Musikkalender

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 05 - side 201-204

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

Ny musik i radio Hovedsagelig førstefremførelser. - Angående mere detaljerede oplysninger og evt. programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. — (F) betyder foredrag, (Uj: uropførelse.

SEPTEMBER
6. Vor tids musik. M. Gielen: Variationer for 40 instrumenter - /. Wil db erger: Musik for 22 strygere 11. Musik for to fløjter. G. Petr as sr. Dialogo angélico - P. Hmdemith: Kanonisk sonatine.

13. Ny musik. H. Christiansen: Eos — P. Rovsmg Olsen: Schicksalslieder - A. Webern: Symfoni.

19. A. Berg: Kammerkoncert.

20. Vor tids musik. R. Haugenstock-Ramati: Sekvenser - O. Messiaen: Chronochromie.

21. Torsdagskoncert. W.Lutoslawski: Sørgemusik - B. Martinu: Cellokoncert.

23. Ny dansk musik. A. Borup-Jørgensen: Somma suite - P. Nørgård: Triptychon.

30. Niels Viggo Bentzon: 9. symfoni.

Den nordiske Musikfest for musikstuderende Til musikfesten, som i foråret 1962 afholdes i Stockholm, indkalder De studerendes råd ved Det kgl. danske Musikkonservatorium værker (kammermusik-, kor- og orkesterværker) til bedømmelse. Ret til at deltage har alle komponister under 30 år. Partiturer må være rådet i hænde senest 15.september 1961.

Rådets adresse er Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, København V.

• Ved Dansk Organist- og Kantorsamfunds generalforsamling i Odense den 14. juni tiltrådte den nyvalgte formand, domorganist Poul Børch, Odense. Samfundets tidligere formand, professor Aksel Andersen, fratrådte i april måned formandsposten på grund af sygdom, og domorganist Mogens Wöldike har siden da været formand for et midlertidigt forretningsudvalg. Til bestyrelsen er nyvalgt organisterne Axel Madsen, København, som næstformand og mag. art. Ulrich Teuber, København, som sekretær, endvidere er nyvalgt organisterne Grethe Christensen, Århus, og Wr. Weinholt Petersen, Store-Heddinge.

Legatansøgninger (September, se DM, nr. 3) OKTOBER Inden 15/10: Ors. L. Zeuibens mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 28/10: Komponisten Sophus Andersens legat (yngre musikere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Assistent Aage Landaus legat (for unge sangstuderende). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Maria Scharr's musikerlegat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/10: British Council's legater til studieophold i England. British Council, Rosenvængets Allé 32, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.-F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— : Ingrid N/else?2S legat (til studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helweg-Larsen, Nørregade 39, Kbh. K. Bekendtgørelse i Berl. Tid. 15. okt.

(Skema).

— : Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder (væsentligt for medí, af samme). Ors. Chr. Bentzen, Rådhusstræde 7, Kbh. K. (Skema).

- : Camilla Tacks Legat (i år for kunstnere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

NOVEMBER Inden 15/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat (for trængende sanglærere og sanglærerinder).

Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

- : Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kursteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel).

Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

— : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K.

(Skema).

- : Peter Schrams legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrs.

Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/11: Komponist Frits Andersens Legat.

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

(Skema).

- : Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

- : Hans Lunds Legat (for ældre musik- (ikke sang-) lærere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Vendetta Nyelands Legat (for sang- og musiklærerinder over 45 år, ugifte eller enker). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

(Skema).

— : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

DECEMBER Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Oberst, baron Gustav Wedell-Wedellsborgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jörgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel og disses enker). Kgl.

koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Inden 31/12: Emil Bang s mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

- : Peter Fyhn's mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonomiske forvaltning. (Skema).

- : Clara Lacbmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse. Postfack 1527, Göteborg, I.

- : Organist /. M. Zehes legat (for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/ juli). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, Charlottenlund.

Runde fødselsdage (September, se DM, nr. 3) OKTOBER 10. Fhv. koncertmester Peder Lyn ged, 75 år 14. Komponisten Carl U. Simonsen, 75 år 15. Organist Thyra Hansen, 70 år — Operasangerinden Vdlie Hagbo Petersen, 70 år 26. Visesangeren Mogens Brems, 50 år NOVEMBER 1. Sangpædagogen Ida Jubelsky, 80 år 3. Visesangerinden Ella Heiberg, 70 år - Koncertmester Leo Hansen, 60 år 5. Komponisten og forfatteren Ludv. Doller is, 75 år 8. Organist Aage Lund, 50 år 13. Komponisten Carl H er sted, 60 år - Violinistinden Marie-Louise Schwier Kiorboe, 70 år 19. Domorganist Georg Fjelrad, 60 år 23. Sangpædagogen Emil Friis, 75 ar 26. Sang- og talepædagogen, lektor Viggo Forcbhammer, 85 år 27. Operettesangeren Otto Detlef s en, 80 år 28. Professor, dr. phil. Artbur Arnholtz, 60 år Dødsfald Musiker Julius Lewy (anm. 19/4) Cellist Axel Jobs. Andersen (anm. 18/4) Fhv. kgl. kapelmusikus Kristian Sandby, 17/4, 92 år Pianisten Hans Hammer, 19/4, 59 år Pianisten Arvid S and ber g, 22/4 Operasangerinden Hansa Lundqvist, 1/5 Musiklærerinde Ellen L. Bruun Knutzen (anm. 8/5) Komponisten Victor Cornelius, 9/5, 63 år Musikpædagogen Margrethe Dahl, 9/5, 75 år Musiker Friedrich C. L. Seil (anm. 18/5), 89 år Musikdirigent Kai Verner Nielsen, 18/5, 61 år Kapelmester Emil Wo gusen, 21/5 Organist Sigrid Toft Christensen, 23/5, 80 år Musiker Ingvar Boilesen, 24/5 Musiker Otto G. Samuelsen, 25/5 Musiker Charles M. Espersen, 8/6 Musikpædagog Kirsten K. Kranse, 10/6, 74 år Musikpædagog Harald R. Techan (anm. 21/6) Professor Nicolai Malko, 23/6, 73 år Musiklærerinde Ellen /. Cortsen (anm. 30/6) Klaverpædagogen Hjalmar Bull (anm. 30/6), 76 år Organist Gunnar Tb. Aabel (anm. 30/6), 58 år Musiklærerinde Ellen V. Schimler (anm. 1/7) Sangpædagogen Andrea Basedow, 11/7, 74 år Cellisten Wilhelm Frabm, 15/7, 72 år Pianistinden Angélica Gyllendorf (anm. 17/7), 64 år Musiklærerinde L. Charlotte P. Heuser (anm. 19/7) Solodanserinde Margot Lander Nyholm, 18/7, 50 år Cellist Harald Ballieu Petersen, 28/7 Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket).

Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.

Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16.

Sekreicer og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbh. K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Fung. formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teaiertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15— 15,20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.