Musikkalender

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 03 - side 129-132

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

• MUSIKKALENDER •

Ny musik i radio Hovedsagelig førstefremførelser. - Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. - (F) betyder foredrag, (U): uropførelse.

MAJ
4. Vor tids musik. Klaverværker af R. Taylor, E. Brou'n og L. Kirchner.

6. André ] oliv et: 2. symfoni.

8. Jan Maegaard: Blæserkvintet.

9- E. Hagerup Bull: Duo for violin og klaver.

13. Harpesoli af L. v. Delden, M. Mits jed jelo v og E]vm Andersen.

17. Koncert. H. W. Henze: Rosa Silber A. Katjaturian: Cellokoncert.

18. Vor tids musik. E. Várese: Hyperprisme - L. Beño: Serenata I - H.W. Henze: Concerto per il Marigny.

19. Norsk kammermusik. F. Valen: 2. strygekvartet.

26. Ny dansk musik. V. Holmboe: Monolit - P. N or går d: Triptychon.

27. Radiokoret. Ernst Pepping.

Ny dansk musik. A. Borup-] or gensen: Somma-suite. - F. Syberg: Symfoni.

31. Vor tids musik. P. Boulez: Le marteau sans maître.

JUNI

3. Ny musik. P. Boulez: Soleil des eaux H. Pousseur: Rimes.

• ISCM-festén i Wien Som tidligere meddelt afholder ISCM sin 35. verdensmusikfest i Wien i perioden 11.-20. juni 1961. Programmerne, der indgår i Wiener Festwochen's almindelige, men ikke uinteressante koncertrække (27. maj-25. juni), foreligger nu som følger: 11. juni. Eroffnungskonzert ANTON WEBERN: Augenlichtkantate op. 26 JOHANN SEBASTIAN BACH: Motetten ANTON WEBERN: Kantate op. 29 Zwei Lieder op. 19 JOH. SEBASTIAN BACH/ANTON WEBERN: Fuge ANTON WEBERN: Kantate op. 31.

12. juni. Sonderkonzert KURT WEILL: »Das kleine Mahagonny« SERGE PROKOFIEFF: Violinkonzert op. 63 WOLFGANG AMADEUS MOZART: Violinkonzert KV 216 KURT WEILL: »Die sieben Todsünden«.

13. juni. 1. Orchesterkonzert JACQUES WILDBERGER: Musik für 22 Solostreicher VACLAV DOBIÁŠ: Sonate für Klavier, Streichorchester, Bläserquintett und Pauken MICAEL GIELEN: Variationen für 40 Instrumente EDGAR VÁRESE: Arcana.

15. juni. 1. kammerkonzert WINFRIED ZILLIG: Vier a cappella-Chöre nach Texten von Bert Brecht VITTORIO FELLEGARA: Serenata für neun Instrumente KRZYSTOF PENDERECKI: Dimensionen der Zeit der Stille FJÖLNIR STEFFANSON: Drei Gesänge HARRISON BIRTWISTLE: Monody fór Corpus Christi SALVADORE MARTIRANO: O that Shakespearean rag.

16. juni. Sonderkonzert ARNOLD SCHÖNBERG: »Die Jakobsleiter« ( Welturaufführung).

17. juni. 2. kammerkonzert BJÖRN WILHO HALLBERG: Felder KEIJIRO SATO: »Calligraphie« für Klavier MEL POWELL: »Haiku settings« für Gesang und Klavier SHIN-ICHI MATSUSHITA: »Canzone da sonare I« für Klavier und Schlagzeug FRIEDRICH CERHA: »Relazioni fragili« für Cembalo und Kammerorchester EGISTO MACHI: »Composizione 3«, Studie für 12 Instrumente.

18. juni. Sonderkonzert ANTON WEBERN: Passacaglia Variationen für Orchester 6 Stücke für Orchester RICHARD STRAUSS: Metamorphosen JOSEF TAL: Klavierkonzert GOTTFRIED VON EINEM: »Von der Liebe«, Phantasie über ein lyrisches Sujet für Gesang und Orchester, op. 30.

