uden titel

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 05 - side 185-185

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

36. ÅRGANG

Nr. 5 . September 1961

Redigeret af Sigurd Berg og Vagn Jensen

INDHOLD:

EFTER TUDOR ............................. 185

ERIK STAHL: Træk af et Prokofjef-værks tilblivelseshistorie ....................................... 186
GUNHILD DECKERT KNUDSEN: Om at spille blokfløjte ...................... 194
GRAMMOFON .............................. 197 ved Gerhard Schepelern
LITTERATUR ............................... 200 ved Herbert Rosenberg og Jan Maegaard
MUSIKKALENDER........................ 201
Ny musik i radio (Mogens Andersen) - Legatansøgninger - Runde fødselsdage — Dødsfald (Sigurd Berg) *
MUSIKPÆDAGOGEN ................... 205
Musikpædagogisk litteratur ............... 208 ved Henning Bro Rasmussen

FORSIDEN: Komponisten Nam ]une Pat k (se ledersiden) Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstnerforening og Musikpædagogisk Forening.

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, Kbhvn. K, BY 726 (10-12), lørdag lukket.

FORLAG: Wîlh. Hansen, Musik-Forlag, Kbhvn. K.