uden titel

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 01 - side 15-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Dansk Musiktidsskrift 35. ÅRGANG
Nordisk Musikkultur 9. ÅRGANG

REDAKTION
Danmark
Sigurd Berg Vagn Jensen

Norge
Conrad Baden Nicolai Dirdal Hampus Huldt-Nystrøm

Wilhelm Hansen Musikforlag København 1960

Indhold
MOGENS ANDERSEN: Ny musik i radio ............ 17, 71, 98, 143, 169, 209, 224, 266
- : Henri Pousseur ................................................................................... 98, 215
- : Gunnar Berg .......................................................................................... 143
HERLUF AURVIG: Holger Lund Christiansen in memoriam ................................. 73
JÜRGEN BALZER: Grammofon ......................................................... 13, 145, 59
- : Er vi bagefter? ........................................................................................ 81 - : Nyt lys over Purcell ................................................................................. 100
- : Aniara - epos og drama ............................................................................ 121
- : Den stereofoniske »Aïda« .......................................................................... 59
- : Litteratur .......................................................................................... 67, 100
GOTTFRIED BENN: Chopin (oversat af Thorkild Bjørn vig) ............................... 41
JOHAN BENTZON: Lydkunst som fag ved konservatoriet? .................................. 131
- : Det store skisma..................................................................................... 221
NIELS VIGGO BENTZON: Mutationer ............................................................ 141
[THORKILD BJØRNVIG]: Oversættelse af Gottfried Benns digt »Chopin« ............ 41
SIGURD BERG: Musikkalender ............................ 27, 69, 98,131, 169, 203, 224, 259
- : Danske uropførelser ............................................. I960, I ... 207, 1958/59 ... 73
AXEL BORUP-JØRGENSEN: Webern og Nono ................................................ 214
AMALIE CHRISTIE: Det lyttende barn - Notene ................................................ 55
- : Om kunst og ukultur ............................................................................... 125
- : Eleven mellom barn og voksen .................................................................. 189
KAI CHYDENIUS: Konservatoriemusikfesten .................................................... 134
NICOLAI DIRDAL: Litteratur ........................................................................ 149
- : Norske urframføringer .............................................................................. 136
- : Den 6. NMPU-kongres .............................................................................. 256
DØDSFALD ............................................................... 28, 104, 152, 169, 176, 225
MARY BARRATT DUE: Pedagogiske tanker om musikkens oppdragende virkning ... 43
PREBEN FAHNØE: Kontrabassen og basspillet ................................................. 184
SVEND CHRISTIAN FELUMB: Unge toner i Salzburg ....................................... l
- : Tivoli - og den nye danske musik - (Se også s. 263) ....................................... 131
- : Den nye musik - og Tivoli ........................................................................ 165
POVL FLEDELIUS: Musikalier........................................................................ 21
ALLAN FRIDERICIA: Birger Bartholin ............................................................ 137
NIELS FRIIS: Tøvede Buxtehude? ................................................................... 201
LAVARD FRIISHOLM: Ved Launy Grøndahls død ............................................. 73
HENRIK GLAHN: Litteratur ......................................................................... 173
JØRGEN GLODE: Musikalier ........................................................................ 21
SIMON GRABOWSKY: »Hoffmanns eventyr« i Stockholm ................................. 99
- : Operaen i Stockholm ................................................................................. 47
GRAMMOFON ....................................................... 13, 63, 93, 145, 171, 227, 267
PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN: Vor tids musik (Axel Borup-Jørgensen) ... 224