19. juni. 2. Orchesterkonzert MATHYAS SEIBER: Tre pezzi für Violoncello und Orchester BOGUSLAW SCHÄFFER: Monosonata per archi FRANCO DONATONI: Strophes per orchestra ROMAN HAUBENSTOCK-RAMATI: Sequenzen OLIVIER MESSIAEN: Chronochromie.

20. juni. Sonderkonzert (zum Abschluss) BÊLA BARTOK: Deux Portraits Violinkonzert Concerto für Orchester.

Hvad angår »tidens tand« — [mig?] Da redaktionen af DM uheldigvis har glemt at aftrykke, eller blot at referere, den artikel af undertegnede som Anker Blyme tager som udgangspunkt for en række tilfældige citatudpluk og dunkle udtryk for læsermedviden (»glem ikke tilfældet Britten«!), skal jeg herved gøre opmærksom på, at min artikel er at finde i Politikens Lyt-tillæg for lørdag den 4. februar, hvilket minimum af læserservice DM's redaktion åbenbart ikke han fundet fornødent.

Samtidig beklager jeg, at denne henvisning først fremkommer nu, da redaktionen uheldigvis har glemt at sende mig A. B.'s indlæg til samtidig besvarelse i forrige nummer.

Desværre må jeg anmode redaktionen om også at bringe denne henvisning i det kommende nummer af Nordisk Musikkultur, da jo også nordmænd har krav på at kunne opspore meningen med en artikel, der er at finde i et seriøst musikblad.

Da jeg i øvrigt ville finde et relevant forsvar på Blymes angreb omtrent lige så åndfuldt som returneringen af en begmand, skal jeg af hensyn til bladets læsere afholde mig herfra. Per Nørgård.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn.K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 1515,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

• DUTs koncerter i maj Som led i Den Danske Ballet og Musik Festival står DUT for to af årets arrangementer.

Den Hirschsprungske Samling Lørdag den 20. maj kl. 15 DANSK KAMMERMUSIK af Jörgen Bentzon, Flemming Weis, Knuduge Riisager, Leif Thybo, Axel Borup-Jørgensen og Ih N or holm.

Medvirkende: J. Friisholm, J. Fischer Larsen, B.

Johnsson, Kj. Mardahl, Hanne Petri, Kanny Sambleben, Helle Halding, Fr. Gürtler og Tamas Veto.

Radiohusets koncertsal Lørdag den 27. maj kl. 15 THIRD STREAM JAZZ Værker af Finn Sav er y, Helmer Nørgaard, Miles Davis, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Børge Roger Henrichsen.

Medvirkende: A. Botschinsky, P. Hindberg, Finn Hansen, T. Mølgård, B. Penthien, Lars Black, E. Moseholm, J. Elniff, B. Rostvold under ledelse af Finn Savery.

Billetter til disse koncerter kan mod forevisning af gyldigt medlemskort afhentes hos Festspilbureauet, c/o Rejsebureauet Danmark, Kgs. Nytorv 21, K, mandag-fredag kl. 9-17.

Vigtigt! De medlemmer, der for indeværende sæson har haft adgangskort til torsdagskoncerternes generalprøver og som ønsker at komme i betragtning ved næste sæsons tildeling, behøver ikke at indsende ny ansøgning, da den tidligere indsendte automatisk løber videre.

Det unge Tonekunstnerselskabs nytilkomne medlemmer, som ikke hidtil har haft radiokort og ikke har mulighed for at erhverve et sådant gennem andre organisationer, må for at komme i betragtning dokumentere aktiv musikudøvelse eller aktiv pædagogisk virksomhed.

Ansøgningen må indeholde fyldestgørende oplysninger herom, samt om adresse, fødselsår og -dato, og må foreligge på Det unge Tonekunstnerselskabs kontor, Hammerensgade 3, K, inden 1. jun j.

