: Ballade H. Genzmer: Sonate.

8. Kammermusik. Blæserkvintetter af H. C.

v. Praag og N. V. Bentzon.

9. Klaversoli. P. Rovsing Olsen: 2. Sonate.

Vor tids musik. K. Penderecki: Anaklasis - B. Nilsson: Scene I.

11. O. Messiaen: La Nativité du Seigneur.

Prokofievs klaversonater. 7.

12. V. Holmboe: Tropos.

13. Det kgl. Kapel. W.Egk: Quattro canzoni.

21. Klaversoli. J.Absil: Trois pièces.

22. Dansk musik. K. Senstius: 1. symfoni.

23. Vor tids musik. L. Beño: Quaderni Perspectives.

Torsdagskoncert. A. Roussel: Klaverkoncert. - A. Wolff: Divertissement.

25. Prokofievs klaversonater. 8.

Ny dansk musik. P, Rovsïng Olsen: Elegi (U), A. Borup-]orgensen: Sommasuite (U) - /. Nielsen: Chaconne (U).

MARTS 1. Dansk kammermusik. 1. Nørholm: Sonate f. vi. og p. - A. Borup-Jørgensen: Sonatine f. 2 vi. - Winterpieces - 7 præludier f. p.

6. Erland v. Koch: Oxberg-variationer.

9. Vor tids musik. B. Maderna: Continuo N. Castiglioni: Tropi - A. Boucourechliev: Texte.

Musikpædagogisk forårsstævne Danmarks Hørelærejorening indbyder i-dagene den 28.-30. april (St. bededags ferien) til et musikpædagogisk stævne på husmandsskolen i St. Kastrup ved Ålborg.

Stævneprogrammet omfatter rytmik, blokfløjte, hørelære, musikkundskab, musikopdragelse af småbørn m. m., desuden forskellige foredrag, demonstration af nyere undervisningsmateriale samt udførelse af viderekomne Orff-kompositioner ved alle deltagerne.

Detaljeret program fremkommer senere. Af kursusledere kan nævnes mag. art. Gunnar Heerup, seminarielektor Ravn Jensen, musikpædagogerne Klart Fredborg og Gerda von Büloiv, mag. art. Helga Christensen og komponist P. Rovsing Olsen (foredrag).

Kontingent for stævnet: Medlemmer af Danmarks Hørelæreforening, Dansk Sang samt Nordjydsk Sang- og Musiklærerkreds .. kr. 40,Ikke-medlemmer ........................ - 55,Læreseminarie-, børnehaveseminariesamt universitetsstuderende ....... - 25,Ophold på husmandsskolen ca. kr. 45,pr. person.

Nærmere oplysninger: Telefon Eva 947 (kl. 9-10) og BElla 8876 (kl. 18-19).

Jubilæum Violinbygger Svend Jensen kunne den 1. februar fejre 40-årsdagen for sin ansættelse hos Emil Hjorth & Sønner. Svend Jensen er en betroet og meget påskønnet medarbejder i det gamle violinfirma og kendt af dets mange kunder landet over.

Runde fødselsdage (Februar, se DM nr. 7, I960) MARTS 2. Komponisten B. Bohling Petersen, 50 år - Kontrabassisten Aksel Basse, 70 år 7. Organist Leo Rechnagel, 70 år 13. Violinpædagogen, direktør Martin Andersen, 75 år 14. Fhv. dirigent ved livgarden T h. Dyr in g, 80 år 17. Violinistinden Gudrun Venge, 50 år 18. Organist Gudmund Ehnquisi, 75 år 21. Komponisten og cellisten Herman Sandby, 80 år 29. .Koncertsanger Krfg» Hedemann, 60 år APRIL 3. Kammersanger Paul Hansen, 75 år 6. Koncertsangerinde Helga Weeke, 70 år - Musikforfatteren, bibliotekar Erling Winkel, 50 år 18. Organist Georg Krarup, 60 år 23. Stabstambour Leo Sevel, 60 år 29. Organist Valdemar Hansen, 70 år Dødsfald Musikdirektør Ditlev Rasmussen, Åstrup, 10/11 Pianistinde Norma Rhodin (anm. 11/11) Visesangerinde Stella Kjærulff, 12/11, 72 år Sangerinden Anna I. E. Munk (anm. 15/11) Pianisten Kai v. Müllen, 19/11, 80 år Violinisten Niels Borre, 20/11, 62 år Musiker Giuseppe Insacca (anm. 28/11) Pianistinde Ragna Gazzini, 26/11 Musiker Poul P. Elmgaard (anm. 3/12) Stemmepædagogen Edith Norrie, 8/12, 71 år Pianistinde Ella A. M. Madsen (anm. 14/12) Musiker Valde?nar Sejer Pedersen, 23/12 Operasanger Lars Boe, 28/12 Musiklærerinde Anna C. H. Wall in (anm. 5/1) Fhv. syngemester Ferä. Hemme, 12/1, 89 år Violinistinde Lilli Gade, 21/1, 72 år Kapelmester Georg Marquard, 21/1, 91 år Kapelmester S candió Tognarelli, 22/1 Legatansögninger FEBRUAR (Tilføjelser til listen i DM nr. 8, I960) Inden 28/2: Th. Alfr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Kronprinsessegade 30, Kbh. K. (Skema).

MARTS Inden 6/3: Fondet for Dansk-norsk samarbejde (studieophold i Norge samt på Schaffergården, også for danske). Schaffergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

Inden 11/3: Den franske stats stipendier (for studerende under 30 år). Institut français, Rosenvængets allé 38, Kbh. Ø. (Skema).

Inden 15/3: C. W. Strandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). Lrs. Kühn, GI. Torv 6, Kbh. K.