OLAV GURVIN: Innledning til diskusjon om to problemer i nyeste musikk ............ 241
ANNE HAMBRO: Konservatoriemusikfesten ...................................................... 134
POVL HAMBURGER: Den »sande« César Franck .............................................. 4
JOHANNES HOHLENBERG: Om den IX symfoni ........................................... 115
VAGN HOLMBOE: Når komponister snakker (International kongres i Canada) ......... 195
ULLA HØJBY: Uortodokse tanker om sangundervisning ....................................... 259
VAGN JENSEN: A propos »Moses og Aron« .................................................... 19
Foran et generalprogram ........................................................................... 157
Avantgarde i November ........................................................................... 213
International ny musik .............................................................................. 69
Ungt koncertinitiativ i København ............................................................... 75
BENGT JOHNSSON: Musikalier ............................................................... 21, 230
Grammofon ....................................................................................... 63, 171
Chopin og Danmark ................................................................................. 33
LEIF KAYSER: 3- symfoni ............................................................................. 141
BJARNE KORTSEN: Hva vet utlandet om norsk musikk .................................... 109
BJARNE KORTSEN: Verdensmusikfesten i Köln ...................................?............ 203
- : Ny musikk i Darmstadt I960 ..................................................................... 204
LEGATER ......................................................................... 27, 104, 176, 225, 265
GUSTAV LEHRMANN: Hvad ved udlandet om skandinavisk musik? ..................... 206
BERNHARD LEWKOVITCH: Musikalier ......................................................... 21
- : Stravinskij igen ....................................................................................... 242
LITTERATUR ............................................................ 67, 100, 149, 173, 229, 270
JAN MAEGAARD: Litteratur ......................................................................... 173
- : Musikalier ............................................................................................. 175
- : Fire gange Stockhausen .............................................................................. 217
- : Schönberg-Berg-Webern ........................................................................... 75
KJELD MARDAHL: Musikalier ...................................................................... 230
ARNE MELLNÄS: Tonsättare på vag ............................................................... 133
MUSIKALIER ..................................................................... 21, 102, 151, 175, 272
MUSIKKALENDER ........................................... 27, 69, 98, 131, 169, 203, 230, 259
MUSIKPÆDAGOGEN - Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening - 15. arg. 1960
Redaktør: Henning Bro Rasmussen Nr. l udgivet særskilt Nr. 2-9 indgår i Dansk Musiktidsskrift ......... s. 29, 77, 105, 153, 177, 211, 237, 277 Se indholdsfortegnelsen s. 27 / DM l, 1961
GRETE MYHREGAARD: Nyt fra forlagene ........................... 66, 102, 169, 209, 264
ROBERT NAUR: Grammofon ........................................................................ 93
HELMER NØRGAARD: Tidehverv (om ISCM-festen i Köln) - (Se også s. 3) ......... 158
- : Tidehverv og skisma - (Se også s. 221) ......................................................... 262
- : Jazz og europæisk tradition ........................................................................ 249
PER NØRGÅRD: Konservatorium-konservatisme ................................................ 89
- : Udenlandske musiktidsskrifter ............................................................... 72, 102
- : Westergaards »L'homme armé« .................................................................. 145
- : Boulez' »Soleil des Eaux« ........................................................................... 219
- : Rovsing Olsens »Alapa-Tarana« .................................................................. 71
IB NØRHOLM: Nordisk konservatoriemusikfest ................................................. 19
- : Tivoli - og den nye danske musik ............................................................... 131