Det skal dog bemærkes, at betegnelsen »aktiv musikudøvelse« af Statsradiofonien fortolkes således, at aktive amatører ikke er udelukket fra at komme i betragtning, men ansøgningen må indeholde oplysning om, hvilket amatørensemble (orkester eller kammermusik) ansøgeren er varigt medlem af.

Legatansøgninger MAJ Inden 20/5: Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh.

K. (Skema).

Inden 1/6: Kunstnerlegatet af 12. juni 1937 (fru Jenny Knox' legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K. (Skema).

- : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

AUGUST Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dankes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense. (Skema).

- : Ingeborg fodt Schotts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Henrik S.Wagner, Højbroplads 6, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/9: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner) . Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

SEPTEMBER Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat (for klaverlærere og klaverlærerinder i vanskelige økonomiske kår). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9: Overassessor Victor Andres's legat.

(Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensg. 10, Kbh. K. (Skema).

- : futía Bojsen-Møller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted. (Skema).

- : Particulier Carl Olav Moller's legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgade 10, op. N, Kbh. K.

(Skema).

Inden 15/9: Tipstjenestens midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere eller komponister).

Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 1/10: Carlsbergfondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh. V.

- : Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat.

Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K.

(Skema).

Runde fødselsdage MAJ 5. Komponisten, kapelmester E. Ankerst jerne-Bertelsen, 60 år 18. Direktør Ingvar Blicher-Hansen, 50 år 21. Organist /. C. Jorgensen, 85 år 22. Redaktør Kai Flor, 75 år - Højesteretssagfører Eivind Helsted, 60 år 23. Operasanger Frans Ander s son, 50 år - Musikpædagogen Astrid Gos sel, 70 år 24. Kgl. kapelmusikus Helmer Mehl s en, 50 år - Koncertsanger Gunni Tscherning Moller, 60 åi JUNI 10. Kgl. solodanserinde Kirsten Elsass, 50 år 14. Kgl. kapelmusikus Kjell Roi k j er, 60 år 18. Slotsorganist Tb. Gilber g, 75 år 22. Organist, mag. art. Povl Hamburger, 60 år - Kontrabassisten Rudolf Møller, 75 år 27. Sangpædagogen Lis Jacobsen, 70 år JULI 1. Organist Arne Bertelsen, 50 år 15. Operasanger Frode Jorgensen, 50 år 20. Operasangerinde Esther Hoeberg, 60 år 23. Pianistinden Elisabeth Klein, 50 år AUGUST 8. Operettesangerinden Else Jarlbak, 50 år 13. Kgl. kapelmusika Else Marie Bruun, 50 år 18. Organist Hans Peder Sørensen, 70 år 19. Musikpædagogen, pianistinde Asta Andersen, 50 år 29. Musikpædagogen Knud Leopold Nielsen, 60 år SEPTEMBER 2. Organist Urde Vi mír up, 75 år 7. Kgl. kammersangerinde Dorotky Larsen, 50 år 9. Komponisten og pianisten Harry Jensen, 50 år 13. Organist Ejnar Andersen, 80 år 18. Komponisten Peter Deutsch, 60 år 23. Komponisten M. Listov-Saabye, 75 år 24. Koncertsangerinden Mirjam Madelung, 50 år Dødsfald Musiker Harry N. Lut gens (anm. 18/2) Musiker Axel Camillus Klein (anm. 20/2) Pianistinde Dagny Andersen (anm. 22/2) Komponisten Morten Reesen, 20/3, 32 år Operasanger Alfred Sjoholm, 25/3, 82 år Musiklærerinde Elna Nordberg, 30/3 Pianistinde Ebba Emilie Moller (anm. 6/4) Musiker Christian Sørensen, 6/4, 69 år Fhv. balletdanser, regissør Emil Mobeck, 10/4, 62 år Violinist Harald Therkildsen, 10/4, 79 år.