- : Dansk-Islandsk Forbundsfond (for islandske musikstuderende). Christiansgade 12, Kbh. K.

(Skema).

Inden 15/3: Undervisningsministeriets forarsunderstottelser. - Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 19/3: Unge mænds og kvinders Jiddannelseshjeelp. Lrs. Johanne Hansen, Nicolaj Plads 26a, Kbh. K.

Inden 31/3: Marie lllums legat (for kvinder).

Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Den kulturelle fond. (Ikke enkeltpersoner).

Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

- : Det Munthe-Brun'ske legat. (For blæsere i Det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

APRIL Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valde?7iar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, Kbh. K. (Skema).

- : Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer. - Ansøgning til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

- : Gudda Behrends legat. (For trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

- : Emma Bærentzens legat. Ors. J. H. Berner, Amaliegade 4, Kbh. K. (Skema).

- : Musikpædagog Augusta Jürgensens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, Kbh. K. (Skema).

- : Glashandler Johan Franz Ronges fond. Ors.

v. Prangen, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 25/4: Nicolai Lachmann og hustrus legat.

(Mænd og kvinder 15-30 år). Ny Vestergade 13, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond. (For trængende medlemmer). Grundtvigsv. 34, Kbh. V.

- : Johan Hannover-Cohns mindelegat. (For medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— : Institutionell San Cataldo. (For komponister.

Ophold i aug.-sept). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, Charlottenlund.

— : Musikerforeningen i Kobenhavn s pensionsfond.

(For medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K.

(Skema).

MAJ Inden 15/5: Arthur og Ellen Ander s sons legat. Hrs.

Franz Bülow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Minna. Kobkes legat (for musiklærerinder, ugifte, enker el. fraskilte døtre af kongelige embedsmænd) . Kontorchef A. Falk-Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh. F. (Skema). - Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

Nyt fra forlagene Kammermusik KABALEVSKY: Four Rondos, piano solo (B&H) LEES: Cyprian Songs, baryton og klaver (B&H) LUNDEN: 5 Rondino, for træblæsere (NM,S) WIETH-KNUDSEN: Aarstiderne, 12 sange for sopran ell. baryton m. klaver (SM) YSAYE: Paganini Variations op. posth., violin og klaver (B&H) Korkompositioner Korblade for bl. kor af SVEN-ERIC JOHANSSON, TORSTEN NILSSON og OLLE NILSSON (NM,S) NYSTROEM: 3 havsvisioner f. bl. kor (NM,S) Korkompositioner fra Boosey & Hawkes, serien C.C.S. nr. 51-54 (B&H) DAS CHORWERK, 71 (Koler: 3 Deutsche Psalmen) 76 (Mouton: 5 Motetten) (MV) Litteratur BUSCHKÖTTER: Handbuch der internationalen Konzertliteratur (WDG) JACOBSEN/KAPPEL/DIRCKINCK-HOLMFELD: Musikkens Mestre, udenlandske Komponister I og II, 2. udg. (JG) Orkestermusik WALTON: Symphony no. 2 (OUP) SCHÖNBERG, S. G.: Un po' ostinato. Serien Skolorkestern nr. 34 (NM,S) Diverse KERNLIEDERBUCH, Das singende Jahr, udg.

G. Wolters (MV) JEANDIN: Le Conservatoire de Musique de Genève, 1935-1960 AARON COPLAND, A Complete Catalogue of his Works (B&H) * B&H: Boosey & Hawkes, London JG: Jul. Gjellerup, København WDG: Walter De Gruyter, Berlin MV: Möseler Verlag, Wolfenbüttel NM,S: Nordiska Musikforlaget, Stockholm OUP: Oxford University Press, London SM: Skandinavisk Musikforlag, København Foreningerne Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 1515,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

Ændringer i lovene for DUT § 4 får følgende ordlyd: »Indmeldelser og udmeldelser har gyldighed fra d.

1. juli. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til selskabets kontor inden d. 15. juni for at være gyldig fra den følgende 1. juli.« § 5 får følgende ordlyd: »Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling. Det opkræves forud enten samlet, eller, såfremt det pågældende medlem ønsker det, i 2 rater pr. 1. sept, og 1. januar. Bestyrelsen kan bevilge medlemmer inden for samme husstand reduktion af kontingentet.« § 7, 1. pkt. ændres til: »Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for tidsrummet 15. august—30. september.« § 8 får følgende ordlyd: »Regnskabet for det afsluttede regnskabsår, der løber fra 1. juli til 30. juni, fremlægges til gennemsyn på selskabets kontor samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.« § 10, stk. l, 2. pkt. ændres til: »Den indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.« § 11 får følgende ordlyd: »Forslag - herunder også forslag til valg af bestyrelse og suppleanter — som ønskes sat under behandling og afstemning på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen inden 15. juli det pågældende år.« § 12 får følgende ordlyd: »Alle generalforsamlinger ledes af selskabets juridiske konsulent eller i hans eventuelle forfald af en af ham udpeget jurist. Dirigentens underskrift i protokollen afgiver fuldt bevis for det på generalforsamlingen passerede.« § 13, 1. og 2. pkt. ændres til: »Generalforsamlingsbeslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

Til lovændringer kræves dog, at to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, j f r. § 18.« § 14: »(jfr. dog § 10)« udgår.

§ 17, 1. pkt. ændres til: »Til at censurere indsendte værker samt til at bistå bestyrelsen ved udvalg af andre kompositioner, der påtænkes opført ved selskabets koncerter, nedsætter bestyrelsen et udvalg på 3 medlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af bestyrelsen.« Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling d. 30/9 I960 og på den ekstraordinære generalforsamling d. 21/11 1960.

Steffen Heering, dirigent.

Årgang 36/1961, nr. 01