- : Replik (til Sv. Chr. Felumb)...................................................................... 167
NY MUSIK I RADIO ........................................ 17, 71, 98, 143, 169, 209, 224, 266
POUL ROVSING OLSEN: Litteratur ............................................................... 173
- : Spredte rejseminder (græsk musik) ............................................................. 69
IRENE OSIANDER: Musikalier ...................................................................... 151
L. PATAKI: Den nye musik i Israel .................................................................. 87
KR. WEINHOLT PETERSEN: Musikalier ......................................................... 21
JØRGEN PETERSEN: Pladerepertoiret ............................................. 13, 62, 93, 145
JØRGEN PLAETNER: Det første famlende skridt .............................................. 161
FRED K. PRIBERG: Nordiske musikdage I960 - (Se også s. 99) ........................... 181
ANDERS RACHLEW: Edwin Fischer - kunstneren og mennesket ........................... 111
HENNING BRO RASMUSSEN: Pædagogiske plader til musikundervisningen ......... 9
- : Musikalier ........................................................................................ 21, 175
- : Grammofon ............................................................................................ 63
HERBERT ROSENBERG: Litteratur ................................................................ 229
RUNDE FØDSELSDAGE ............................................................ 28, 104, 176, 225
GERHARD SCHEPELERN: Grammofon ................................. 63, 145, 171, 227, 267
ARMIN SCHIBLER: Ny musik på vore konservatorier .......................................... 164
JYTTE GORKI SCHMIDT: Guitarens renæssance og dekadence ........................... 127
- : Musikalier ............................................................................................. 151
LISELOTTE SELBIGER: Lidt om clavichordet ................................................... 250
KAI SENSTIUS: Nogle bemærkninger til den stående kulturdebat ........................... 261
OVE KR. SUNDBERG: Litteratur .................................................................. 67
- : Musikalier ............................................................................................. 272
ULRICH TEUBER: Ved et 10-års jubilæum (Kirkemusikkredsen) ........................... 192
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB ............... 3, 20, 68, 88, 148, 152, 157, 176
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB: Årsberetning s. 204, 231, generalfors. 266, 275
UROPFØRELSER: Danske ........................................................................ 73, 207
- : Norske ................................................................................................. 136
BO WALLNER: Kammarmusikalisk sammanfattning (Hild. Rosenbergs str4tetter 7-12) 82
HENNING WELLEJUS: Kunst - kunstigt......................................................... 135
ERLING WINKEL: Engelsk sangdyrkelse og danske eventyr ................................. 199
HANS BORRE ORBÆK: Musikkhistorie og musikkopdragelse ............................... 244
Grammofon
BARTÓK: Hertug Blåskægs Borg ............... 171
MUSIKKUNDE IN BEISPIELEN ............... 9
BRAHMS: Akademisk Festouverture - Tragisk MÅNEDENS REPERTOIRE ...... 13, 62, 97, 147
Ouverture - St. Antoni Variationer ....... 95
PERGOLESI: Salve Regina og Stabat Mater ... 64 BRITTEN: Peter Grimes ......................... 93
PUCCINI: Bohème ................................. 65
CHOPIN: Sonate nr. 3 - Andante spianato - - : Gianni Schicchi ................................ 96
Grande Polonaise - Prélude nr. 25 ....... 171
- : Manon Lescaut ................................. 145
- : 14 valse .......................................... 171
- : Tosca ............................................. 171
DEBUSSY: Trois Nocturnes - La Mer ......... 95
- : Pigen fra Vesten ............................... 269
GOUNOD: Faust .................................... 95
RAVEL: Klaverkoncert i G-dur .................. 145
HOLMBOE: Strygekvartet nr. 4 .................. 93
SCHUBERT: Symfoni nr. 9, C-dur ............. 267
HÄNDEL: Water Music ........................... 15
SJOSTAKOVITJ: Klaverkoncert nr. 2 ......... 145
KOPPEL: Cello-sonate ............................. 93
