Uden for Verona

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 03 - side 73-73

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Uden for Verona

Verden og Vi er ikke længere synonymer. Europa er et sogn i en verden med mange andre sogne. Vi må akceptere, at vi skal tilbringe vort liv på jorden sammen med barbarerne og tvinges derfor til forsøget på at begribe, hvorledes de tænker og handler. Og da er det, at vi gør den foruroligende opdagelse, at barbarerne ikke er barbarer, men kulturfolk, der er anderledes end vi selv, at de ikke er stenaldermennesker, men nutidsfolk med en historie så lang og rig som vor egen. Indisk, indonesisk, kinesisk, japansk, arabisk, afrikansk musik kan være så meningsfyldt som forspillet til »Tristan«. Måske end mere? Men Vi er ikke engang synonym for Europa, kun for det officielle Europa. Rundt om os lever den dag i dag bønder og fiskere, der synger og spiller på en måde, der ikke er synderligt forskellig fra dem, der har gyldighed i verden uden for Verona - og herved tænkes både på musikens funktion i dagliglivet og på indstillingen til det i snæver - æstetisk - forstand musikalske.

Der eksisterer med andre ord en musik, som er anderledes. Om en del af denne - først og fremmest det skjulte Europas - og om nogle af de problemer, der er forbundet med studiet af denne musik, fortælles i det her foreliggende nummer af DANSK MUSIKTIDSSKRIFT. De fem bidragydere er tilknyttet Dansk Folkemindesamlings 2. afdeling eller arbejder i forbindelse med denne institution, som under professor Nils Schiørrings ledelse er det danske centrum for studiet af folkemusik og ikke-europæiske kulturers kunstmusik. Også Danmarks Radio har været vågen. Under titlen MUSIK SOM ER ANDERLEDES vil der i ugen 14.-20. maj hver dag blive bragt en udsendelse om den musik, som er emnet for folkemusikforskningen og musiketnologien.

Studerer vi den musik, som hverken er hvid koncertmusik, jazz eller popmusik, kan vi lære meget nyt om det musikalske fænomen, men vi kan også lære meget nyt om mennesker og om forholdet mellem musik og mennesker.

Begge dele turde være tankevækkende for vortisterne og fortisterne såvel som for statisterne i dagens officielle musikalske drama.