STRAVINSKIJ: Le Sacre du Printemps - Suite LISZT: Totentanz-Malediction - Trauergondol af Ildfuglen ..................................... 172 1 - Czardas macabre - Unstern - Mefisto-
VERDI: Aida ........................................ 59 walzer ............................................. 63 -: Rigoletto ........................................ 229 LOUISIANA's LP-indspilninger .................. 93 - : La Traviata ..................................... 269 MAHLER: Das Lied von der Erde ............... 227 VIVALDI: 4 fløjtekoncerter ...................... 17 MOZART: Don Giovanni ................... 63, 227 WAGNER: Den flyvende Hollænder .......... 267 - : Klaverkoncerter nr. 11 og 14 ............... 172 WEBER: Jægerbruden .............................. 267 Litteratur ECKHOFF: Sang fra bladet ...................... 150 RÜSSEL: Harpsichord and Clavichord ......... 173 GAUKSTAD: Register over trykte norske kor- SCHEPELERN & BRODIN: Koncert Håndkomposisjoner .................................. 150 bogen, III ....................................... 149 HANSEN: Noget om musik ..................... 229 SCHIØRRING: Musikkens veje .................. 270 HERNES: O. A. Lindeman og hans tid ......... 67 TIDSSKRIFTSLÆSEKREDS ...................... 212 HOLST: Henry Purcell ............................ 100 UDENLANDSKE MUSIKTIDSSKRIFTER 72, 102 HURUM: I Edvard Griegs verden ............... 67 UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR FOLINTERNATIONAL MUSIC EDUCATOR .... 238 KESKOLEN .................................... 178 KUNST: Ethnomusicology ........................ 173 VALLAS: La véritable histoire de César Franck 4 MUSIKKUNDE IN BEISPIELEN: Kommen- VLAD: Stravinskij ................................. 242 tarhæfte .......................................... 13 THE WORLD OF MUSIC ...................... 238 NYT FRA FORLAGENE: Litteratur ...... 66, WÖRNER: Gotteswort und Magie. »Moses und 102, 149, 169, 209, 265 Aron« von Schönberg ......................... 174 Musikalier AXÊN & LUNDEN: Stråkverken II ............ 21 KAYSER: Duetter for blokfløjtekor. - 19 sange JOH. CHR. BACH: Sinfonie D-dur, Ouverture for tre blokfløjter .............................. 25 til Temistocle .................................. 21 v. KOCH: Korstykker .............................. 22 - : Sei duettini italiani ............................ 21 KORMUSIK fra Gehrman ........................ 22 BERGESE: Gesungen, gespielt ................... 21 KRENEK: Fünf Lieder op. 82 ................... 27 BRITTEN: A Boy Was Born ..................... 23 MARTENS: Das menuet ........................... 102 CHARPENTIER: Messe de Minuit ............. 21 MILHAUD: Poèmes de Jorge Guillen ......... 26 BERNH. CHRISTENSEN: Prinsessen, der ikke MIROVITCH: Introduction to thé study of Bach 26 kunne le .......................................... 23 MUSIKALISCHE FORMEN IN HISTORIDEBOIS: 40 sange .................................. 175 SCHEN REIHEN ........................ 102, 103 ELBIRK: Let og muntert for blandet kor ...... 23 MÜNNICH: Die suite ............................ 103 HAHN: Korstykker ................................. 22 MØLLER & ASTRUP: Moderne saxofonskole . 151 HAYDN: Sinfonía nr. 58 og 65. - Missa brevis 23 TAGE NIELSEN, ROSENKILDE LARSEN & M. HAYDN: Fløjtekoncert ........................ 230 VIGAND NIELSEN: Den lille gitarskole. 151 HELLDÊN: La pioggia ............................ 22 NYT FRA FORLAGENE: Musikalier ...... 66, P. HOLM: Stormgademusik 1951 ............... 24 102, 149, 169, 209, 264 HULAAS, NORDAL & STORDAL: Folkesko- NØRGÅRD: Trio op. 15 ......................... 230 lens sangbok, I-II .............................. 272 SPARRE OLSEN: Korstykker ..................... 22 HANDEL: Sonate C-dur f. altblokfl., gitar og RAWSTHORNE: Concerto nr. 2 for violin og viola da gamba ................................. 230 orkester .......................................... 27 SOMMERFELDT JACOBSEN: Småskolens -: Light Music for Strings ...................... 27 sangbok .......................................... 72 - : Overture Hallé ................................. 27 JOLIVET: Serenade pour deux guitares ....... 24 SCHENELL: Delbovalsen ......................... 22 - : Messe ............................................. 24 WEIS: Fantasia seria (str.kvartet) ............... 175 KARKOFF: Korstykker ............................ 22 WENNERBERG: Lover Gud ..................... 22 Tryk: UNIVERSAL TRYKKERIET - Reproduktion: ILLU-GRAFIA

Årgang 36/1961, nr. 01